ADL Uluslararası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi
  • ADL Uluslararası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi
  • 0541 678 36 19 - 0546 678 36 19 - 0553 205 39 41
  • info@adlbelge.com
iso ilk ne zaman kuruldu?
CE Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  
VEGAN Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 27001 Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 45001 Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  

ISO Ne Zaman Nerede Kuruldu: 1946'dan Günümüze Uluslararası Standartlar Organizasyonu

ISO ilk ne zaman ve nerede kuruldu?

74 yıl önce 1946 yılında Londra'da, 25 ülkeden 65 delege Uluslararası Standardizasyonun geleceğini görüşmek için bir araya geldi. 1947'de ISO, 67 kişilik ilk teknik komite (belirli bir konuya uzmanlaşmış grup) ile resmen faaliyetlerine başladı.

ISO'nun İlk Kuruluşu: 1946'da Başlıyor

iso kurulus toplantısı

1946'da Londra'da, 25 ülkeden 65 delege "Uluslararası Standardizasyonlar" hakkında görüşmek için bir araya geldi. 1947'de ISO, 67 teknik komite (belirli bir konuda uzmanlaşmış gruplar) ile resmen ortaya çıkmıştır.

1947 yılında çeşitli endüstri kolları için ortak görüş birliğine dayalı standardlar geliştirmekle görevli "bağımsız bir sivil toplum örgütü" olarak kurulmuştur. Bu sivil toplum örgütüne ilk olarak Yunanca eşit anlamına gelen "izos" düşünülerek ISO denilmiştir. ISO ifadesi bugün hiç bir ülkeyi ayırmadan "eşitlik" anlamıyla halen süregelen ifade olarak yaygınlaşmıştır.

ISO aslında bir kısaltma değildir . Uluslararası Standartlar Örgütü'nün takma adıdır. İlk olarak 1946 yılında 25 ülkenin katılımcılarıyla, çeşitli işlere ait kalite, güvenlik, verimlilik konularında yönetimin basitleştirilerek standartlaştırılması amacıyla toplanmıştır.

ISO'nun İlk Merkez Ofisi: 1949

iso'nun ilk ofisi

1949'da ISO, Cenevre'deki küçük, özel bir ev olan ilk ofislerine taşınır. 1950'lerin başlarına gelindiğinde ISO'nun merkez ofisinde çalışan 5 personeli vardır.

İlk ISO Standardı: 1951

Sanılanın aksine ilk yayınlanan standard ISO 9001 değildir. 1951 yılında, endüstriyel uzunluk ölçümleri için ilk ISO standardı olan ISO / R 1: 1951 standardı yayınlanır.

İlk ISO Dergisi: 1952 Mayıs

Kuruluşundan bu yana ISO, teknik komiteleri, yayınlanan standartlar ve kuruluş ve üyelerinde idari değişiklikler hakkında aylık bilgiler yayınlamıştır.

ISO Genel Kurulu - Stockholm: 1955

ilk iso genel kurulu

1955 yılında ISO üyeleri 3. Genel Kurul için Stockholm'de bir araya geldi. 1955'in başında ISO 35 üye ve 68 standarda sahipti.

Uluslararası Ölçü Birimleri Standardı: 1960

1960 yılında ISO, miktarlar ve birimler hakkında ISO 31 standardını yayınlamıştır. ISO 31, SI'ya (Système international d'unités) dayanmaktadır. Bu standard Dünya çapındaki ölçü birimleri için ortak ölçüm standardı oluşturmaktır. Günümüzde bu standard ISO 80000'dir ve ölçü birimlerini ve nasıl kullanılacağını açıklamaktadır.

ISO ve Gelişmekte Olan Ülkeler: 1960'lar

1960'larda ISO daha fazla gelişmekte olan ülkeyi Uluslararası Standardizasyon çalışmalarına dahil etme çalışmalarına başlamıştı. 1961'e gelindiğinde, gelişmekte olan ülke meseleleri için bir komite olan DEVCO'yu kuruldu ve 1968'de Muhabir üyelik oluşturuldu . Muhabir üyelik, gelişmekte olan ülkelerin ISO üyeliğinin maliyetleri olmadan "Uluslararası Standardizasyon Çalışmaları Hakkında" bilgilendirilmesini sağlamaktadır. Muhabir üyelik bugün birçok ülke için popüler bir seçenek olmaya devam ediyor. 2012 başında ISO'nun 49 muhabir üyesi vardı.

Teknik Milliyetçiliğin Sonu: 1969

1969 yılında Olle Sturen ISO Genel Sekreteri oldu. İlk konuşmalarından birinde: "Siyasi milliyetçilik, yaşadığımız sürece büyük olasılıkla hüküm sürecektir. Ekonomik milliyetçilik yok olmak üzeredir. Ve teknik milliyetçilik ortadan kayboldu!" demiştir. ISO standardları ile birlikte teknik ve yönetim standardlarını uluslararası ortak bir yapıya kavuşturarak aradaki teknik ve yönetim farklılıkları ortadan kaldırmıştır.

Çevre Alanında Hava ve Su kalitesi Teknik Komitesi Kuruldu: 1971

Bugün bu komitelere, toprak kalitesi, çevre yönetimi ve yenilenebilir enerji gibi birçok konuya odaklanan diğer çevre uzmanları gruplarıda katılarak komite büyümüştür.

ISO Uluslararası Yayılma Çalışmaları: 1970'ler

ISO üyeleri dünyanın her yerinden gelmekle birlikte, 1970'lerin başlarında nispeten azı Uluslararası Standartların geliştirilmesinde tamamen aktif bir rol üstlenmekteydi. 1970'lerde ISO'nun Genel Sekreteri Olle Sturen, ISO'yu gerçekten uluslararası bir organizasyona dönüştürmek ve aktif katılımı artırmak amacıyla yaptığı çeşitli ülke ziyaretleri sonrasında Avustralya, Japonya gibi ülkelerin aktif katılımlarıyla sonuçlanmıştır. Merkez Sekreterliği de ortalama 25 milletten oluşan bu uluslararası havayı yansıtmaktadır.

Lawrence D. Eicher Genel Sekreter Oldu: 1986

Eicher 2002 yılında hala ISO Genel Sekreteri olarak görevi devam ederken vefat etti. Lawrence D. Eicher, aldığı "Standardizasyondaki Mükemmellik Ödülüyle" hafızlarda yer etti.

İlk Kalite Yönetim Sistemi Yayınlandı: 1987

1987 yılında ISO, ilk kalite yönetim standardını yayınladı. ISO 9000 ailesindeki standartlar en iyi bilinen ve en çok satan standartlardan biri haline gelmiştir. (Bakınız: ISO 9001)

ISO'nun İlk Web Sitesi: 1995

iso'nun ilk web sitesi

1995 yılında ISO ilk web sitesini açtıktan sadece 5 yıl sonra ISO standartları, ISO'nun kendi resmi web sitesi üzerinden satılmaya başlanmıştır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Yayınlandı: 1996

1996 yılında ISO, çevre yönetim sistemi standardı olan ISO 14001'i yayınladı. Standart, kurum ve kuruluşların çevresel etkilerini tanımlama ve kontrol etmelerine yardımcı olmak amacıyla kılavuzluk yapmaktadır.

Alan Bryden Genel Sekreter Olarak Göreve Başladı: 2003

Alan Bryden 5 yıllık genel sekreterlik görevi süresi içinde nanoteknoloji ve biyoyakıtlar gibi yeni teknolojileri ürünleri kapsayacak çalışmaları gerçekleştirmiştir. Bryden ayrıca ISO'nun sosyal sorumluluk üzerine çalışmalarını aktif olarak desteklemekte ve bu gayretler 2010 yılında ISO 26000'in yayınlanmasıyla standarda dönüşmüştür.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi: 2005

2005 yılında ISO ve IEC'nin ortak teknik komitesi JTC1, bilgi güvenliği üzerine bir yönetim sistemi standardı olan ISO 27001'i yayınladı. Hızla gelişen teknoloji kuruluşların bilgi teknolojisine giderek daha fazla bağımlı hale gelmesine neden oldu. Teknolojinin gelişimindeki bu yeni dönemle birlikte, bilgileri güven altına almak ve riskleri en aza indirmek her zamankinden daha önemli olmuştur. Geçen zaman içeriisnde ISO 27001:2005, ISO'nun en popüler standartlarından biri haline gelmiştir.

ISO Kod Sıkıştırma Standardı: 2008

ISO ortak bir kodlama standardı üretilmesi amacıyla Emmy ile ortak bir çalışmaya girer. Oluşturulan standard ses ve hareketli görüntülerin yoğun bir şekilde sıkıştırılmasını sağlayarak, minimum kalite kaybıyla internet akışını mümkün kılar.

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Sistemi Yayınlandı: 2010

2010 yılında, sosyal sorumluluk için ilkeler sağlayan ilk "Uluslararası Standart" olan ISO 26000'i yayınladı. ISO 26000 kendisini daha geniş toplum üzerindeki etkilerini önemseyen kuruluşlar için küresel bir kriter olarak belirlemiştir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Yayınlandı: 2011

Uluslararası toplumun karşılaştığı en kritik zorluklardan biri olan Enerji konusu, ISO 50001 standardının yayınlanmasıyla, kamu ve kuruluşların enerji verimliliklerini artırmak, maliyetlerini azaltmak ve enerji performanslarını geliştirmek amacıyla yol ve yöntemler sunan kılavuz standarttır.

ISO 37001 Rüşvetle Mücadele Standardı Yayınlandı: 2016

ISO 37001, kuruluşların kendi operasyonlarında ve küresel zincirlerde rüşvet riskiyle mücadele etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış ilk uluslararası rüşvet önleme yönetim sistemi standardıdır. Rüşvetin önlenmesi, tespit edilmesi ve ele alınması için yönetilebilir bir iş çerçevesi sağlayarak kurumsal rüşvetle ilgili riskleri ve maliyetleri azaltma potansiyeline sahiptir.

ISO 70. Yılını Kutladı: 2017

1947'den beri çok yol kat eden ve 2017'de 163 üye, toplam 21000'den fazla standarda sahip ISO, 70 yılı aşkın bir süredir ISO standartları ailesi önemli ölçüde büyütmüştür ve bugün tüm standartlarıyla teknoloji ve iş dünyasının neredeyse tüm yönlerini kapsamaktadır.

Uluslararası standardlar organizasyonu ISO, 164 ülkeden 770 teknik ve alt komiteden oluşan üyelelere ve yaklaşık 22.087 uluslararası standarda sahiptir. ISO standartlarının güçlü yanlarından biri, onlara ihtiyaç duyan insanlar tarafından hazırlanmış olmalarıdır.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Yayınlandı: 2018

ISO 45001:2018, İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi kullanım kılavuzu ve şartları, dünyadaki iş kazalarını ve mesleki iş hastalıklarını azaltmak amacıyla her büyüklükteki kuruluşa yardımcı olmak üzere tasarlanmış ve OHSAS 18001'in yerini almış yeni bir standarttır.

WhatsApp