ADL Uluslararası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi
 • ADL Uluslararası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi
 • 0541 678 36 19 - 0546 678 36 19 - 0553 205 39 41
 • info@adlbelge.com
iso 14001 belgesi nedir nasıl alınır
CE Belgesi [medikal] Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 13485 Sertifikası Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 27001 Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 45001 Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  

ISO 14001 Belgesi Nedir Nasıl Alınır?

ISO 14001:2015 Sık Sorunlan Sorular

ISO 14001:2015 çevre yönetim sistemi hakkında en çok sorulan sorular ve cevapları.

İşletmelerin kimyasal ve/veya evsel atıklarını, çıkardıkları ve doğal çevreye rahatsızlık verebilecek ses, toz, gürültü, titreşim gibi her türlü etkeni ve işletmenin tüm çevresel etkilerini analiz edip çevre odaklı uygulamaları kontrol altına alan yönetim sistemi standartıdır. Şirket araçlarının yağ damlatmaları, egzost emisyon ölçümleri, fabrika bacaları, doğal kaynak tüketimleri, atık piller, yemek artıkları, çöpler gibi her detay çevre yönetim sistemi dokümantasyonunda ele alınması gereken konulardır.

ISO 14001 Örnek Dokümanlar

No Dokuman İndir
1) ISO 14001 2015 Yeni Revizyon Standard Maddeleri indir
2) ISO 14001 Acil Durum Talimati indir
3) ISO 14001 Arazi Duzenleme Rehabilitasyon Talimati indir
4) ISO 14001 Atik Etki Onem Analizi indir
ISO 14001 Dokümanlarının devamı için bakınız: iso 14001 türkçe pdf
İÇİNDEKİLER

ISO 14001'in temel sorusu; "Kuruluşunuz çevre ile uyumlu mu?" sorusudur. Sadece kendi ihtiyaçlarını değil çevrenin korunması amacıyla duylan gereksinimleri ve bu amaçla atıklarını, çevreci ham madde kullanım tercihleriyle çevre odaklı ürün geliştirme yapan firmaları mümkün kılmak için kılavuzluk yapan bir çevresel yönetim standartıdır.

ISO 14001 çevre yönetim sistemi çevresel sorumluluklarını yönetmek amacıyla pratik tekniklere ihtiyaç duymakta olan ister bir, isterse ikibin çalışana sahip olsun büyüklük ve boyut farkı gözetmeksizin her kuruluşta uygulanabilir çevre yönetim sistemidir.

Bugün 171 ülkede iso 14001 sertifikasına sahip firmaların sayısı (üçyüzbin) 300.000'den fazladır. Çevrenin dünyamız üzerinde insan yaşamıyla doğrudan ilişkili olduğunu fark etmek ve özellikle çevre etkilerinin boyutlarıyla kontrol edilebilir olması gereken endüstri kollarının çevresel farkındalığını geliştirmek iso 14001 standartının temel hedefidir.

iso 14001 belgesi alan firmalar

ISO 14001: 2015, kuruluşların çevre yönetimini sistematik olarak iyileştirmek için kısmen veya tamamen kullanılabilir. Ancak, tüm gereklilikleri bir kuruluşun çevre yönetim sistemine dahil edilmedikçe ve hariç tutulmadan yerine getirilmedikçe, ISO 14001: 2015'e uygunluk sağlanmış olmayacaktır.

ISO 14001 2015 çevre yönetimi, kuruluşların çevre ve kuruluşun kendisi ile, ilgili tarafları için değer sağlayan çevre yönetim sisteminin hedeflenen sonuçlarına ulaşmasına yardımcı olur. Kuruluşun çevre politikasına uygun olarak, bir çevre yönetim sisteminin hedeflenen çıktıları aşağıdakileri içerebilir:

 • Çevresel performansın arttırılması;
 • Uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilmesi;
 • Çevresel hedeflerin belirlenmesi, ulaşılması, ölçülüp analiz edilmesi;

ISO 14001:2015 boyutu, türü ve niteliğine bakılmaksızın her kuruluş için geçerlidir ve kuruluşun yaşam döngüsü perspektifini göz önünde bulundurarak kontrol edebileceği veya etkileyebileceğini belirlediği faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin çevresel yönleri için geçerlidir. ISO 14001:2015, belirli çevresel performans kriterlerini belirtmemektedir.

ISO 14001 çevre yönetim sistemini sistematik olarak iyileştirmek için kısmen veya tamamen kullanılabilir. Ancak, tüm gereklilikleri bir kuruluşun çevre yönetim sistemine dahil edilmedikçe ve hariç tutulmadan yerine getirilmedikçe, ISO 14001: 2015'e uygunluk iddiaları kabul edilemez.

ISO 14001:2015, bir kuruluşun çevresel performansını artırmak için kullanabileceği bir çevre yönetim sistemi gereksinimlerini belirtir. ISO 14001: 2015, çevresel sorumluluklarını, sürdürülebilirliğin çevresel sütununa katkıda bulunan sistematik bir şekilde yönetmek isteyen herhangi bir kuruluş tarafından uygulanmak üzere tasarlanmıştır.

ISO 14001 çevre yönetim sistemi eğitimleri için iso 14001 eğitimi sayfamızı ziyaret edebilir veya eğitim teklif formunu kullanarak hızlı fiyat teklifi talep edebilirsiniz.

Çevre yönetim sistemi belgesi iso 14001 almak amacıyla firmamıza ulaşan kuruluşlara iso 14001 türkçe pdf doküman desteği verilmektedir. Kuruluşunuza iso 14001 belgesini almak istiyorsanız fiyat almak için belgelendirme teklif formunu kullanabilir veya doğruda bizimle iso 14001 kalite yönetim sistemi için iletişime geçebilirsiniz.

iso 14001 çevre yönetim sistemi belgesi

ISO 14001 Belgesi Nedir?

ISO 14001 tüm diğer standardlarda olduğu gibi en son 2015 yılında uluslararası standardlar organizasyonu gözden geçirilerek yeniden düzenlenen "Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS)" standartıdır. Bu standardın istediği şartlara uygun olarak kuruluş kendi çevre yönetim sistemini yazılı dokümanlar halinde hazırladığında akredite belgelendirme kuruluşları tarafından yapılacak denetim sonucunda başarılı olursa alacağınız belge iso 14001 belgesidir.

ISO 14001 nedir anlamı ISO 14001 çevre yönetim sistemi içinde yaşadığımız çevreye, doğaya etkilerimizi ele alan koruma amaçlı yönetim sistemidir. Çevre ile bütünleşmiş olarak ne olduğu açıklanırken daha zorunlu bir durumun olduğu aşikardır. Bugün bacasız sanayi denilen turizm sektöründe bile çevre ödülleri verilmekte sürekli olarak bayrak yarışı devam etmektedir. Turizm gibi çevresel etkileri yüksek olan ancak kirlenmenin daha çok insan eliyle oluştuğu sektörler dışında birde kirlenmenin üretimler sonucu oluştuğu yapay süreçlerde mevcuttur. Örneğin bir yemek üretim tesisinde atık yağların uzaklaştırılması için kurulmuş yağ toplama şirketleri bulunmaktadır. Toplanan bu yağlar biodizel yakıt üreminde kullanılmakta böylece çok faydalı bir geri dönüşüm sağlanmaktadır.

Halbuki atıklarını kanalizasyon yolu ile atan bir yemek üretim tesisi atık yağların denize ulaşması neticesinde çevreye kalıcı hasarlar verebilmektedir. Bu ve bunun gibi önlemler arttıkça ISO 14001 belgesi gerçek amacına ulaşmış olacaktır. İşte bu çevresel düzenlemelerin sadece yasal zorunluluk olarak değil de gönüllülük esası ile bilinçli olarak yapılmasını sağlayan sisteme çevre yönetim sistemi adı verilmektedir.

ISO 14001 Çevre yönetim sistemi ISO 9001:2015 standardıyla birlikte değiştirilmiş ve aynı tarihle yayına alınarak ISO 14001:2015 olarak revize edilmiştir.

iso 14001 belgesi

ISO 14001 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 14001 belgesi almak üst paragrafta açıklanan şekilde standarda uyumlu bir çevre yönetim sistemini kuruluşunuzda oluşturmanız gerekmektedir.

ISO 14001:2015 standartını google 'da "tse standard arama" terimiyle arattığınızda çıkan sonuçlardan ilk sırada gelecek olan org.tr uzantılı "TSE Standard Arama" [kaynak] sayfasına girip kurumsal üye olduktan sonra kredi kartıyla satın alabilir ve standartın ISO 14001 PDF Türkçe formatını bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Standard arama sayfasında arama kutucuğuna "TS EN 14001" yazmanız ve güncel standardı (yayında yazan) sepete eklemeniz yeterlidir.

Bu standartın amacı işletmenizin çevre ile ilgili tüm detayların açıklanması ve kontrol altına alınarak farkında olunmasının mümkün olmasıdır. Bu farkındalık kuluşu çevreci olarak etiketlemenize yardımcı olmaktadır.

ISO 14001 almak için öncelikle diğer yönetim sistemlerinde olduğu gibi sistem kurulması risk değerlendirmeleri yapılmalı ve denetimler gerçekleştirilmelidir.

ISO 14001 belgesi nasıl alınır tamamen gönüllülük esasıyla gerçekleşir. Öncelikle talepte bulunan firma ve çevresel etkiler üzerine bir risk değerlendirme denetimi yapılarak rapor hazırlanır. Bu raporda öncelikli olarak ele alınması tedbir alınması gereken noktalar tespit edilir. Gerekli hazırlık maliyet çalışmaları sonrasında geri dönüşüme kazandırılabilecek atık maddeler varsa bunlar üzerinde neler yapılabileceği görüşülür. Tüm bu görüşmeler üst yönetim düzeyinde gerçekleştirilir. Alınacak kararlara göre bir çevre yönetim sistemi meydana getirilir.

ISO 14001 belgesi almak prosedürleri düzenlenerek yayınlanır. Atık yönetim sistemi prosedürler ile anlaşılır olarak belirtilir. Bu süreç ve dokümantasyon yapısı hazırlığından belirli bir süre sonra belgelendirme denetimi yapılarak firma ISO 14001 belgesini almaya hak kazanır.

ISO 14001:2015 Standartı

ISO 14001 Çevre yönetim sistemi standardı, 2015 revizyonu ile birlikte ISO 14001:2015 belgesi olarak verilmektedir. Yeni üst seviye yapı sayesinde çevre yönetim sistemi ve kalite yönetim sistemleri tam entegre olarak uygulanabilmektedir. ISO 14001:2015 çevre yönetim sistemi hakkında aşağıdaki bilgiler geçerlidir.

ISO 14001 belgesi ürün ve hizmetlerden oluşan faaliyet alanınızdaki işlerin çevre üzerindeki etkilerini kontrol altına alarak çevrenize zarar vermeden katkılar sağlamanız amacıyla geliştirilmiş kalite yönetim standardıdır.

Çevreci firma olabilmek amacıyla gayret gösteren firma sayısı her geçen gün artmaktadır. ISO 14001 sadece ticari ve yasal zorunluluklarla değil, sosyal sorumluluk kapsamında da kendisini ispatlamak isteyen kuruluşlara yol gösterir.

Günümüz dünyasında çok sayıda işletme, çevre performanslarını değerlendirmekte ve çevreyle ilgili faaliyetlerini kontrol altında tutmaya çalışmaktadır. Ancak kişisel gayretler sadece çevre performansını artırmada tek başına yeterli olamamaktadır. Bu faaliyetlerin yeterli olabilmesi işletmenin her bölümüyle bütünleşmiş yapısal ve yönetsel bir çevre yönetim sistemine ihtiyaç duyulmaktadır.

Uluslar arası standartlar kurum ISO bu amaçla ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini uygulamaya koymuştur. ISO 14001 standardı uygulandığında ticari engellemelere veya yasal mevzuat yapısını sekteye uğratmadan işletmenin çevresel faaliyetlerini düzenler.

ISO 14001 çevre yönetim sistem performansı işletmede hazırlanan prosedürler ve talimatlara uygun çeşitli seviyedeki zincirleme ilişkili görevleri yerine getirmekle yükümlü personele bağlıdır.

Çevrenin korunması ve kirlenmesinin engellenmesi ISO 14001 belgesiyle amaçlanan hedeftir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi adından anlaşılacağı üzere çevresel faktörler üzerinde yoğunlaşan standart bir sistemdir. ISO 14001 ana standart olan ISO 9001 gövde yapısına bağlanarak yürütülür. Mevcut kalite yönetim sisteminize eklenecek çevre prosedürü çevre risk değerlendirme raporlarıyla birlikte sisteme entegrasyonu kolay gerçekleşecektir.

ISO 14001 belgesinin ne olduğu tanımlanmış olmakla birlikte tam olarak ne işe yaradığı daha çok merak edilmektedir.

ISO 14001 belgesi her türlü firmanın atık yönetimini organize eden yapıdır. Çevre yönetim sistemi olarak entegre edilir. Gereklilikleri daha fazla çevrenin korunması ile ilgili olup çevresel koruma tedbirleri oluşturulurken firmaların maliyetlerini de düşürerek daha cazip hale getirilmeye çalışılmıştır. Her sistemde olduğu gibi çevre yönetim sisteminde de yasal mevzuatlar öncelikle ele alınmaktadır.

ISO 14001 Ne İşe Yarar?

Çevreye zarar vermeden ticari hayatı devam ettirmeyi sağlayan 14001 tüm Dünyada kabul görmüş ciddi bir prestij sistemi olarak kabul edilmektedir. ISO 14001:2015 çevre yönetim standardı sistem olarak firmanın çevreye etkilerinin belirlenmesi ve kontrol altına alınmasını sağlar.

ISO 14001 Belgesi Veren Firmalar

ISO 14001 belgesi veren belgelendirme firmaları genel olarak ISO belgeleri veren akredite belgelendirme kuruluşlarıdır. Çevre yönetim sistem belgesi lüks gibi görünse de asıl olan bu değildir. Bugün gerek tedarikçi gerekse müşteri bazında çevreye saygılı doğayı koruyan firmaların insan sağlığı beklentilerini daha öteye taşıdıkları ve çevrenin korunmasına kadar ilerledikleri gibi nedenler ile daha kurumsal marka değeri yüksek olarak kabul etmektedirler. Dolayısı ile iso 14001 belgesi almak ve uygulamak firmalara ciddi anlamda marka değeri ve prestij kazandırmaktadır. Çoğu firmanın reklamlarında çevreyi vurgulaması bunun gerçekçi ispatı olarak görülebilir.

Kaldı ki her bireyin çevreyi koruma anlamında istekli olması ve bu konuyu bir sosyal sorumluluk şartı olarak ele alması oldukça elzem hususiyete sahiptir. Kaynaklarının çok hızlı biçimde erimekte olması Dünya’nın ısınmasını hızlandırmış bu nedenle yapılan çok sayıda araştırma bilimsel verileri ile kirlilik konusunda tedbirlerin alınmasını Dünya genelinde zorunlu seviyelere getirmiştir. Katı yakıtlar yerine gaz yakıt kullanılması, petrol türevli yakıtlar ile çalışan otomobiller yerine elektrikli motorların üretimine geçiş gibi konular geneli itibari ile ele alındığında bu konudaki uluslararası beklentilerin hangi konumda olduğu görülebilmektedir.

Çevre nedir?

Yaşadığımız doğal çevre bir ilişkiler bütünü olup çevre kirliliği nedeniyle her geçen gün bozulmaktadır. Çevre içerisinde yaşam döngüsü bulunan canlı cansız çeşitli yaşam türlerinin ortak yaşam alanıdır. Çevre mühendisliği ilişkilerin çevre resmi içerisinde neden sonuç ilişkilerini araştırır çevre kirliliğinin engellenmesi amacıyla alınacak tedbirleri tespit eder.

Ağaçlandırma çalışmalarına ağırlık verilmesi kesilen ağaçlardan daha fazla fidan dikilmesi kurak alanların yeşillendirmek için yapılan çalışmalar ISO 14001 belgelendirme sistemi için umut veren çalışmalardır. Konuların inşası sırasında yasal olarak belirtilen yeşil alan zorunluluğu da aynı şekilde yapılan ciddi çevre koruma tedbirleri kapsamındadır.

Çevre çok farklı sayıda bileşenden meydana gelen bir bütündür. ISO 14001 belgesi çevre yönetim sistemi inşası sırasında konu olarak yalnızca havayı kirletme konusu değil, su kaynaklarının verimli kullanılması, enerjinin tasarruflu kullanımı, ses ve gürültü kirliliği, doğal yaşam alanları daralmış canlı hayatının ele alınması, katı sıvı gaz tüm atıkların arıtılarak geri kazandırılması, ışık kirliliği gibi çok sayıda etken değerlendirmeye tabi tutulmalıdır.

TÜRKAKLI ISO 14001 Belgesi Almak

TURKAKLI ISO 14001 belgesi almak için TÜRKAK [kaynak] tarafından akredite olmuş belgelendirme firmaları aracılığı ile başvuruda bulunmak gerekir. TURKAK doğrudan belgelendirme taleplerine cevap vermemektedir. Çalışma mantığı içerisinde akredite etmiş olduğu kurumların listesini ve akreditasyon durum ile bilgilerini kendi sitesinden paylaşmakta ve türkaklı ISO 14001 belgesi almak isteyen kuruluşları bu firmalara yönlendirmiş olmaktadır. Şartlar olarak TÜRKAKLI ISO 14001 belgesi almakla farklı bir kurumdan ISO 14001 belgesi almak arasında bir fark bulunmamaktadır.

Uluslararası akreditasyonlu veya TÜRKAK ISO 14001 belgesi veren firmalar ile akreditasyonsuz ISO 14001 arasında firmanın belgelerden ne şekilde istifade etmek istediği ne göre belge tercihi yapılabilir. Burada önemli olanın ISO 14001 belgesi çevre yönetim sistemini uygulamak olduğu unutulmamalıdır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin tüm dünyada kabul görüp yaygınlaşmaya başlamasından bu güne çok az zaman geçti ama doğal çevre temizlenemedi. Sadece çevre kirliliği yavaşlatıldı. Çünkü son 100 yılda çok fazla kirletilmişti. Kirliliği yavaşlatmak yetmiyor demek ki. Tümüyle durdurmak, ama bir yandan da temizliğe ve yeniden doğal yapısını kazandırmaya çalışmak gerekiyor. 1900’ lü yılların başlarında Londra semalarını kara bulutlar kaplıyordu. Özellikle de tekstil sanayi başta olmak üzere kentteki pek çok sektörden sanayi kuruluşlarının taş kömürü tüketimlerinden kaynaklı dumanlar tüm gökyüzünü karartıyor ve iğrenç bir çevre kirliliği yaratıyorlardı.

Hızla kirlenen dünyayı bir avuç insan dışında savunan olmadı ve dünya çok fazla kirlendi. Hava, su ve toprak kirlendi. Kirlenen sadece onlar değildi. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri, asla doğayı temizleyen bir yöntem değildir. Sadece doğanın kirletilmesini engeller. Temizlediği şey başkadır.

ISO 14001:2015 Standart Maddeleri

 • 1 Kapsam
 • 2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar
 • 3 Terimler ve tarifler
  • 3.1 Organizasyon ve liderlikle ilgili terimler
  • 3.2 Planlama ile ilgili terimler
  • 3.3 Destek ve operasyonla ilgili terimler
  • 3.4 Performans değerlendirme ve iyileştirme ile ilgili terimler
 • 4 Kuruluşun bağlamı
  • 4.1 Kuruluş ve bağlamının anlaşılması
  • 4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması
  • 4.3 Çevre yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi
  • 4.4 Çevre yönetim sistemi
 • 5 Liderlik
  • 5.1 Liderlik ve taahhüt
  • 5.2 Çevre politikası
  • 5.3 Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar
 • 6 Planlama
  • 6.1 Risk ve fırsat belirleme faaliyetleri
  • 6.1.1 Genel
  • 6.1.2 Çevre boyutları
  • 6.1.3 Uygunluk yükümlülükleri
  • 6.1.4 Planlama faaliyeti
  • 6.2 Çevre amaçları ve bunlara ulaşmak için planlama
  • 6.2.1 Çevre amaçları
  • 6.2.2 Çevre amaçlarına ulaşmak için faaliyetlerin planlanması
 • 7 Destek
  • 7.1 Kaynaklar
  • 7.2 Yeterlilik
  • 7.3 Farkındalık
  • 7.4 İletişim
  • 7.4.1 Genel
  • 7.4.2 İç iletişim
  • 7.4.3 Dış iletişim
  • 7.5 Dokümante edilmiş bilgi
  • 7.5.1 Genel
  • 7.5.2 Oluşturma ve güncelleme
  • 7.5.3 Dokümante edilmiş bilginin kontrolü
 • 8 Operasyon
  • 8.1 Operasyonel planlama ve kontrol
  • 8.2 Acil duruma hazır olma ve müdahale
 • 9 Performans değerlendirme
  • 9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme
  • 9.1.1 Genel
  • 9.1.2 Uygunluğun değerlendirilmesi
  • 9.2 İç tetkik
  • 9.2.1 Genel
  • 9.2.2 İç tetkik programı
  • 9.3 Yönetimin gözden geçirmesi
 • 10 İyileştirme
  • 10.1 Genel
  • 10.2 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet
  • 10.3 Sürekli iyileşme
 • EK-A (Bilgi için) Bu standardın kullanımına dair kılavuz
 • EK-B (Bilgi için) ISO 14001: 2015 ile ISO 14001: 2004 arasındaki ilişki
WhatsApp