ADL Uluslararası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi
 • ADL Uluslararası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi
 • 0541 678 36 19 - 0546 678 36 19 - 0553 205 39 41
 • info@adlbelge.com
iso 50001 belgesi nedir nasıl alınır
CE Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  
VEGAN Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 27001 Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 45001 Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  

ISO 50001 Belgesi Nedir Nasıl Alınır?

ISO 50001 belgesi, enerji yönetim sistemleri için uluslararası bir standarttır ve kuruluşların enerji performanslarını iyileştirmelerini sağlar. Bu standart, enerji verimliliğini artırmak, enerji maliyetlerini azaltmak ve çevresel etkileri minimize etmek için sistematik bir yaklaşım sunar.

ISO 50001, enerji politikalarının oluşturulması, enerji hedeflerinin belirlenmesi ve enerji yönetimi programlarının uygulanması gibi unsurları içerir. Sertifikayı elde etmek, kuruluşların enerji kullanımını daha verimli hale getirerek sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur.

ISO 50001 enerji yönetim sistemi kaynak tüketiminin verimliliğinin sağlanması, çevresel etkileri, yüksek enerji verimliliği sağlanması kısaca ıso 50001 en az kaynak tüketimi enerji girdisiyle en yüksek karlılığı sağlayabilmek amacıyla geliştirilen iso standartıdır.

Son olarak iso tarafından 2018 yılıyla revize edilen enerji yönetim sistemine ait iso 50001 standard pdf formatında yayınlanmıştır. TSE tarafından standard arama sayfasında görebileceğiniz üzere TS EN ISO 50001 Enerji yönetim sistemleri - Şartlar ve kullanım için kılavuz Türkçe pdf formatında ve türkçeleştirilmiş iso 50001:2018 pdf türkçe standartın online satış fiyatı 250,00 TL + %10 KDV olarak belirlenmiştir.

iso 50001 belgesi fiyatı

Türkiye 'de sadece TSE 'nin satabileceği iso 50001:2018 standard pdf türkçe dokümanının ücretsiz bulunması, dağıtılması yasak ve suç olduğundan standartı almak isteyen firmaların bu cüzi ücreti ödeyerek satın almaları zorunludur. ISO 50001 alan firmalar enerji verimliliği konusunda ciddi adım atmaktadırlar.

O halde ıso 50001 belgesi nasıl alınır, kuruluşunda iso 50001 belgesi almak ve uygulamak isteyenlerin öncelikle iso 5001 eğitimi almaları gerekmektedir. Bu noktada iso 50001 eğitimi temel ve iç tetkikçi eğitimlerinin alınması yeterli olup iso 50001 baş denetçi eğitimi alınması gerek bulunmamaktadır.

ISO 5001 belgesi almak için tse nin ilgili standartı temin edildikten sonra iso 50001 amacı doğrultusuna uygun olarak ISO 50001 dokümanları hazırlanmalıdır. Hazır ve ücretsiz olarak örnek dokümanların bulunması pek mümkün olmamakla birlikte diğer yönetim sistemlerinin dokümanlarıyla eşleşen kayıtlar üzerinden yol almak mümkündür.

Adl Belge olarak iso 50001 belgesi veren firmalar kapsamında fiyat teklif formu sayfamızdan iso 50001 belgesi fiyatı talep edebilir ya da 0541 678 36 19 - 0546 678 36 19 - 0553 205 39 41 numaralı telefonlardan iletişime geçebilirsiniz.

Kısaca enerji yönetim sistemi olarak cevapladığımız iso 5001 nedir yanıtından sonra aşağıda ISO 50001 maddeleri listelenmiştir;

 • Kapsam
 • Normatif Referanslar
 • Terim ve Tanımlar
 • Kuruluşun Bağlamı
 • Kuruluşun Bağlamının Anlaşılması
 • İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaması
 • Enerji yönetim sisteminin kapsamını belirlemek
 • Liderlik ve taahhüt
 • Enerji Politikası
 • Organizasyonel roller, sorumluluklar ve yetkililer
 • Planlama
 • Riskleri ve fırsatları ele alma faaliyetleri
 • Amaçlar, enerji hedefleri ve bunları gerçekleştirmeyi planlama
 • Enerji Gözden Geçirmesi
 • Enerji performans göstergeleri
 • Enerji Ölçüm Noktası
 • Destek
 • Kaynaklar
 • Yeterlilik
 • Farkındalık
 • İletişim
 • Dokümante Edilmiş Bilgi
 • Genel
 • Oluşturma ve güncelleme
 • Dokümante edilmiş bilginin kontrolü
 • İşletim
 • Operasyonel Planlama ve Kontrol
 • Tasarım
 • Tedarik
 • Performans Değerlendirme
 • Enerjinin izlenmesi, ölçülmesi, analizi ve performans değerlendirilmesi 6.6 Enerji verilerinin toplanmasının planlanması
 • Yasal gerekliliklere uygunluğun değerlendirilmesi ve diğer gereklilikler
 • İç Denetim
 • Yönetim Gözden Geçirmesi
 • Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet
 • Sürekli İyileştirme
 • Ek A (bilgilendirici) Kullanımına ilişkin rehber
 • EK B ISO 50001:2011 ve ISO 50001:2018 karşılaştırması

Etkilerini ele almayı, kaynakları korumayı ve verimli enerji yönetimi yoluyla kârlılığı artırmayı taahhüt eden kuruluşlar için ISO 50001'i geliştirdik.

Tüm sektörlerdeki kuruluşları desteklemek üzere tasarlanan bu ISO standardı, bir enerji yönetim sisteminin (EnMS) geliştirilmesi yoluyla enerji kullanımını iyileştirmek için pratik bir yol sağlar.

Bu belge, bir enerji yönetim sisteminin (EnMS) kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi ile ilgili gereklilikleri belirtir. Amaçlanan sonuç, bir kuruluşun, enerji performansında ve EnMS'de sürekli iyileştirme sağlamada sistematik bir yaklaşım izlemesini sağlamaktır.

ISO 50001 belgesiyle;

a) türü, büyüklüğü, karmaşıklığı, coğrafi konumu, örgüt kültürü veya sunduğu ürün ve hizmetlerden bağımsız olarak herhangi bir kuruluş için geçerli olması;

b) kuruluş tarafından yönetilen ve kontrol edilen enerji performansını etkileyen faaliyetlere uygulanabilir;

c) tüketilen enerji miktarı, kullanımı veya türünden bağımsız olarak uygulanabilir;

d) sürekli enerji performans iyileştirmesi gösterilmesini gerektirir, ancak elde edilecek enerji performans iyileştirme seviyelerini tanımlamaz;

e) bağımsız olarak kullanılabilir veya diğer yönetim sistemleriyle hizalanabilir veya entegre edilebilir.

Ek A, bu belgenin kullanımı için rehberlik etmektedir. Ek B, bu basımın önceki basımla karşılaştırılmasını sunmaktadır.

ISO 50001 enerji yönetimi etkin enerji yönetimi kuruluşlar için yararlı olmanın haricinde artık bir enerji yönetimi, güvenlikten, üretim kalite ve miktarından, çevresel sorumluluklardan taviz vermeden enerjinin verimli kullanımıdır. ISO 50001 enerji yönetim pdf iso 50001 eys enerji verimliliğiyle bağlantılı sürekli iyileştirme taahhüdünü zorunlu kılmaktadır ve bunu yerine getirmek uygulayıcı kuruluşun yükümlülüğündedir.

9 Ağustos 2019 iso 50001 enerji yönetim sistemi belgelendirmesi, kuruluşların enerji verimliliğini artırmalarına ve ıso 50001'i uygulayarak yatırım geri ıso 50001 standardı her ölçekteki organizasyonun süreçlerindeki enerji uygulamalarını sistematik olarak optimize etmelerini sağlayan ve daha etkin enerji 11 eyl 2018 ıso 50001 enerji yönetim sistemi, enerji uzmanları tarafından belirlenen standartlar çerçevesinde, enerji yönetim sistemi oluşturulması, enerji

22 şubat 2019 ts en ıso 50001 enerji yönetimi sistemi temel dokümantasyon iç tetkik eğitimi düzenlenecektir türk 50001 enerji yönetim sistemi. Enerjinin giderek daha da büyük önem taşıdığı günümüzde, enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan ts en ıso 50001 pdf enerji insan yaşamı ve ekonomik gelişme için olmazsa olmaz temel unsurdur.

Ülkemizde nüfus artışı, konfor standartlarının yükselmesi, sanayi ve ıso 9001 ve 14001 standartlarına kolayca entegre edilebilir bir standartır. Güncel versiyon ıso 50001:2018 dir, iso 50001 standardının 7 temel maddesi vardır.

WhatsApp