ADL Uluslararası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi
 • ADL Uluslararası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi
 • 0541 678 36 19 - 0546 678 36 19 - 0553 205 39 41
 • info@adlbelge.com
iso 9001 belgesi nedir nasıl alınır?
CE Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  
VEGAN Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 27001 Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 45001 Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  

ISO 9001 Belgesi Almak ISO 9001 Nasıl Alınır?

ISO 9001 Örnek Dokümanlar

No Dokuman İndir
1) ISO 9001 2015 Ornek Kalite Politikasi indir
2) ISO 9001 2015 Ornek Yonetim Sistemleri El Kitabi indir
3) ISO 9001 2015 Risk Analiz Prosedur Ornegi indir
4) ISO 9001 2015 Uretim Is Emri Formu indir
ISO 9001 Dokümanlarının devamı için bakınız: iso 9001 türkçe pdf

En Çok Sorulan ISO 9001 Belgesi Soruları

ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi hakkında sık sorulan sorular ve yanıtları.

ISO 9001:2015, kuruluşunuzda yapılan tüm işlerin müşteri memnuniyetini artırmak ve korumak amacıyla iso 9001 standartında istendiği biçimde, dokümante edilerek yazılı bilgi haline getirilmesi, yapılan her işin (proses ve süreçler) yazılı olarak tanımlanması, risk ve fırsatların yönetilmesi, değişiklik ihtiyaçlarının planlanması, her bölüm için hedefler konulması, yılda en az bir kez iç denetimler ile kuruluşun kontrol edilmesi ve her dönem sonunda yıllık gözden geçirme toplantılarıyla alınacak kararların uygulanarak firmanın sürekli iyileştirilmesidir.

Bir bakışta iso 9001 belgesi nedir nasıl alınır?

İÇİNDEKİLER

ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesiyle ilgili aşağıda yer alan bilgiler geçmiş zaman içerisinde müşterilerimiz ile yaptığımız yüzlerce görüşme sırasında iso 9001 hakkında en sık sorulan sorular ve cevaplarından derlenerek hazırlanmıştır. Böylece iso 9001 belgesi hakkında hiç bilgisi olmayanların konuyu anlayabilmeleri ve konu hakkında zaten tecrübeli olan okuyucuların da bilgi sahibi olması hedeflenmiştir.

Avrupa Birliği (AB) direktifleri kapsamında ülkemizde faaliyet gösteren firmaların kalite belgelerine sahip olması ve dış ülkelerdeki firmalar ile ticaretlerinde kalite kayıtlarını sunmaları beklenmektedir.

Bu talep doğrultusunda yıllar içerisinde, özellikle artan ihracaat paralelinde ISO 9001 kalite yönetim sistemine uygun verilen ISO 9001 kalite belgeleri tarafında beklentiler yükselmektedir.

Unutulmaması gereken ise sadece bu sertifikaya sahip olmanın yeterli olmayacağıdır. Temelde istenen şey sağlam ve müşteri odaklı bir dokümantasyon alt yapısının bilinçle uygulanıyor olmasıdır.

Bu mantık çerçevesinde hazırlanan soru ve yanıtlar, ISO 9001:2015 belgesine dair konular zaman içerisinde temel düzeyden orta seviyelere doğru güncellenerek devam edecektir.

ISO 9001 Temel Yapı: Ölçemediğiniz Hiçbir Şeyi Yönetemezsiniz
ISO 9001 kalite yönetim sisteminin temel mantık yapısı müşteri memnuniyetini sağlamak ve ölçebilmek amacıyla, ölçülebilir kayıt ve verilere dayalı bir kalite yönetim sistemi hazırlamaktır. Eğer planladığınız süreçleri sayısal ifadeler ile açıklayabiliyorsanız iş üzerinde hakimiyetiniz söz konusudur.
Fakat, sayısal ifadeler ile süreç ve sonuçları ifade edemiyorsanız bu ciddi bir bilgi eksikliğine dayanmaktadır. Tıpkı Peter F. DRUCKER tarafından söylenen sözde olduğu gibi; ölçemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz (bakınız)...

Birinci Bölüm: ISO 9001 Belgesi Nedir?

ISO 9001 en kısa anlamıyla, kalite yönetim sistemi demektir. Tabi bu kadar kısa ve basit bir açıklama iso 9001'in ne olduğunu tam açıklamak için yeterli olmaz. Daha etraflıca bir tanımala yaparsak ISO 9001 belgesi demek, kalite yönetim standartına uygun yönetilen kuruluşlara verilen belge demektir. İsteğe bağlı alındığı için iso 9001 sertifikası da denilmektedir.

Kalite yönetim sistemiyse aslında kaliteli yönetim sistemi demektir. Bunu biraz daha açarsak kuruluşun kaliteli bir şekilde yönetilmesi demektir. Bu kalitenin nasıl sağlanacağına dair yol ve yöntemler ISO tarafından yayınlanan, ISO 9001: 2015 standardında maddeler halinde açıklanmıştır. Bu sizi korkutmasın çünkü mevcut sisteminizde iyileştirmeler ve geliştirmeler dışında değiştirmeniz gereken şeyler olmayacaktır.

iso 9001 2015 kalite yönetim sistemi belgesi

Kaliteli bir yönetme mantığının kuruluşta oturtulmasının temel girdisi müşteri memnuniyetinin sağlanmasıyla ilgilidir. Bu nedenle tüm yapılan işlemler şirket için bölümlere ayrılır ve tamamı dokümante edilir. Dokümante etmek ise kayıt altına almak demektir. Kayıt altına almak günlük, haftalık, aylık, yıllık yapılan tüm işlemleri yazılı hale getirmek demektir.

Yazılı hale getirmek artık mecazi bir anlam almış olup bu dijital ortam da olabileceği gibi, ses ya da video kaydı şeklinde de olabilmektedir.

Kısaca açıklamaya çalıştığımız bu kalite tabanlı yönetim sisteminiz, başvurunuz ve talebiniz üzerine ISO 9001 uzman denetçileri tarafından kuruluşunuzda kontrol edilir. Bu kontroller (birinci ve ikinci aşama denetimleri) sonucunda hatalar varsa düzeltmeniz için süre verilerek devam edilir. Hata yoksa ISO 9001 belgesi verilerek bu sistem aslında tescil edilmiş olur.

O zaman önce iso nedir sorusundan başlayalım

ISO Uluslararası Standartlar Organizasyonu anlamına gelen kısa ifadedir. Kısaltmasıdır demiyorum zira kısaltması değildir. Yani iso bir kısaltma değildir. Çoğu kişi tarafında her ne kadar iso ifadesi uluslararası standartlar örgütü'nün kısaltması olarak biliniyor olsa da aslında iso'nun kendi resmi web sitesinde de bu durum izah edilmiştir. Eğer "Uluslararası Standartlar Organizasyonunun İLK harflerini kısaltma olarak kullanılsaydı farklı dillerde farklı kısaltmalar ortaya çıkacaktı. Bilindiği gibi dünya sağlık örgütünün kısaltılmış adı [World Health Organization] WHO'dur. Ancak biz Türkçe de bu kısaltmayı [Dünya Sağlık Örgütü] DSÖ olarak çevirerek kullanıyoruz.

Bu her dilde ortak olmayan bir kullanıma denk geliyor. Düşünün tüm Dünya'da standartlar yayınlayan bir örgüt her dilde adı farklı bir kısaltmaya sahip olsaydı bu mantıklı olur muydu? Elbette olmazdı. Tam da bu nedenle iso'nun kurucuları [International Organization for Standardization] ISO'yu bir kısaltma olarak kullanmak yerine Yunanca'da 'eşitlik' anlamına gelen izos kelimesinden iso adını [kaynak] türetmişlerdir. Eğer böyle yapılmasaydı muhtemelen İngilizce'de iso Türkçe'de USO gibi farklı dillerde farklı kısaltmalar kullanılacak bu durumda iso'nun temel standard geliştirme felsefesine ters düşüyor olacaktı.

ISO 9001 standartı nedir ne işe yarar?

Bu tanımı yapabilmek için öncelikle standard nedir? sorusunu yanıtlamak gerekir. Standard tüm Dünya'da özellikle ölçülebilir durumları eşitlemek belirli bir norm ya da gerekliliği belirtmek amacıyla kullanılan, belirli boyutlarda, belirli bir tipe uygun olarak yapılmış ya da ayrılmış olan belirli ölçülere, yasaya, kullanıma uygun olan demektir. Standard günlük yaşantımızda sıklıkla kullanıldığımız aktif bir kelimedir. Örneğin yeni bir eve taşındığınızda mutfakta bulunan ankastre ocak alanlarına dikkat ederseniz hemen her evin mutfağında bulaşık makinesi, fırın, davlumbaz gibi ayrılmış alanların her markanın ürünlerinin sığabileceği ölçüde yapılmaktadır.

Çünkü bunun standard minimum bir ölçüsü bulunmaktadır. Benzer durum pencereler içinde geçerlidir. Bunların standard ölçülerde olması gerekir. Evlerin kapıları standart ölçülerdedir. Farklı bir örnek kamu kuruluşlarının çalışma iş standartıdır. Örneğin sabah mesai tüm kamu kurum ve kuruluşlarında 08:30'da başlar akşam 17:30'da biter gibi. Bakın burada dikkat edilirse özel firmalarda çalışma saatleri değişebilmektedir. Çünkü her kuruluş kendisine özgü çalışma saatleri standartlarını belirlemektedir. Ancak bu standart belirlemenin yasalar ile müsaade edilen çalışma sürelerinin dışına çıkmadığına dikkat edin. Şimdi bu tanım çerçevesinde asıl sorumuza geçebiliriz.

ISO 9001 Standartı nedir?

Yukarıdaki standard tanımı sanıyorum hafızanızda ortalama bir iso 9001 standartı şeması ortaya çıkarmaya başladı. ISO'nun kurulma hedefi çeşitli ülkelerde, çeşitli sektörlerde [endüstri kollarında] uygulanan farklı yönetim uygulamalarını ortak bir dizi kural ile aynı çerçeve içine alarak tüm Dünya'da kuruluşların bu ortak yönetim yapısı üzerinde faaliyet göstermesini sağlamaktı. İşte iso 9001 standartı bu yol ve yöntemleri yani ortak ve kurumsal bir yapılanmanın nasıl olacağı gösteren yazılı kılavuz, rehber ve yol haritasıdır.

Yol haritasıdır diyorum çünkü iso 9001 belgesi almak isteyenler de dahil bir kalite yönetim sistemi uygulamak isteyen her büyüklükteki kuruluş için kurumsallığa giden haritada bu standard işletmelere yol gösterici olacaktır. Zaten standartın çok yerinde daha çok şirketinizden istenen yapı belirtilirken nasıl yapılacağı [aksine bir madde yoksa] kuruluşun görüşüne bırakılır.

Tüm dünyada kuruluşların hepsi farklı yol ve metotlar benimsemek yerine ortak bir yönetim çerçevesi sunan ISO 9001: 2015 standardını belirlemişlerdir. Üzerinde biraz düşünebilirsek aslında ne kadar mantıklı ve akıllıca olduğunu anlayabileceğimizi düşünüyorum.

ISO 9001 belgesi almadan önce standardı neden alıyoruz?

Evet, iso 9001:2015 belgesi almadan önce mutlaka standartı satın almamız gereklidir. Çünkü iso 9001 belgesi; bu standartta istenen ölçütlere uygun bir yönetim sistemi kurma sonrasında denetime girerek 'evet bu firma bu standard şartlarına uygun olarak yönetilmektedir' onayını almanız neticesinde verilen tamamen gönüllü bir sertifikadır. Doğrusu da iso 9001 sertifikasıdır.

Kalite yönetim sistemi ne demek?

Kalite yönetim sistemi, adı üstünde kaliteyi sabit tutabilmek ve yönetmek amacıyla iso 9001 standartının gereklerine uygun olarak kendi kuruluşumuza uygun bir standard oluşturmaktır. Aslında biz ne yapıyoruz? Standartı alıyoruz ve oradaki TARİFE bakarak kendimize, kendi firmamız için standartlar hazırlıyoruz. Yol ve yöntemleri, kendi işimiz ile ilgili tarifleri yazılı hale getirerek güvence altına alıyoruz.

Yıllardır tarifini yazmadığımız işimizin tarifini yazılı bilgiye çeviriyoruz. Burada yazı dediğimizde aklınıza kalem, kağıt ikilisi gelmesin. Bu yazma eylemi tümüyle DİJİTAL olarak gerçekleştirilebilir. Bilginin sabitlenmesi amaç için yeterlidir.

ÖLÇÜLEBİLİR ve YAZILI olmayan hiçbir şeyi yönetemezsiniz.

Eğer kalitenizi yönetmek istiyorsanız bunun nasıl yapılacağını öğrenmeniz gerekir. Öğrenmek için iso 9001 standartını satın alır ve okursunuz. Okuduğunuz standardı anlamadıysanız kendiniz uygulamak için iso 9001 eğitimi alırsınız. Kendiniz uygulamak yerine başka birinden destek almak istiyorsanız iso 9001 danışmanlığı alırsınız. Sanıyorum bu son cümle ile iso 9001 eğitim ve danışmanlığının ne olduğunu da kısaca açıklamış olduk.

Şu iso 9001'in yanında : işaretinden sonra gelen 2015 ne anlama geliyor?

Bu sadece iso 9001 kalite yönetim sisteminde değil iso belgelerinde kullanılan versiyon yılıdır. Yani standardın en son GÜNCELLEME yapıldığı tarihi belirtir. Örneğin 2015 iso 9001 belgeleri için yayınlanmış son iso 9001 standartının en son 2015 yılında revize edildiğini yani güncellendiği gösteren yıl ifadesidir.

Bu biraz otomobil örneğiyle uyuşmaktadır. Hani otomobillerde 3 yılda bir MAKYAJ 5 yılda bir KASA değişikliği yapılması gibi standartlarda ortalama 3 yılda bir ara 5 yılda bir değişen şartlara uyum yakalanması açısından ANA revizyona uğrarlar. Ancak bu tarihler kesin olmayıp gelişen teknoloji, ekonomi ve diğer şartlara göre değişkenlik gösterebilir.

ISO 9001'in en güncel ve yeni revizyonu 2015 yılında yayınlanan ISO 9001:2015 standartıdır.

İkinci Bölüm: ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır?

Bu aşamada en çok kafa karıştıran kuruluşların genellikle iso 9001:2015 standartından önce iso belgeleriyle tanışmalarından kaynaklanıyor. Firmaların iso 9001 belgesiyle tanışmaları ya bir kamu ihalesine katılmak veya ihracat yapmak istedikleri firmanın iso belgesi talep etmesiyle başlıyor.

Bu aşamadan sonra işletmeler önce iso 9001 belgesi nedir nasıl alınır araştırmasına giriyorlar. Bu süreçte fiyat teklifleri alınıyor ve bir danışmanlık veya belgelendirme firmasının sürece dahil olmasıyla süreç bir yönüyle sonraki aşamaya geçerek devam ediyor.

Şimdi burada konuyu sürücü kursu, ehliyet ve araç sürme metaforuyla ilişkilendirerek anlaşılmasını kolaylaştırmaya çalışalım. Burada iso 9001 belgesini ehliyet gibi düşünelim. Sürücü kursu belgelendirme kuruluşu, sürücü kursuna yetki veren bakanlık akreditasyon kurumu, araç sürmeyi öğreten birey veya kuruluş ise danışmanlık firması oluyor.

Akreditasyon kurumlarına belgelendirme yetkisini kim veriyor?

Burada devreye yine uluslararası bir kurum olan [Uluslararası Akreditasyon Federasyonu - International Accreditation Forum] IAF giriyor. Uluslararası akreditasyon forumuyla ilgili bilgilere International Accreditation Forum IAF [kaynak] resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Bu aşamayı özetledikten sonra bizi ilgilendiren 'ISO 9001 belgesini nasıl alıyoruz?' sorusunun yanıtına devam edelim. İşin doğrusu öncelikle kuruluşların iso 9001 kalite yönetim sistemini firmalarında kurmaları ve uygulamaları gerekiyor.

ISO 9001 Kalite yönetim sistemi nasıl kurulur?

ISO 9001 kalite yönetim sistemini uygulamak için nasıl uygulanacağını anlatan iso 9001 standartını almalısınız. TSE'nin standard arama sayfasından [kaynak] iso 9001 standartını [siteye üye olduktan sonra] sepete ekleyerek satın alıyorsunuz. Bu standard iso 9001'in asıl kaynağı, işin kitabıdır. Birde iso 9002 mevcut. ISO 9002 size iso 9001'in nasıl kurulacağını açıklayan kılavuz standard olarak geçiyor.

Eğer standartı okuduğunuz halde hiçbir şey anlamadım yapamıyorum derseniz o halde iso 9001 eğitimi alarak başlayabilirsiniz. Eğitim size yeterli gelmediyse ve zamanınız yoksa bu durumda sizin yerinize kuruluşta iso 9001 yönetim sistemini kurmak [yönlendirmek] üzere bir danışmanlık firmasıyla anlaşabilirsiniz.

Neden bu kadar uğraşalım? Parayı verip belgeyi alır ihaleye gireriz, yaklaşımı

Bu araba sürmeyi öğrenmeden ehliyet alma durumuyla eşdeğer. Tabi ehliyet yasal bir belge, iso 9001 ise GÖNÜLLÜLÜK esasıyla firmanın talebi üzerine verilen bir SERTİFİKA. Yani yasal olarak zorunlu değil. Bu nedenle ehliyet gibi yetkili bakanlık onayı gerektirmiyor. Yani adkreditasyonu olmayan bir iso 9001 sertifikasının alınması da mümkün ve yasal. Ancak geçerliliği sıkıntılı. Yani siz Türkiye'nin tanımadığı bir ülkeden ehliyet aldığınızda o ehliyetle burada araç sürerseniz ne olur?

Tamam farkındayım tam anlamıyla bu örnek uygun olmadı. Çünkü geçersiz [sahte ehliyet demiyoruz tanımayan ülkeden alınan ehliyetten söz ediyoruz] ehliyet ile hapse girmezsiniz ama ehliyetiniz yokmuş gibi muamele görür ceza yersiniz. Akreditasyonu olmayan iso 9001 belgesinde ise ceza yemezsiniz. Ama ihale için bu belgeyi isteyen kurum veya sizin ihracat yapacağınız yurt dışındaki ithalatçı firma akredite olmayan belgenizi kabul etmeyebilir. Üstelik bazı durumlarda bu belge size itibarda kaybettirebilir.

Yani gerçekte iso 9001 sertifikası sizin araç sürebildiğinizin [kalite yönetim sistemini bildiğiniz, kurduğunu ve uyguladığınızın] göstergesi oluyor. Akredite bir kurumdan aldığınız iso 9001 belgesi Dünya'nın her yerinde kabul görüyor. Geçerli kabul ediliyor. Çünkü ardında 164 ülkenin kabul onayı bulunan onaylanmış bir akreditasyon gücüne sahip.

Geçmiş deneyimlerimize dayanarak çok net bildiğim bilgiye dayanarak söyleyebilirim ki; gerçekten olması gerektiği gibi tüm yönleriyle iso 9001 yönetim sistemini benimseyerek [içselleştirerek] uygulayıp da başarısız olan firma sayısı neredeyse yok denecek kadar azdır.

Peki siz nasıl iso 9001 belgesi veriyorsunuz?

Biz Adlbelge olarak bize başvuruda bulunan firmalara öncelikle ücretsiz olarak hazırlanması gereken iso 9001 örnek yönetim sistemini size 3 - 6 ay ücretsiz üyelik sağlayarak veriyoruz. Kuruluş bu verdiğimiz yapı ve örneklere uygun olarak kendi yönetim sistemlerini süreç içerisinde kurabiliyor ve uygulayabiliyor. Gerektiğinde yol göstermek adına size telefonla destek sağlıyoruz.

Böylece hem dokümanlarınıza ayrıca bir ücret ödemeden sahip olurken iso 9001 belgelendirme aşamalarını geçebilmeniz için verdiğimiz destekten ötürü [diğer seçeneklerinize göre] kolaylıkla iso 9001 sertifikası alabiliyorsunuz.

Bireysel olarak iso 9001:2015 belgesi alınabilir mi?

Hayır, iso 9001 sadece vergi levhası sahibi işletmelere verilmekte olup bireylere verilmez. Buna rağmen bize en çok sorulan sorulardan birisi bireysel iso 9001 sertifikası almak için yapılması gerekenlerdir. Bu isteğin temel nedeni, kişilerin iş başvuruları sırasında kendilerinden talep edilen, iso 9001 eğitim sertifikalarıdır. İç denetçi sertifikası, temel eğitim katılım sertifikaları bireylere verilmekte olup burada talep edilen belge eğitim katılım veya iç tetkikçi sertifikalarıdır.

ISO 9001 Belgesinin fiyatı ne kadar?

Fiyat konusu belgelendirme sektöründe birden fazla değişkene sahip olduğundan genel bir iso 9001 fiyatı vermek pek mümkün değil. Firmanızın çalışan personel sayısı, hangi belge veya belgelere ihtiyacınız olduğu, akreditasyonlu belge, akreditasyonsuz belge veya Türkak akreditasyonlu belgeler gibi ücretlere etki eden çok sayıda faktör bulunmaktadır.

Bu aşamada en rahat ve hızlı iso 9001 belgesinin fiyatını öğrenmeniz amacıyla iso 9001 fiyat teklif formunu hazırladık. Fiyat teklif formunu doldurarak kısa sürede teklif sonucunu mail adresinize alabilirsiniz.

Daha hızlı bir çözüm istiyorsanız doğrudan 0541 678 36 19 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

ISO 9001 Kalite yönetim sisteminin amacı nedir?

ISO 9001 kalite yönetim sisteminin temel hedefi müşteri memnuniyetini sağlamak ve sürdürmektir. ISO 9001 ölçüm analiz ve etkinlik değerlendirmesinde nihai sonucu müşterilerin bizim hakkımızda hissettikleriyle ölçebiliyoruz.

ISO 9001 belgelendirme Süreci Nasıl İşliyor?

ISO 9001 belgelendirme hizmeti alırken müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için ISO 9001 belgelendirmesi yaptırmak ve kalite yönetim sistemi meydana getirmek ile ilgili sistemsel konulardan "müşteri odaklı olmak", kuruluşların kendi müşterilerini detaylı olarak tanıması ve çeşitli analitik modellerin de desteğiyle tanım­layacakları farklı müşteri gruplarının ihtiyaç ve ter­cihlerine göre ürün ve hizmetlerini farklı şekiller­de sunmaları şeklinde özetlenebilir.

Müşteri odaklılık yak­laşımının sonucu olarak bunu prensip edinen ve daha önem­lisi gerçeğe dönüştürebilen firmaların kazançlı büyüme, pazar pa­yında ve müşteri bağlılığında yükselme gibi stratejik hedefleri­ne ulaşmada daha başarılı olduğunu söylemek mümkündür.

ISO 9001 Belgesi alırken alınması gereken eğitimler nelerdir?

Kuruluşların ISO 9001 belgesi hazırlık sürecinde alınması gereken bazı eğitimler bulunmaktadır.

ISO 9001 Dışarıdan tedarik edilecek eğitimler

 • ISO 9001:2015 Temel eğitimi,
 • ISO 9001:2015 Kurulum ve uygulama (dokümantasyon) eğitimleri,
 • ISO 9001:2015 Çalışanlar için mesleki yeterlilik eğitimleri,
 • ISO 9001:2015 İç denetçi [en az İKİ çalışan için] eğitimleridir.

ISO 9001 Şirket içi eğitimleri

 • ISO 9001:2015 Çalışanlar için farkındalık eğitimleri,
 • ISO 9001:2015 Mentörlük eğitimleri,
 • Bölüm sorumluları için risk ve fırsat yönetimi eğitimleridir.

Bunun için ISO 9001 alınırken kalite yönetim sistemi içerisinde en önemli olduğunu düşündüğümüz “Müşteri İlişkileri Prosesi” oluşturulmalı sadece evrak boyutunda değil bu prosedür kapsamında müşterilerin tanınması ve gruplandırılarak bundan sonraki tüm ürün ve hizmet sunum süreçlerinde özellikle müşteri ilişki­lerinde farklılık meydana getirilmesi önem taşımaktadır.

Sonuç olarak "ISO 9001 yönetim sistemi" dahilinde müşteri odaklılık açıkça belirtilmiş ve ger­çekçi hedeflere yönelik, doğru kurallar çerçevesinde ve doğ­ru yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmesi halinde, hem müşteri mem­nuniyetini oldukça üst düzeyde artıran, bunun yanında pazar payının sağlıklı artırılması ve maliyet düzenlemesi de sağlayabilecek bir kavram ola­rak ortaya çıkıyor.

Şirketiniz kendi sektörlerinde ülke sektör ortalamalarından daha ileride olsa da mevcut bu­lunduğunuz noktadan daha ileriye gidebilmesi ve hedeflerini gerçekleştirebilmesi için “Müşterileri Dinleme ve Onları Anlama” yatırımları yaparken bizim kazançlı olduğunu varsaydığımız değil gerçek tüketici talep ve beklentileri doğrultusunda ele almamız gibi konularda özellikle ciddi gelişmeler oluşması gerekmektedir.

Bu ise her zaman ifade ettiğimiz üzere "ISO 9001 gibi bir yönetim anlayışının" kurumlarda doğru anlaşılarak entegrasyonunun sağlanması ile mümkün olabilmektedir.

Hatta bu ISO 9001 belgesi alma ve kurulum sürecinin yeni ve hızlı büyümekte olan küçük işletmeler için yegane yol olduğunu belirtmekte fayda var. ISO 9001 belgesi İzmir alabilmek için yazısına bakabilirsiniz.

ISO 9001 Belgesi almak için kurum veya kuruluşta hazırlanması gereken dokümanlar?

 1. Zorunlu prosedürler (ISO 9001:2015 ile birlikte zorunlu dokümanlar değişmiştir. ISO 9001:2015 için gereken zorunlu doküman ve kayıt listesi için sayfamıza bakabilirsiniz.)
 2. Diğer bölümlere ait prosedürler
 3. Talimatlar
 4. Planlar
 5. Kalite listeleri
 6. YGG Toplantıları ve toplantılara ait dokümanlar
 7. Formlar olmak zorundadır. Bu dokümanları (kalite yönetim sistem yapısını) bu sayfamızdan indirip düzenleyerek edinebilirsiniz. Ya da bizlere ulaşarak danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Burada yazılı dokümanlar hazır olduğunda firmanızda belgelendirme denetimleri yapılarak ISO kalite belgelerinizi alabilirsiniz. Lütfen iso belgesi için ilgili sayfamıza bakınız.

ISO 9001 belgesi alarak ile kalite yönetim sistemi, günümüzde pek çok sektöre yakından baktığımızda, tüketici taleplerinin ve davranış biçimlerinin hızlı ve sürekli olarak farklılaştığını üstelik bu değişimin özellikle Türkiye gibi genç nüfusa sahip ve ekonomisi gelişmekte olan ülkelerde daha da süratli olduğunu görmekteyiz.

Bu değişimi fark ederek yatırımlarını ve ISO 9001 belgesi alımı gibi kalite yönetim sistemlerini bu yönde geliştirebilen “esnek ticari kuruluşlar” gelecek pazar paylarında daha yüksek paylara sahip olurken günümüzün kurumsal yapıya sahip firmaları arasındaki yerlerini de alabileceklerdir.

Bugüne kadar toplanan müşteri bilgilerinin “Kalite Yönetim Sistemi Arşivinde” saklanması, müşteriyi ve piyasayı daha iyi tanıyabilmek ve öngörüye sahip olabilmek için biriktirilmesi gerektiğini ancak bu birikimin firmaların müşteriyle ilişkisinde ve kurum içindeki süreçlerde yeterince yaygınlaşamadığını görüyoruz.

Kuruluşlar açısından baktığımızda, bu görüntünün daha da gelişime açık olduğunu kolaylıkla ifade edebiliriz.

Özel­likle gelişme yolunda olan, pazar payı ve kârlılığı küresel olarak artan ve gerçekten bu bilgilere ihtiyacı olduğu halde halen gerekli arşiv yapısını ve bilgi bankasını kuramayan firmaların sayıca çok olduğunu ve genellikle neden olarak yeni ve henüz büyüyen firmalarda bu durumun yaygın olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Firmalardan özellikle bu konuda geride kalanların bu sistemi gerçeğe dönüştürebilmeleri için ISO 9001 belgesi almanın ve kalite yönetim sistemlerine ağırlık vererek bu gidişatı değiştirmelerinin mümkün olduğu açıkça söylenebilmektedir.

Kalite yönetim sistemi henüz bulunmayana ancak istekli şirketlerde tes­pit ettiğimiz, kuruluşun gelişmesini sağlayacak öncelikli ko­nulardan biri de müşteri odaklılık konusu olduğu dikkatlerden kaçmamaktadır.

Dünyanın ve ülkemizin önde gelen firmalarına baktığımızda bu konudaki önceliklerin diğer bir çok konudan daha değerli ve önemli bir şekilde ele alındığını görebiliyoruz.

Özetle firmalar gerekli yönetim ve arşiv alt yapısını kurup müşteri hizmetlerine yönelik uygulama ve prosesleri sağlayabildikleri takdirde ve bu sistemlerin gereği şekilde müşteri bil­gilerini tutmaya başlamakla birlikte bu bilgilerden geniş kap­samlı olarak faydalanabileceklerdir.

Bugün “Sadece müşteri odaklı ürün ve hizmet” faaliyetlerinin doğru bir analiz ile firmada ürün ve hizmet bazlı geliştirilmesi sonucunda müşteri başına ortalama karlılığı beklentilerin üzerinde yük­seltmek mümkün olabilmektedir.

Bu konu ile ilgili yapılabileceklere daha yakından bakmak ge­rekirse firmalar uzun zamandan beri müşterilerini ayırdıkları değer dilimlerine göre zaten gruplara ayırmaktalar.

Ancak veri madenciliği, müşteri profilleme, potansiyel ve eğilim modellemesi yöntemleriyle veri toplama ve analiz tek­niklerinde kaydedilen ilerlemeler, diğer kurumsal firmalarda oldu­ğu gibi katılım henüz kurumsallığa yeni adım atan firmalara da müşterilerini daha yakından tanıma ve yeni müşteri edinme fırsatı sunmaktadır.

Çoğu zaman firmalarda yaptığımız görüşmelerde pek çok sayıda firmanın müşteri profiline göre gruplandırma yapmadığını yalnızca çok azının sadece tahsilat ve geri dönüş algısıyla hareket ettiklerini ancak çoğu kuruluşun ise bu konuda nasıl davranmaları gerektiğinin farkında olmadığını görüyoruz.

Doğru müşteri ve pazar gruplaması ışığında karlı ve taleplere uymakta olan ürün çeşitliği oluşturmak da kri­tik önem taşımaktadır.

Üretim ve geliştirme süreçlerinin bu veriler altında analiz edilmesi ve şekillendirilmesinin çok sayıda faydası olacağı aşikardır.

Çoğu firmanın doğru biçimde ürün kârlılığını ve dolayısıyla müşteri kârlılığını ölçemediğini görülmektedir. “ISO 9001 belgesi almak” ve uygulama kapsamında çalışarak bu bilgileri oluşturmak ve faydalanmak noktasında şirketleri cirolarını yükseltmek için en çok müşteri tabanını büyütmeye önce­lik verdiklerini bunu temkinli adımlarla yaptıklarını fakat çoğunluğun mevcut ya da hedef müşteri kitlesine uygun ürün renkliliğine sahip olmadıkları anlaşılmaktadır.

Bu oranların ülkemizde bundan 10 yıl kadar önceki ISO 9001 belgesi alım sayısı ve kalite algısı göz önüne alındığında yönetimsel hizmet yatırımlarının genel seviyesi düşünüldüğünde ve çok sayıda firmanın son 5 - 10 yıldır yaptıkları başarılı yönetimsel dönüşüm programları göz önüne alındığında daha iyi yerlerde olduğu­nu söylemek ve bardağa dolu tarafından bakmakta mümkün.

Bununla birlikte yine de önde gelen ulusal ve uluslararası platformlara bakıldığında alınacak çok mesafe bulunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

ISO 9001 Nedir?

ISO 9001 (ISO) Uluslararası Akreditasyon Organizasyonu tarafından hazırlanan "Kalite Yönetim Sistemi"dir. ISO 9001 Kurumsal şirket olmanın yol haritasıdır.

ISO 9001 kalite standardı güncel gelişme ve ihtiyaçlara göre daima yenilenmektedir. ISO 9001, işletmeleri her yönüyle ele alır.

Kurumsallaşmak üzere yapılması gerekenleri tanımlar. Dünyanın en çok bilinen ve uygulanan ISO standartıdır.

Standart gereklerini sağlayarak gerçekleştirilen iso kalite belgelendirme süreçlerinin (eğitim, danışmanlık, denetimler) tamamına ISO 9001 Belgelendirme denilmektedir.

ISO 9001 belgesi almadan önce kalite yönetim sistemi firmada oluşturulmalıdır.

Ayrıca uygulamaya geçilmiş olmalıdır.

Sonrasında belgelendirme denetimleri yapılır. Denetimlerin sonuçlarına istinaden iso belgelendirme yapılır.

Belgelendirme denetimlerinde firmanızın kolaylıkla denetimlerden geçebilmesi amacıyla kalite yönetim sistemi eksikleriniz firmamız yetkili danışmanları tarafından giderilmektedir.

ISO 9001 kalite belgesi tek bir amaca odaklanır; "Müşteri Memnuniyeti"...

Müşteri memnuniyetini hedeflenen düzeye getiremeyen veya mevcut yerinin korunmasını sağlamayan iso kalite yönetim sistemi en başından detaylıca ele alınmalıdır.

ISO 9001 Kalite belgesi 2015 revizyonuyla; değişen günümüz ihtiyaçlarına uyum sağlamıştır.

Gereksiz doküman yoğunluğu azaltılmıştır. Hareket ve esneklik yeteneğini güçlendirmektedir.

ISO 9001 yeni revizyon standardı çok daha beğenilecek yapıya kavuşmuştur.

2016' ya kadar yapılan revizyonlar arasında, 2015 revizyonu "ISO Kalite Belgeleri'nin" en önemli değişimidir. Yeni ISO 9001 revizyonu diğer tüm standartların da revizyonuna neden olacaktır.

ISO 9001:2015 Belgesi nasıl alınıyor?

ISO 9001 kalite standard kitabı şartlarını uyguladıktan sonra ISO 9001 belgesi almak kolaydır. ISO 9001 almak için ücretsiz olarak dokümanlar sayfamızda bulunan ISO 9001 kalite yönetim sistemi dokümanlarını indirebilirsiniz.

Böylelikle kendi sisteminizi de kolay ve ücretsiz olarak kurabilirsiniz. Örnek ISO 9001 Kalite yönetim sistemi nasıl kurulur öğrenmek için buraya bakabilirsiniz.

ISO 9001:2015 belgesine geçiş için son tarih Eylül 2018' di. Şimdiden yeni standartta yer alan değişiklikleri görmek ve öğrenmek isteyenler ücretli olarak standardı satın alabilmektedirler.

Yeni ISO 9001 standardını satın almak amacıyla, TSE sayfasına bakabilirsiniz. ISO 9001 belgelendirme yapısının ilk adımı ilgili standardı edinmek ve gereklerini sağlamaktır.

ISO 9001 eski versiyon belgelerin, yeni versiyon olan 2015' e geçişleri için 6 aydan daha az bir süre bulunmaktadır.

ISO 9001:2015 revizyonu öncelikle belgelendirme kuruluşlarının alt yapısına uygulandığında mevcut tüm iso belgeleri yeni revizyona uygun olarak yenilenecektir.

Sahip olduğunuz belgelendirme kuruluşunun duyurularını izlemeniz yeterlidir.

ISO 9001:2015 Nedir?

ISO 9001:2015; 2008 versiyonunun yenilenmiş (revize-değiştirilmiş) yeni sistemidir.

2017 yılına kadar mevcut belgeler geçerlidir. Bu zaman zarfında tüm ISO 9001 belgeleri değiştirilmiş olacaktır. ISO 9001:2015 revizyonu detaylı bilgi için buraya tıklayınız.

ISO 9001 belgeniz yenileneceğinde firmanız ile iletişime geçilecektir.

ISO 9001 Belgesi almak için yapılması gerekenler nelerdir?

ISO 9001 belgesi almak için ilk yapılması gereken öncelikle bizim gibi farklı firmalardan teklifler almanız gerekmektedir. Burada süreçte size eşlik edecek firma seçimi önemlidir.

Bunun için ISO danışmanlık ve eğitim hizmeti vermekte olan birkaç firma tespit edilerek görüşme yapılır.

Neden "belgelendirme kuruluşları" değil de danışmanlık firmaları ile görüşüyoruz?

"Danışmanlık firmaları firmanızda eksik olabilecek ve denetimse sıkıntıya neden olabilecek aksaklıkları gidermeniz konusunda size yardımcı olacak böylece ISO 9001 belgenizi daha uygun fiyatlar ile alabilmeniz mümkün olacaktır."

ISO 9001 Belgesi almak pahalı mıdır?

"ISO 9001 belgesi almak fiyat olarak" pahalı değildir.

Bugün küçük işletmeler "Türkak Akreditasyonlu ISO 9001 belgesi" alabilmek için ortalama 2000 ila 3000 tl gibi ortalama belge fiyatlarıyla iso 9001 alabilirler.

Tabi yıllık ara denetim rakamları da görüşülüp sözleşme ve başvuru formuna eklenmelidir.

Yıllık ara denetim nedir?

Tüm ISO kalite belgeleri ÜÇ yıllık geçerlilik süresiyle verilmektedir. Ancak her yıl ara tetkikler yapılarak yenilenmesi gerekir.

Kalite belgelerinin verilip daha sonra firmanın hiçbir denetime tabi olmadan 3 yıl belgelerini kullanması mantıklı olmazdı.

Dolayısı ile eski dönemde yılda 2 kez yapılan ara denetimler yılda 1 kez yapılarak devam etmektedir.

ISO 9001 Belgesi alan firmalar her yıl ara denetim ücreti öder mi?

Evet. Ancak ödemezse yasal bir sorun olmayacaktır. Fakat almış olduğunuz "ISO 9001 belgesinin ara ödemesi" ve "ISO 9001 denetimleri" yapılmaz ise hem belgeleriniz iptal edilir hem de mevcut "ISO 9001 belgelerinizi iade" etmeniz gerekir.

3 YIL Sonunda belge yenileniyor mu? Sıfırdan belge alıyormuşuz gibi mi fiyatlanıyor?

Hayır eğer 3 yıl boyunca düzenli ve sorunsuz olarak ara denetim tutarlarını ödemişseniz ve ara denetimlerde problem olabilecek büyük sıkıntılar (sizden kaynaklı) olmamışsa 3 yıl sona erdiğinde ara denetim tutarına yakın bir bedelle belgenizi yeniden alabilirsiniz.

ISO 9001 Belgesi almak için danışmanlık firması bulduk sonrasında ne yapılması gerekiyor, sonraki adımlar nelerdir?

Danışmanlık firmalarıyla görüşüp şartları size uygun bir firma ile anlaştığınızda danışmanlık sözleşmesi karşılıklı olarak imzalanarak "ISO 9001 belgesi alım sürecine" girilmiş olur.

Burada hemen belirtmek gerekir ki danışmanlık firmaları ile çalışarak "ISO 9001 belgesi almanız" şart değildir.

Siz kendiniz de eğer biliyorsanız yönetim sistemini kendiniz kurabilir ve denetime girerek belgenizi alabilirsiniz.

Ya da eğer firmanızda kalite yönetim sistemi kurmayı bilen bir kalite yönetim sorumlunuz mevcut ise aynı şekilde kendiniz sisteminizi kurabilirsiniz.

Böylece toplam maliyetlerinizden yaklaşık %10-20 arasında danışmanlık ve eğitim gideri düşülmüş olur.

Doğrudan iso 9001 belgesi veren firmalara başvuruda bulunursak iso 9001 belgemizi alamaz mıyız?

Bu şekilde de iso 9001 belgesi almak mümkündür. Fakat hiç sisteminiz yoksa zaten belgelendirme kuruluşu denetim yapamayacaktır.

Belgelendirme kuruluşunun denetim yapabilmesi için olması gereken iki klasör vardır.

Bunlardan ilki "ISO 9001 dokümantasyon" klasörüdür.

İkincisi ise uygulama klasörüdür. Belgelendirme firmaları bu dosyalar üzerinden denetim yaparak sizi tetkik edebilirken eğer dosyalarınız yok ise doğal olarak sizi denetlemeleri mümkün olamayacaktır.

ISO 9001 Belgesi almak için gerekli evraklar nelerdir?

ISO 9001 belgesi alabilmeniz için gerekli olan evraklar az evvel yukarıda ki soruda bahsettiğimiz iki adet ISO 9001 klasörü, bunun dışında mevcut şirket evraklarınızdır.

TÜRKAK'LI iso 9001 belgesi nasıl alınır?

TÜRKAK akreditasyonlu iso 9001 belgesi almanın diğer belgeleri almaktan farkı bulunmamaktadır. Elbette "Türkak Akreditasyonlu Belgeler" prestij açısından farklı avantajlar sunabilmektedir.

Çünkü TÜRKAK kamu kuruluşudur ve bu durum özellikle duruma ve bulunduğunuz sektöre göre daha fazla avantaj sağlabilmektedir.

ISO 9001 Belgesi almak için başvurduğumuzda en çok dikkat edilmesi gereken konu nedir?

ISO 9001 belgesi almak için başvurduğumuzda en çok dikkat edilmesi gereken konu; yapmış olduğunuz sözleşmede bulunan "belgelendirme ve yıllık ara denetim fiyatlarına" bakılmasıdır.

Çok sayıda problem, ilerleyen senelerde özellikle "ara denetim fiyatlarında" anlaşmazlık nedeniyle çıkabilmektedir.

Ayrıca "yıllık ara denetim bedelleri" 1 ay evvel ödenerek denetim tarihi belirlenir.

Bu 1 ay içerisinde ödeme yapılmaz ise (firma yıllık ara denetim tarihinizden 1 ay önce size haber verecektir) belgeniz iptal edilmektedir.

ISO 9001 Belgesi danışmanlık firmaları tarafından verilebilir mi?

Kesinlikle danışmanlık firmaları belge veremezler. Danışmanlık firmalarının tek verebilecekleri eğitim katılım sertifikalarıdır.

Bunun dışında sadece "ISO 9001 danışmanlık" ve "ISO 9001 eğitimi" verebilirler.

Ancak "belgelendirme firmaları" ile anlaşarak eğitim ve sistem kurulumu yapılan firmaların denetimleri ve belgelendirilmeleri için yönlendirme yapabilirler.

Doğal olarak "ISO 9001 danışmanlık ve eğitim firmaları" her ay çok sayıda yönlendirme yaptıklarından sizin adınıza çok daha uygun fiyatlar ile denetim ve "belgelendirme fiyatları" sunabilirler.

ISO 9001 Belgemizi alırken firmada fiziksel veya yapısal değişimler istenir mi?

"ISO 9001 belgesi kalite yönetim sistemi belgesidir" bununla birlikte, daha fazla sizin yönetimsel bakış açınız ile ilgilenmekte ve müşteri hedefli kurumsal yapı oluşturmak üzere kurulumu hedeflenmektedir.

Gerçekten güvenlik, üretim kalitesini fazlasıyla etkileyen durumlar gibi anormal durumlar ve maliyetinizi yükselten kalitenizi düşüren problemler olmadıkça ve yasal şartları karşıladığınız sürece "ISO 9001 belgesi alma aşamalarında" her hangi bir maliyet artışı yaşamazsınız.

ISO 9001 Belgesi alabilmek için en az kaç çalışanımız olması gerekir?

ISO 9001 belgesi almak için alt çalışan sınırı bulunmamaktır. İster BİR isterse YÜZ çalışanınız olsun ISO 9001 belgesi sahibi olabilirsiniz.

Vergi levhası bulunan her firma sertifika alabilmektedir. Önemli olan kalite yönetim standardı için gereken şartları yerine getirmektir.

ISO 9001 Belgesi almak isteyen firmalara neler önerirsiniz?

"ISO 9001 belgesi almayı düşünen firmaların" öncelikle bu sertifikayı neden almak istediklerini iyi kavramaları gerekmektedir.

Kısa vadede büyük beklentiler içinde olmak hiçbir fayda görülmemesi anlamına gelecektir.

"ISO 9001 kalite yönetim sisteminin maksimum faydası" uzun vadede ortaya çıkmaktadır.

Kısa vadede "iso 9001 belgesi almakla" bir anda kurumsal ya da kaliteli bir yönetim hemen oluşmayacaktır.

Bu süreç sabır gerektiren, iyi planlama yapmayı gerektiren ve sonuçları hızlı alınamayacak bir sistemdir.

Bu sistemin komplike yapısının ancak süreçler uygulandıkça ortaya çıkmasından kaynaklanmaktadır.

ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 9001 belgesi almak şu anki teknolojiyle eskisinden çok daha hızlı ve kolayca alınabilir. Bunun için aylar süren başlangıçlar yerine daha hızlı entegrasyon sağlanabilmektedir.

Elbette bunda bilgisayar programlarının sağladığı hız avantajı ve dokumantasyon yapısının sanal ortamda tutulabilmesinin mümkün olmasıdır.

ISO 9001 belgesi kalite kayıtları satın alma, üretim, kalite kontrol, paketleme, pazarlama, insan kaynakları, ürün yönetimi, satış, şatış sonrası müşteri hizmetleri.

Hepsini aynı programla tek ekrandan online takip etmek mümkündür. "ISO 9001 belgesi danışmanlığı kalite eğitimleri planlanarak" verilmektedir. İç denetçi egitimleri, "ISO 9001 kalite uygulama eğitimleri" ve "ISO 9001 belgesi sistem kurulum eğitimleri" farklı eğitimlerdir.

Bu "ISO 9001 eğitimlerinin" hepsi tek bir paket danışmanlık hizmeti ile alınılıp belgelendirme sağlanacağı gibi ayrı ayrı da alınabilir.

ISO 9001 belgesi nasıl olur alınır da uygulanmaz? Bu sorunun cevabı ile kurumsal kalite kültürü arasında kuvvetli ve organik doğrudan bir bağ bulunmaktadır.

"ISO 9001 belgesi almadan önce", "belgelendirme ve danışmanlık firmaları" ile randevu alarak görüşmek çok sayıda fayda sağlayacaktır.

Böylece daha fazla veri elinizde birikirken tam olarak ne istediğinizi, hangi çalışma prensipleri içinde kalacağınızı en başından kavramış olursunuz.

Bu durum gerek ilk "ISO 9001 belgesini alırken" veya sonraki yıllar içerisinde işletmenize çok fayda sağlacaktır.

ISO 9001 belgelendirme konusu şirketlerin kalite politikaları gereği sunmakta oldukları hizmet veya ürünlerini belirlenmiş planlar ve hedefler dahilinde ISO 9001 belgesi gereği yürütmelerini, gerek iç gerekse dış denetimler yolu ile sürekli olarak düzeltmeler yenilikler yapmayı öngören "ISO 9001:2015 (yeni revizyonu) belgesi" kalite yönetim kurallarıdır.

Gerçek doğrultusu müşterilerinin hizmet veya ürünlerden memnun kalmalarını sağlamak bunu da aynı düzen kavramı içinde müşteri memnuniyet takip formları ile takip etmek olan ISO 9001 belgesi müşteriye güvence vermektedir.

Sistem kalitesi bu yolla sağlanmış olurken süreklilik artışı da sağlanmış olmaktadır. 1947 yılında kurulmuş olup, 1987 yılında ilk standardı yayınlamış olan uluslararası akreditasyon federasyonu ISO her bir kenarında önemli 3 unsurun bulunduğu kurumlar, alıcılar, tedarik sağlayan firmalar arasında kuvvetli bir bağ oluşturmakta ve oluşturduğu bu bağı kuvvetlendirmek amacı ile standart üretmektedir.

ISO 9001 belgesi bu üçlü koalisyon ilişkisini sürdürmek kalite politikaları belirlemek ve karlılığı artırırken düzenleyerek yönetim anlayışına üst düzey anlam kazandırmak amacını gütmektedir.

Uluslararası akreditasyon federasyonu bu amaçla halen çalışmalarını devam ettirmekte olup içerisinde bulunduğumuz 2015 yılı sonunda "ISO 9001 belgesinin yeni sürümü sayılan 2015 versiyonunu" yayınlamaya hazırlanmakta olup deneme sürümü ise yayımlanmış bulunmaktadır.

İçerisinde bulunduğumuz 2017 Mayıs itibariyle ISO 9001:2015 versiyonu resmi olarak verilmektedir.

Eski versiyon geçiş süreci içinse henüz süre bulunmaktadır.

ISO kalite belgesi almak için başvurmak işin en kolay kısmıdır aslında zor olanı eğitim ve danışmanlık süreci için ödeme yapmak ve gerçek bir kalite yönetim sistemini kuruluşta uygulamaktır. Kıyasıya rekabetin artması, pazar payının hızla daralıyor olması ISO belgesi almanın önemini yükseltmektedir.

Böylesi bir sistemi herksin kurduğu gibi kurarsanız hep dediğim gibi faydasını az görürsünüz ve çabuk bıkarsınız.

Halbuki tıpkı insan kaynakları prosedüründe olduğu gibi bir proses oluşturup “Kendilerini kusursuz müşteri hizmeti vermeye adamış insanları işe alarak çalışanlar ile müşteriler arasında çok daha güçlü bağlar kurmak suretiyle başarıyı yakalama ihtimalini artıracağını” anlamanız ISO belgesi almanız konusunda yönetici veya firma sahibi olarak size daha faydalı bir kılavuz niteliği taşıyacaktır.

Tüm çalışanları saran aile benzeri neşeli iş ortamı oluşturmanız şirketinizin başarısını sürdürmeniz de en etkili yöntem olacaktır.

İşte bunun için "ISO belgesi almak" değil, gereği gibi ve kimsenin göstermediği bir gayret ve yeni fikirler ile sistem ortaya koymak en mükemmel yol olmaktadır.

Muhteşem kurum kültürleri ortaya tesadüfen çıkmazlar.

Üzerlerinde durmak, düşünmek, üretmek, çalışmak gerekir.

Hazır olan alıp kullanmak bir farklılık oluşturmaz.

Tekdüze sistemlerin sıkıcılığı bu nedenledir.

Fark oluşturma çabaları hiçbir zaman boşa olmamıştır, olmayacaktır da!

Bir şirket kültürünüz yoksa hemen şimdi oluşturmak için elinizden ne geliyorsa yapın.

Bunu yaparken samimi olun kar amacı gütmeyin.

Aksi takdirde her şeyi yalnızca para için yapan patron durumuna düşer ve çalışanların "Patrondan kurtulma sanatını" icra etmeye başlamalarına sebep olursunuz.

Şirketiniz büyüdükçe daha fazla çözüm üretmek zorunda kalacağınızı bu yüzden ISO belgesi almakla kalmayıp entegrasyon süreç zamanlamasının doğru yapılmasını önermekteyim.

ISO Belgesi Almak İçin Gerekenlerin Dışında;

ISO belgesi sahibi olabilmek amacıyla gerekenlerin kuruluşunuzun performans konsantrasyon sağlayabilmesi için "Ciddi bir kurumsal eğlence kültürünüz" olsun.

Peki kurumsal eğlence kültürü ne demektir?

Bu kuruluşların iş ortamlarını monotonluktan kurtarabilmek için tıpkı özel ev yaşamlarında bulunan özel paylaşım zamanları oluşturabilmektir.

Örneğin benim bundan 15 sene kadar evvelinde çalışmakta olduğum Amerikan kaynaklı bir şirkette her ayın son Cuma akşamında şirket içi özel partiler düzenlenmekteydi.

Bu hem tüm üst yönetim ve personelin kaynaşmasını hem de ciddi bir iş kültürün oluşmasına olanak sağlaması açısından çok beğenilen bir etkinlikti.

Unutmamak lazım gelen bilgi “İnsanların çalıştıkları firmalar ile övünme eğiliminde” olmasıdır.

Her insan çalıştığı firmanın ne kadar kurumsal ve kaliteli olduğunu kendi arkadaş ve aile ortamında anlatmaya bayılmaktadır.

Doğal bir sonuç olarak işyeri sadece çalışılan değil gelişilen bir çevre sağlamaktadır.

Tabi burada işin esas sırrı dengeyi kurabilmekte gizli.

Bunu abartırsanız suyunun çıkma ihtimali oluşur.

Bu biraz üst yönetimin yaklaşımı ile ilgilidir.

Bazı yöneticiler sürekli kızgın ve asık suratlı olmanın bu nedenle çalışanların kendilerinden çekinmesinin iyi bir yöntem olduğu zannına düşerler.

Ancak bu sadece zandır, gerçek olan ise bu değildir.

Seviyeyi koruyabilmek ulaşılamaz olmak anlamını içermez.

Burada anlatılan sistemin bir örneği müşteri ile ilişkiler prosedüründe ISO belgesi alım sürecinde mutlaka oluşturulmalıdır.

Eğer siz ve şirketiniz moral dolu olursa bu mutlaka müşterilerinize de yansıyacaktır.

Buna yansıtma tekniği de diyebiliriz.

Öğrenme insan hayatı boyunca sonu gelmeyen bir süreçtir.

Önü alınırsa törpülenir ve sönükleşir.

Önü açılırsa süreç hız kaybetmeden sürekli kendini tazeleyerek devam eder.

Firmaların kendi içlerinde "ISO 9001 Belgesi Eğitim Planları" hazırlanırken çalışanların sürekli eğitilmesi ve adaptasyonu sağlanır. Uygulama mutlaka sertifikalı olmalıdır. Her katılımcıya kariyerinde artı puan katacak bu kuvvetli referans (eğitim belgesi) çalıştığı şirkete daha fazla güven duymasını sağlayacaktır. Yük ve güç dengesinin doğal dağılımı bu şekilde eşitlenirse inanın iş gücünüz daha kalıcı olduğu gibi, dış toplumda firmanız sürekli övülen haklı bir kurumsal başarı örneği olarak gösterilecektir. Halkın toplamı bir şekilde müşteriye eşittir. Toplum kavramının, tüketici sınıflarının facebook twitter gibi sosyal medya aracılığı ile genişlemekte paylaşım seviyesinin birbirine iyice yaklaştığı teknoloji çağında bunun önemi çok büyüktür.

Genellikle ISO 9001 belgesi alınacağı zaman çoğu firma ISO 9001 belgesi kalite sistem kurulum eğitimini almak gerektiği gibi ciddi davranmaz. Nasıl olsa ISO belgeleri artık her yerde vardır ve ayrıcalık sağlamamaktadır. Bunun böyle olmasının nedeni tekdüze kurulan sistemler, hatta sistemsiz sadece belge olarak sunulan kalite bakış açısıdır. Bugüne kadar tırnaklarınızla kazıyarak kurduğunuz ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığınız şirketiniz için kalite yönetim sistemi alırken farklı olmamalıdır. Bu hem duygusal hem maddi olarak zor bir aşamadır. Çünkü her firma sahibi kendi fikirlerine karışılmasından hoşlanmaz. Aslında kalite yönetim sistemi sizin fikirlerinize dokunmaz. Aksine doğru hareket edildiğinde gelişmesini sağlamaktadır. Çoğu yönetici ise tersini düşünmektedir. Esasen açıkça görülmese de her kuruluşun bir yönetim sistemi vardır ancak yazılı değildir, dökümante edilmemiştir.

ISO 9001 gibi uluslar arası standartlar kişilerin kafalarında taşımakta oldukları bu sistemleri bugün artık bilgisayar ortamına dökmelerini sağlar. Sorgulama ve algı yeteneklerini geliştirmeleri için yol gösterir. Bu gösterilen yollar ise uzun yılların samimi çalışmaları sonucu uzman bir ekip tarafından meydana getirilmiştir. Azalmakta olan pazar paylarının en temel nedeni artmakta olan talep ve parasal güç ile aynı sektörde kurulan yüzlerce yeni firmadır. Bu genç firmaların birçoğu sadece kazanmak amacı ile odaklanmış sektör tecrübesi olmayan kişiler tarafından yönetilmekte ve tek rekabeti fiyat ile yapabilen yatırımcılardır.

Küçük firma olarak sektöre giriş yapan firma yöneticilerinin en azından başarıyı örnekleme modeli seçip buna adapte olmaları olmazsa olmaz bir kuraldır. Bugünün başarılı firmaları ve yöneticilerinin yol ve yöntemlerini iyi özümsemeleri gerekmekte ve kendi kişiliklerini belki biraz tiyatral gayret ile ortaya çıkmaya ikna etmeleri zorunludur. Bir kitapta anlatılan yarım asırlık hayat tecrübelerini hızlıca edinebilmenin en mükemmel yolu o kitabı okumak ve okumakla kalmayıp icraata geçirmektir. Bu ve bunun gibi kitaplar içerisinden kaliteli olanlar seçilerek hareket edilmelidir.

Yeni fikirler yeni ufuklara yelken açmanızı sağlar. Çalışanlarınızın fikirlerine önem verin. Düşünce ve önerilerini size iletmeleri için "öneri şikayet kutuları" oluşturun. Yada özel bir mail adresi tanımlayın. Size kazanç sağlayan önerileri ödüllendirin! Sadece dışarıya değil asıl başarıyı içeriye yaptığınız yatırımlar getirir.

ISO belgesi almak için sonuç olarak ve performansında ölçülebilir ve kalıcı ilerleme kaydetmek amacıyla stratejinizi iyi belirleyin. Profesyonel kurumlar ile eğitim ve danışmanlık bağlantınızı koparmayın. Sadece ISO belgesi almaktan uzak durun. ISO belgesi almak için para ödemeyin uygulamak için bütçe ayırın. Danışmanlık ile ISO belgesi almak için burayı tıklayın bize ulaşın!

ISO 9001 Bedava Alınabilir Mi?

Bazı durumlarda evet verilmektedir. Belgelendirme kuruluşlarının deneme amaçlı denetim yapmak ve akredite olabilmek için uygun yönetim sistemine sahip firmalar üzerinde yaptıkları ilk belgelendirmeler duruma göre ücretsiz olarak verilebilmektedir. Bunun dışında bizim gibi bazı danışman firmalar müşteri firmaların yapacağı yönlendirme işler aracılığı ile ekstra indirimler alabilir hatta gönderilen firma sayısına göre tüm maliyetler danışman firma tarafından karşılanabilmektedir.

ISO Eğitimleri Hizmeti Ücretsiz Alınabilir Mi?

Bir üstteki cevapta da ifade etmiş olduğumuz gibi eğer birkaç firma birlikte başvuru yapar veya bir firma kendisinden başka firmaları da danışman firmaya kazandırırsa ciddi indirimlerden faydalanabilir. Yönlendirilen firma sayısına göre ücretsiz olarak iso 9001 eğitimi gibi eğitimleri alabilirler.

ISO 9001 Belgesi Nasıl Sorgulanır?

ISO belgesinin sahte olması konusu biraz çelişkilidir. Şimdi zaman zaman karşılaştığımız yoldan geçen adama ödeme yapmadığınız sürece kolay kolay sahte belge almazsınız. Böyle bir durum başımıza geldiği için ifade ediyorum. ISO belgesi almakta olduğunuz firmanın en azından bir iki referansını arayıp bilgi alabilirsiniz. Türkak akreditasyonlu belge alıyorsanız zaten Türkak’ın kendi web sitesinde Akredite kuruluş sorgula başlığından belge almakta olduğunuz firmanın geçerlilik ve yetki durumunu sorgulayabilirsiniz.

Adl Belge olarak bizler, belgenizi teslim almadan sizden ödeme almıyoruz. Böylece tüm süreçleri eksiksiz olarak gerçekleştirip iş sonlandığında belgenizi alarak ödeme yapabiliyorsunuz. Ayrıca almış olduğunuz belgenin geçerlilik durumunu, belgelendirme ve akreditasyon kuruluşunun resmi web sitesinden interaktif menüsü yada belge sorgulama menüsü altından kontrol etme imkanınız bulunmaktadır. Mutlaka ISO belgenizi faturası ile birlikte teslim almanız gerekmektedir. Unutulmaması gereken önemli bir konuda belgeyi belge yapanın A4 boyutunda bir evrak olmadığı, firmanın ilgili belgeye ait sistemi uygulamakta olduğu gerçeğidir. Eğer zaten sistemsiz olarak belge aldıysanız belgeniz zaten uygunsuz demektir. Bununla birlikte ödemeleri mutlaka fatura hesabına yapmanızı tavsiye ediyoruz.

ISO Belgesi Almanın En Kolay Yolu Nedir?

ISO belgesi almanın en kolay yolu öncelikle bir kalite yönetim sorumlusu ataması yapıp bir danışman firma ile işbirliği çalışması içinde gerekli süreçleri hızlıca tamamlayıp belgelendirme denetimini geçebilmektir. ISO danışmanlığı kalite yönetim süreçleri konusunda ilgili firmada eğitimler veren sistem danışmanlığı yapan sertifikalı eğitimler verebilen kalite yönetim sistemi danışmanlığıdır.

ISO belgelendirme firmaları “Uygunluk Denetimi” yapmaya yetkili firmalardır. Danışmanlık firmaları ISO belgelendirme kuruluşu değildirler. Denetim yapma ve ISO belgesi verebilme yetkisi tamamen “Belgelendirme Kuruluşları”na aittir. Firmalara ISO belgesi ve eğitimlerini pazarlayan çoğu kez sizin görüştüğünüz firmalar danışmanlık firmalarıdır. Çünkü belgelendirme firmaları kendi kurdukları sistemi denetleyemeyeceğinden genellikle bu ISO belgesi yönetim sistemlerinin satış ve pazarlanmasını danışmanlık firmaları gerçekleştirmektedir.

ISO 9001 Belgesi Danışmanlık Fiyatı Ne Kadar?

Bu birçok etkene göre değişmektedir. Sadece danışmanlık istenmekteyse firma çalışan sayısına bakılmaktadır. Çalışan sayısı 20 kişinin altında olan firmalarda maliyetler daha düşük olabilmektedir. Eğer kalite yönetim sistemi için atadığınız “Kalite Yönetim Sorumlusu” bir personeliniz varsa maliyetler ciddi anlamda düşük olacaktır. Rakamsal olarak ifade etmek gerekirse küçük bir işletmenin ISO 9001 danışmanlığı yaklaşık olarak 700-800 tl ile (çalışan sayısı ve firma büyüklüğüne ve eğitim süresine göre değişmekle birlikte) 3000-3500 liraya kadar çıkabilmektedir. ISO 9001 eğitim fiyatları saat başına 100 ile 350 tl arasında değişebilmektedir.

ISO Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 9001:2015 için ilk yapmanız gereken bir danışmanlık firması ile görüşülmelidir. Hatta birkaç danışmanlık firması ile görüşerek bilgi almak gerekir. İlk aşamada belgelendirme firması ile görüşürseniz eksiklerden dolayı ya belge alamaz yada çok sayıda denetim nedeniyle zorluk yaşayabilirsiniz.
ISO 9001 belgesi almanın maliyeti nedir?

Sadece ISO 9001 belgesi almanın maliyeti hangi belgeyi almak istediğiniz ile orantılıdır. Türkaklı ISO 9001 veya farklı kurumlarda ISO 9001 sertifikası alabilirsiniz. Bunun dışında akreditasyonsuz ISO 9001 belgesi de alınabilir. Bu durumda fiyatlar belgelendirme kuruluşuna göre (marka değeri yüksek büyük firmaların belge maliyetleri daha yüksek olacaktır) fiyat teklifi alabilirsiniz. Ortalama olarak 800 ile 4000 tl gibi fiyatlar arasında değişebilmektedir.

ISO 9001 Belgesi Almak İçin Hangi Yolu İzlemek Gerekir?

Öncelikle maliyet çıkarılmalıdır. Bunun için birkaç danışmanlık firmasından fiyat teklifi alınarak işe başlanmalıdır. Firmada hangi personelin ISO 9001 belgesi almak için organize edileceği belirlenmelidir. Bu yönde alınacak kararlar doğrultusunda bir "kalite sorumlusu" ataması yapılmalıdır. Danışmanlık firmaları ile görüşmeleriniz size net bir yol haritası oluşturmanızda detaylı ve yeterli bilgiyi sağlayacaktır.

ISO 9001 Belgesi Ürüne Mi Veriliyor?

ISO 9001 belgesi ürünlere verilmez. Yönetime verilir. Siz ürün üreten firma olsanız bile ISO 9001 ürünlere değil, süreçlere verilen bir belgedir. Uygulamalara verilir. ISO 9001 belgesi almış bir firmanın ürünleri değil yönetim anlayışı kalitelidir. Bu doğal olarak vaat edilen ürünün aynı kalite düzeyinde alınmasının da referansı olacaktır. Herhangi bir yatırımcı yasal şartlar dahilinde bir ürünün 2. Hatta 3. Kalite olanını üretmek bu alana yatırım yapmak isteyebilir. Her kuruluş gibi bu firmada ISO kalite belgelerini alabilir. Önemli olan üretimde kalite ve sürekliliğin sağlanmasıdır.

ISO 9001 Belgesi Almak Kaliteli Olmak Anlamına Mı Gelir?

ISO 9001 belgesi almak kaliteli olmaktan öte kaliteli sunmak ve kaliteyi sürdürmek anlamına gelir. Müşteri kalitesine odaklanır. Toplam kalite müşteri odaklı olarak geliştirilir.

ISO 9001 Belgesi Alabilmek İçin İstenen Evraklar Neler?

 • Ticaret sicil gazetesi,
 • İmza sirküleri
 • Faaliyet belgesi,
 • Sgk bildirgesi,
 • Vergi Levhası,
 • Gıda firmaları veya sektöre göre kapasite raporu, üretim izni gibi belgeler
 • Ve belgelendirme sözleşmesi yeterli olmaktadır.

ISO 9001 Almanın Çalışanlar Üzerindeki Etkisi Nasıldır?

ISO 9001 belgesi almanın çalışan üzerindeki etkileri duruma göre değişmekle birlikte çoğu zaman pek memnuniyetle karşılanmamaktadır. Bu nedenle ISO 9001 belgesi almadan önce, belgelendirme aşamalarında ve sonrasında süreçleri daha keyifli bir motivasyon seviyesine çekmek faydalı olacaktır. Çalışanlara katıldıkları eğitimlere dair kariyerleri adına mutlaka eğitim sertifikaları verilmelidir. Personelin kalite eğitimlerini severek alması sağlanmalı bunu daha çok sıkıcı bir yöntem ile değil bir sosyal etkinlik kapsamında gerçekleştirmesi gereklilik olarak hissedilmektedir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İle Nasıl Başarılı Oluruz?

ISO 9001 kalite yönetim sistemi ile başarılı olabilmek için düzgün bir sistem yapısı oluşturmak, işlevsel olmasına dikkat etmek ve herkesin uygulamakta olduğu sisteme hiç kimsenin uygulamadığı yöntemler ekleyerek sürekli geliştirmeye katkıda bulunmak ISO 9001 belgesi kalite yönetim sistemi ile maksimum fayda elde edilebilir.

ISO 9001 Belgelerinde Neden Çok Düşük Fiyatlar Söz Konusu?

Bunun çok değişik nedenleri olduğu gibi, firmanın büyüklüğü, danışmanlık süreci ve beklentileri fiyat tekliflerine etki etmektedir. Bu nedenle fiyat teklifi alınırken danışmanlık belgelendirme gibi konular için ayrı ayrı teklif alınması daha net fiyat teklifleri ortaya koyacak ve fiyat karmaşasının önüne geçebilecektir.

ISO 9001 belgesini belgelendirme kuruluşları dışında kimse tarafından verilemeyeceği için ISO 9001 belgesi belgelendirme firmalarından alınmaktadır. Ancak denetim öncesi eksikleri giderme ve hazır olma sistem entegrasyonu, kılavuz olması açısından bir danışmanlık firması ile başlayan belgelendirme sürecinin belgelendirme firması ile bitirilmesi izlenebilecek en mantıklı yol olacaktır.

Sağlam bir akreditasyonu bulunan, uluslararası bilinirliği yüksek, Türkak gibi kamu kuruluşları tarafından akredite edilmiş belgelendirme firmaları her zaman en güvenilir firmalar olmaktadır.

ISO 9001 belgesi ne demek?

ISO 9001 belgesi ne demek; yukarıda bahsedilen iso 9001:2015 standartının adım adım uygulanması ve aşama (1) denetimi (dokümanların varlığının kontrol edilmesi), aşama (2) denetiminde ise (dokumanların uygulandıklarının denetlenmesi) ile iso 9001 baş denetçilerin (tetkikçilerin) tetkik tarihinde yapılacak olan bu 2 denetimde geçilmesiyle alınan sertifikaya iso 9001 belgesi denilmektedir.

ISO 9001 belgesi ne işe yarar?

ISO 9001 belgesi ne işe yarar ne gibi faydalar sağlamaktadır; ilk faydası müşteri memnuniyetinin sağlanmasıdır. Müşteri iso 9001 literatüründe iç (personel) ve dış (müşteriler, tedarikçiler) olarak ayrılmaktadır. ISO 9001 belgesi sahibi firmaların aldıkları bu belgeyle birlikte tüm paydaşlarına sürdürülebilir kalite güvencesi verirler. ISO 9001:2015 kalite yönetim sisteminin işe yarar olması ve sağlayacağı faydalar gerçekleştirilen süreçlerin her adımın tanımlanması ve müşterilerle paylaşılmasına bağlıdır.

Çoğu zaman sadece ihalelere katılabilmek amacıyla alınıyor olsa dahi gerçekten iso 9001 kys uygulayan firmanın başarısız olma şansı yok denecek kadar az seviyelerde seyredecektir. Kurumsallık işlerin akışının prosedüre edilmesi ve bu prosedüre göre yürütülmesiyle sağlıklı bir yapı kazanacaktır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi nedir?

ISO 9001 kalite yönetim sistemi, iso 9001:2015 standartının uyguladığınızda sahip olacağınız sistemin adıdır. Adım adım açıklamak gerekirse; (a) iso 9001 standartının TSE ' den alınması, (b) satın alınan kalite yönetim standartının 4. madde' den başlayarak uygulanması, (c) uygulama tamamlandıktan sonra yetkilendirilmiş (IAF) belgelendirme kuruluşundan denetim tarihi alınması, (d) iki aşamalı denetim tarihlerinin planlanması, (e) planlanan denetim tarihlerinde baş tetkikçilerin firmayı denetlemesi, (f) denetim sonrasında denetim raporunun hazırlanması ve son aşamada iso 9001:2015 sertifikasının basılmasıdır.

ISO 9001 belgesine (2015 revizyonu) geçiş yapmak ya da ilk defa almak isteyen kuruluşların öncelikle yeni revizyon standartı temin etmeleri gerekmektedir. Sonrasında aşağıda gösterilen zorunlu doküman ve kayıtlara göre hazırlıklarını tamamlayan firmalar iso 9001 belgesini alabilirler. İlk defa belge alacak kuruluşların en başından ISO 9001 kalite yönetim sistemini uygulamaları gerekmektedir. Güncel olarak 2015 versiyonu verilmektedir.

ISO 9001:2015 ile birlikte ISO (uluslararası standartlar organizasyonu tarafından müşteri odaklılık, kurumsallık ve kalite için kuruluşun kendine özel bir standard oluşturabilmesi amacıyla yol, yöntemleri anlatan pdf formatında dokümandır. TSE tarafından türkçeleştirilmiş ve satılmaktadır. Uluslararası standartların çoğu, "Uluslararası Standartizasyon Örgütü" baş harfleri olan "ISO" kısaltması ile başlamaktadır. ISO 9001 gibi tüm ISO ifadesiyle başlayan standartların ortak amacı; tüm dünyada çapında ticari olan ve olmayan tüm işletmelerin imalat ve ticaret anlamında gerekli kolay, esnek ve hızlı iletişimlerini sağlayarak büyümelerini teşvik etmeye yöneliktir.

Böylece ISO 9001 kalite yönetim sistemi gibi tüm standartları ortak iletişim dilini mümkün kılmışlardır. Burada dikkat edilirse dünyanın ülkeler arası ortak ticaret hacminin ISO kalite standartlarıyle eş zamanlı büyüme trendi izlediği görülecektir. Bu durumun bir başka neticesi de her boy ve türdeki işletmelerin de kolayca dünya ticaret hacmine dahil olabilmeleridir.

Böyle bir giriş tanımıyla birlikte ISO 9001 nedir sorusunu cevaplamak ve anlaşılır kılmakta da çok daha mümkün olmaktadır. ISO 9001 tüm dünyada en çok bilinen ve geliştirilmiş yönetim sistemi bütünüdür. Kendi işletmelerini dünya ile ortak yönetim mantığıyla yürütebilmek isteyen bir firmanın ISO 9001 sistemini uygulaması ve mantığını kavraması yeterli olacaktır. Böylelikle kalite yönetim sistemine gereği şekilde entegre olabilen işletmelerin olası kayıplardan kaçabilmesi de mümkün olmaktadır. ISO 9001 1987 yılıyla birlikte ilk olarak yayınlanan kalite standartıdır. Gövde veya çerçeve bir yönetim anlayışı sunan 9001 standartını meydana getiren kurallar daha çok nelerin yapılması gerektiğini gösterir niteliklere sahiptir.

Günümüzde ülkeler arası ticaret iyiden iyiye kolaylaşırken, aradaki sınırlar kalkmış, küçük büyük her boydaki firma rahatlıkla yutrdışına ürün ve hizmet satışı yapabilir konuma gelinmiştir. Bu gelişime ayak uydurarak işletmelere büyük faydalar sağlamakta olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin bu süreçte üslendiği rol tartışılmaz olmuştur. Bir yönüyle ülkeler arası ortak ticaret dili haline gelen ISO 9001, ilk olarak 1947' de kurulan ve hemen her kalite yönetim standartının başında kısaltılmış ISO ibaresini gördüğümüz "Uluslararası Standartlar Organizasyonu" tarafından 1987' de ilk defa yayınlanarak kullanıma sunulmuştur. Aradan geçen onca sene içerisinde toplam dört kez revizyona uğrayarak gelişen dünya şartlarına ayak uydurmakta gecikmemiştir.

ISO 9001 ne demektir, kalite yönetim sistemi ifadesinde aslında "Kaliteyi Yönetme" kısmı ISO 9001' in ne olduğunu açıklamaktadır. Dolayısıyla ISO 9001 kalite yönetim standartı dediğimizde, kalite yönetimi tanımıyla anlamıda içine katılmış tümceden söz etmiş oluruz.

Kaliteyi neden yönetmek gerekiyor? Aslında ISO 9001 standartının uygulnaıyor olduğu firmalarda anlık olarak kalite yönetim değil süreçsel olarak devinim içinde yer alan akıştan söz edilebilir. Bu şu demektir; siz müşteri ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak üzere tedarikten müşteriye kadar olan her basamağı yeterince doğru ve akıcı biçimde organize ettiğinizde netice olarak kaliteyi de yönetiyor olursunuz.

ISO 9001 bir sonuçla neticelenmez. Süreklilik gerektiren uygulamalar bütünü de denilebilir bu açıdan ele alınırsa. Peki ISO 9001 içerisinde hangi modüler standartlarla kaliteyi yönetmektedir? Doküman bazında bakarak bu sisteme sahip olunduğunda neler olacağını aşağıda ifade edelim.

Prosedürler: Prosedürler tüm standart yapılarının en temel uygulama metodudur. Kısa bir cümle ile açıklamak gerekirse, işletmenizde yer alan tüm alt işletmecikler ayrılarak bul, böl, yönet şeklinde açıklanabilecek doküman yöntemidir. Kök yapı itibariyle ele alırsak basit yapılı bir şirkette, satın alma, üretim, muhasebe, satış (pazarlama), üst yönetim kademeleri yer alır. Aslında bu kademelerin tamamı küçük firmacıklardır. Her biri bir girdiye sahiptir ve çıktı üretirler. ISO 9001 zorunlu prosedürlerini şimdilik bir kenara bırakırsak, muhasebe prosedürü, satın alma prosedürü, satış (Pazarlama) prosedürü, üst yönetim prosedürü gibi text halinde hazırlanmış akış şemalarını hazırlarken her bölümün detaylarına kadar faaliyetleri, sorumluluları, risk analizi, eğitimler, planlar her adımın nasıl yapıldığını anlattığımız dokümanlara prosedür adı verilmektedir. Prosedürlerin grafiksel anlatımına "Akış Şeması" denilmektedir.

Talimatlar: Alt prosedür parçacıklarıdır. Prosedürün daha dar kapsamlısı da denebilir. Örnek olarak depo talimatını ele alabiliriz. Üretime bağlı depolama birimi için ayrıca bir prosedür yazmak yerine tek sayfa olarak hazırlanacak depo kullanım talimatıyla birlikte bu doküman yeterli olacaktır. Ancak depolama sistemi çok büyük olan ve birden fazla çalışanı bulunan işletmelerin depo prosedürü yazmalarıda olasıdır.

Planlar: ISO 9001 ile her iş mutlaka planlı olmak zorundadır. Üretimler, bakım onarımlar, eğitimler, satın almalar her zaman önceden planlanmaktadır.

Listeler: Listeler ilgili ISO 9001 dokümanlarının listelendiği ve evrak numarasının verildiği listelerdir.

Formlar: Tüm işler yapılırken kullanılan günlük, haftalık veya aylık formlar bu başlık altında yer almaktadırlar.

178' den fazla ülkede 1.1 milyonun üzerinde verilmiş ISO 9001 kalite sertifikası bu rakamla dünyanın en çok takip edilen ve uygulanan standartıda olmuştur. Kısaca KYS olarakta tabir edilen "Kalite Yönetim Sistemi" ürün değil hizmet odaklı bir yapı üzerinde yükselmektedir. Bir işletmenin en çok ihtiyaç duyduğu sekiz evrensel yönetim ilkesini bulabileceği KYS standartı 2016 itibariyle hemen her firmanın vazgeçilmezleri arasında ki yerini çoktan almıştır.

Kalite kültürü oluşturma ,ayrıntılı işletme takibi sağlanması, sistematik kararlı ve kaliteyi sürekli kılan yapısıyla ISO 9001 işletmelere çok sayıda yarar sağlamaktadır. Karşılıklı fayda sağlamak sistemin temel anlayışını meydana getirir. Bu çekirdek yapısıyla karşılıklı süreç yaklaşımının benimsenmesi ve tedarikçiden, tüketiciye sürekli etkileşimli ve iletişim kuran hatlarıyla mutlaka uygunlaması ve anlaşılması gereken bir sistemdir.

ISO 9001 Kalite yönetim sistemi nedir? ISO 9001 tutarlı müşterileri ve diğer paydaşları karşılamak için kuruluşunuzun yönetimine sağduyulu bir yaklaşım sağlamak ilkeler bir çerçeve ve kümesi sağlar. Bir müşteri odaklı organizasyon liderlik insan katılımı süreç yaklaşımı sağlamak yönetimine sistematik bir yaklaşım karar vermede somut bir yaklaşım karşılıklı yararlı tedarikçi ilişkileri devamlı gelişme "Standart NQA ayrıntılı bilgi ve bizim endüstri bilgisine kombinasyonu biz lider konumda pazar korumak için gerekli düşünün kalite iyileştirme kültürünü üretir budur."  ISO 9001 standart uygulanması faydaları açısından en değerlisi: "Müşteri memnuniyetidir."

ISO 9001:2015 versiyonuyla birlikte temel gövde yapısında ki en öenmli ve ciddi revizyonlarından birisini gerçekleştirmiştir. 2018 yılınan kadar tüm dünyada ISO 9001:2015' e geçişin tamamlanmış olacağı düşünülmektedir. ISO 9001: 2015 Ben bugüne kadar ben benim müşteri ve paydaşlara gösterecektir. Benim çevre yönetim sistemi ile kalite yönetim sistemini entegre ve bu süreci daha kolay hale getirmek için kullanmak istiyorum. Biz böylece bize iyi değer için para vererek bizim sertifika Eylül 2018 yılında tam üç yıl sürelidir ziyade istiyorum.

Sürekli müşteri ihtiyaçlarını karşılayan ürünler sunun. Daha düşük işletim maliyetleri. Süreçlerinin Sürekli iyileştirme ve elde edilen operasyonel verimlilik para kaydedildi anlamına gelir. Geliştirilmiş paydaş ilişkileri. Personel, müşterileri ve tedarikçileri ile organizasyonun algı geliştirin. Yasal uyumluluk. Nasıl yasal anlayın ve düzenleyici gereksinimleri organizasyon ve müşterilerine etkiler. Geliştirilmiş risk yönetimi.

Büyük tutarlılık ve ürün ve hizmetlerin izlenebilirlik sorunları önlemek ve düzeltmek için daha kolay olduğu anlamına gelir. Kanıtlanmış iş kimlik. Dünya çapında tanınan bir endüstri standardı karşı bağımsız yoklaması birimleri biliyor. Belgelendirme kapılarını açıyor böylece daha fazla iş kazanmak için yeteneği. Tedarik özellikleri genellikle kaynağına bir koşulu olarak sertifika gerektirir. ISO 9001 SERTİFİKA İÇİN ADIMLAR Kayıt için Başvuru Hızlı Alıntı çevrimiçi veya ISO 9001 Alıntı İstek Formu ya doldurarak yapılır.

Bu yüzden doğru değerlendirmenin kapsamını tanımlamak kuruluşunuz hakkında bilgi sağlar. Bu Başlangıç ​​Sertifikası Denetim (aşağıda açıklanmıştır) oluşturan iki zorunlu ziyaretler oluşur. ISO 9001 Değerlendirme tarafından üstlenilmiştir. Eğer kalite yönetim sistemi üç ay en az tamamen ameliyat olmuş ve iç denetimler tam bir döngüye konu olmuştur göstermek gerekir lütfen unutmayın. ISO 9001 Sertifikası tarafından verilen ve yıllık denetimlerinin bir program ve üç yıllık yeniden belgelendirme denetim yoluyla korunur. Denetim aşamalarında daha fazla bilgi için buraya tıklayınız .

Bunlar size etkin bir kalite yönetim sistemini uygulamak denetim ve yönetmek için becerileri vermek. Boşluk Analizi - Biz ISO 9001 sertifikası elde edecek bir kalite yönetim sisteminin uygulanması için olası iş yükü ve zaman ölçeği belirlemeye yardımcı olmak için bir boşluk analizi üstlenebilir. Sen uygulama planı ya da bir danışman brifing için kullanabilirsiniz. Öncelikle bizim indirmek için emin olun 2015 Gap Analizi: ISO 9001 başlamak için. Danışmanlık - Biz danışmanlık yok ama gelen saygın danışman seçim yardımcı olabilir. Size kazanıyor ve sertifikasyon sürdürmenin maliyetleri açık bir göstergesi vereceğiz. Bir tamamlayabilirsiniz hızlı alıntı çevrimiçi ya da tam tamamlamak , ISO 9001 istek formunu ve satış ekibine doğrudan e-mail gönderebilirsiniz.

Dünyanın en çok bilinen ve sahip olunan standardı ISO 9001, dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir boyutta sektörlerde kullanılabilecek temel bir kalite yönetim sistemidir. ISO 9001 (ya da diğer kalite / yönetim standartları) kayıt iş etkin bir kalite yönetim sistemini uygulamaya koydu dair objektif kanıt sağlar ve uygulanabilir standart tüm ihtiyaçlara cevap olduğunu gösterir. Harici, tarafsız uzman (Sertifikasyon Kuruluşu) bir şirket standardına uygun olup olmadığını belirlemek için bir yerinde denetim yapar. Onlar uygun olarak bulunmuşlarsa yani firma bu denetimden geçebilirse şirket adresini,faaliyetlerini, kapsamını gösteren belgelendirme kurumları tarafından imzalanmış sertifika verilecektir.

ISO 9001 standardının en son revizyonu Eylül 2015 yılında piyasaya sürülmüştür. ISO 9001:2015 revizyonu ISO 9001 küresel olarak tüm ülkelerde aynı anda yayınlanmıştır. 1.1 milyon sertifikayla birlikte en tanınmış standartlarından biridir. Yeni revizyonla birlikte standartı uygulayan kuruluşlara, kendi yönetim süreçlerini düzene verimliliğini korumak ve verimliliği artırmak amacıyla yardım ve fayda sağlayacak değişimler getirilmiştir.

ISO 9001: 2015 3 yıl sonra, ISO 9001 revizyonu şimdi aşağıdaki amaçlarla yayınlandı: müşterilerine ihtiyaçlarını karşılamak  amacıyla ISO 9001 sahibi kuruluşların yeteneğini geliştirmek için değiştirildi. Yeni 2015 revizyonu geçişi için öngörülen 3 yıllık süre sonuna kadar mevcut belgeler geçerli olacak ve ara denetim tarihleri gelen firmalarda zamanı geldiğinde gerekli yenilemeler yerine getirilecektir. Bu üç yıllık bir geçiş dönemi süresince mevcut ISO 9001 geçiş süresi sonuna kadar, 2008 standartları hala geçerli kalacaktır hala kabul edilmeye devam edecektir ve mevcut denetleme tetkik süreçleri de devam edecektir.

ISO 9001: 2015 kuruluşun kalite yönetim sistemi istenen sonuçları elde sağlamak için üst yönetimden liderliğin önemini vurgulamaktadır. Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi öncelik olmuştur ve yönetim organizasyon boyunca risk bazlı bir düşünme kültürü oluşturmalıdır. Şimdi ne yapabiliriz? Standardın bir kopyasını edinmek ve önemli değişikliklere erken hazırlanmak amacıyla iso.org sitesinden yeni standart satın alınabilir. Bu şekilde firmanızın etkinliği üzerinde bir etkiye sahip tüm taraflar için uygun eğitim ve farkındalık için bir planı şimdiden düşünebilirsiniz.

ISO 9001 belgesi kuruluşlarda süreçlerin yazılı şekilde kayıt altına alınarak tüm üretim ve proses (departman, bölümler) tariflerinin iso 9001 sertifika hazırlık sürecinde güvence altına alınarak firmanın kurumsallaşmasına olanak sağlayan iso kalite standartıdır. ISO 9001 2015 standartı uluslararası standartlar örgütü iso ekibi tarafından geliştirilmektedir. IAF ise iso 9001 belgelendirme aday firmalarını yetkilendirmektedir. 2020 itibariyle neredeyse tüm kuruluşlar 2015 revizyonuna geçiş yapmış durumdalar.

WhatsApp