ADL Uluslararası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi
 • ADL Uluslararası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi
 • 0541 678 36 19 - 0546 678 36 19 - 0553 205 39 41
 • info@adlbelge.com
CE Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  
VEGAN Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 27001 Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 45001 Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  

ISO 22000 Eğitimi

ISO 22000 2018 standard maddeleri eğitimi almak isteyen kuruluşlara özel kurumsal ve birebir eğitim talebinde bulunan bireylere yönelik "Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitim" içeriğimiz aşağıda gösterilmektedir. GGYS eğitim referansımız ve kriter içeriklerimiz tümüyle ISO 22000:2018 standardı ile entegre olarak geliştirilmiştir.

ISO 22000 gıda güvenliği eğitimimiz (2018 versiyonu) tamamen uygulama ve sonuç odaklı olarak hazırlanmıştır. Teorik bilgiler yerine tümüyle ISO 22000:2018 gıda güvenliği yönetim sisteminin en temel seviyeden, ileri düzeye kadar adım adım kurulum ve uygulamaları için bol örnekli eğitim verilmektedir. Eğitimlerimiz sertifikalıdır. ISO 22000:2018 gıda güvenliği yönetim sistemi baş denetçi eğitimlerimiz de başlamıştır.

Eğitim sonunda kurulmuş ISO 22000:2018 gıda güvenlği yönetim sistem dokümantasyon örneği katılımcılara tamamen ücretsiz olarak verilmektedir.

ISO 22000 GGYS eğitimlerimiz için detaylı bilgi ve/veya fiyat teklifi almak için 0533 573 92 41 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.

 • Açılış;
  • ISO 22000:2018 eğitim planının açıklanması;
  • ISO 22000 ile ilgili mutlaka bilinmesi gereken önemli kelimeler;
   • Ön gereksinim programları;
   • Tehlike analizi ve kritik kontrol noktası (HACCP) ilkeleri;
   • Planla-uygula-kontrol et-önlem al çevrimi nasıl işimize yarıyor?
   • GGYS prosesleri ve risk temelli düşünme eğitimi;
   • Kurumsal risk yönetimi nedir?
   • Kabul edilebilir düzey, yetkinlik, liderlik, farkındalık, kontrol tedbiri, kritik kontrol noktası (KKN), kritik sınır, düzeltici faaliyet, iyileştirme, gıda güvenliği tehlikesi, ilgili taraf, paydaş, operasyonel ön gereksinim programı (O-ÖGP), uygunsuzluk, ön gereksinim programı, proses, süreç, diyagram, geçerli kılma ve doğrulama kavramlarının örneklerle açıklanması; 
 • Kuruluşu ve bağlamını anlama eğitimi;
  • Kuruluşun İÇ ve DIŞ  bağlamını ISO 22000 standardının gereklerini dikkate alarak nasıl dokümante etmeliyiz?
  • Hangi kriterlere uygun olan kriterler analiz edilmeli?
 • İlgili tarafların ihtiyaçlarının ve beklentilerinin anlaşılması eğitimi;
  • Gıda güvenliği yönetim sistemiyle ilgili iç ve dış tarafların belirlenmesi;
  • Bu tarafların ihtiyaç ve beklenti analizlerinin standarta uygun biçimde dokümante edilmesi;
 • Gıda güvenliği yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi eğitimi;
  • ISO 22000:2018 GGYS' nin kapsamını nasıl belirliyoruz?
  • Kapsamı nerede nasıl dokümante etmeliyiz?
 • ISO 22000:2018 Gıda güvenliği yönetim sistemi eğitimi;
  • Gıda güvenliği yönetim sisteminin kurulma aşamalarını planlama;
  • ISO 22000:2018 kurulum ve uygulama için ihtiyaç duyulan proseslerin ve proseslerin etkileşimlerinin gösterilmesi;
 • Liderlik ve taahhüt eğitimi;
  • Liderlik nedir?
  • ISO 22000 için liderlik ve taahhüt şartının yazılı bilgi olarak dokümante edilmek suretiyle güvence altına alınması;
  • Liderlik nasıl teşvik edilmeli?
 • Gıda güvenliği politikasının oluşturulması eğitimi;
  • ISO 22000 Politikası nasıl hazırlanmalı?
  • Politika için farkındalığın (personel tarafından anlaşılması ve uygulanmasının) benimsenmesinin sağlanması;
 • Kurumsal görev, sorumluluk ve yetkiler eğitimi;
  • ISO 22000:2018 için organizasyon şeması nasıl hazırlanmalı?
  • Organizasyon şemasındaki tüm görev ve poizsyonlar için "Görev Tanımlarını" standardın gerekleri doğrultusunda hazırlanması;
 • Riskleri ve fırsatları ele alma faaliyetleri eğitimi;
  • Proses bazlı GGYS riskleri ve fırsatları nasıl ele alınmalı?
  • Riskler nasıl değerlendirilmeli?
  • Değerlendirmelere göre aksiyonlar nasıl planlanmalı ve uygulanmalı?
 • Gıda güvenliği yönetim sisteminin hedefleri ve bunlara ulaşmanın planlaması eğitimi;
  • Gıda güvenliği hedeflerinin belirlenmesi;
  • Hedeflere erişmek için planlama nasıl yapılmalı?
  • Hedefler için kaynakların değerlendirilmesi;
  • Hedef performanslarının ölçüm ve analizleri;
 • Değişiklikleri planlama eğitimi;
  • ISO 22000:2018 Gıda güvenliği yönetim sisteminin değişiklik ihtiyaçlarının belirlenmesi;
  • İhtiyaç duyulan değişikliklerin yönetilmesi (planlama; uygulama; kontrol etme ve iyileştirme);
 • Kaynaklar;
  • Kişiler; altyapı ve çalışma ortamı için gerekli şartların sağlanması;
 • Gıda güvenliği yönetim sisteminin dışarıda geliştirilen unsurları;
  • Gıda güvenliği yönetim sisteminin dışarıda geliştirilen unsurlarının belirlenmesi ve dokümante edilerek uygulanması;
  • Dışarıdan tedarik edilen proseslerin, ürünlerin veya hizmetlerin kontrolü;
 • Yetkinlik; Farkındalık ve İletişim;
  • Personel yetkinliklerinin belirlenmesi, izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi;
  • Farkındalık ve kurumsal zekanın izlenmesi;
  • İÇ ve DIŞ iletişimin planlanması ve duyurulması;
 • Dokümante edilmiş bilgi eğitimi;
  • Kurumsal bilgi nedir?
  • Kurumsal bilgi neden ve nasıl dokümante edilmelidir?
  • Dokümante edilmiş (yazılı) bilginin oluşturulması; güncellenmesi ve kontrolü amacıyla yol, yöntem ve sorumlulukların güvence altına alınması;
 • GGYS İçin operasyonel faaliyetler;
  • ISO 22000 eğitiminin standard ile ilgili başlığına göre oprasyonel GGYS faaliyetlerinin planlanması ve kontrolü;
 • ÖN Gereksinin programları eğitimi;
  • GGYS (gıda güvenliği yönetim sistemi) için operasyonel ön gereksinim planları; O-ÖGP' lerin hazırlanması;
 • İzlenebilirlik sistemi;
  • ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi için izlenebilirlik sistemi nasıl oluşturulmalı?
 • Acil durumlara hazırlık ve müdahale eğitimi;
  • Acil durum ve olaylar nasıl ele alınmalı;
  • Acil durum planlarının hazırlanması;
 • Tehlike kontrolü eğitimi;
  • Gıda güvenliği için tehlike analizini kavramak;
  • Ham madde, bileşen ve ürünlerle temas eden malzemelerin karakteristiklerinin tanımlanması;
  • Son ürünler için belirlenmesi gereken nihai karakteristikler;
  • Ürün veya ürünlerin hedeflenen kullanım amaçlarına uygunluklarının planlanması;
 • Akış diyagramları ve prosesler;
  • Akış diyagramı nedir? nasıl hazırlanır?
  • Diyagramları hazırlarken dikkat edilmesi gereken pratik bilgiler nelerdir?
  • Akış diyagramları hangi bilgiler (proses veya süreçler) için hazırlanır?
  • Proses yerleşimlerinin belirlenmesi ve dokümante edilmesi;
 • Tehlike analizi eğitimi;
  • Tehlikelerin tanımlanması ve kabul edilebilir düzeylerin belirlenmesi;
  • Tehlike değerlendirmesi;
  • Kontrol tedbirinin/tedbirlerinin seçilmesi ve kategorize edilmesi;
  • Kontrol tedbirinin/tedbirlerinin ve bunların kombinasyonlarının geçerli kılınması;
  • Geçerli kılma ve doğrulama ne demektir?
  • Tehlike kontrol planlarının (HACCP/O-ÖGP planı) dokümante edilmesi ve uygulanması;
  • Kritik sınırlar ve faaliyet kriterlerinin belirlenmesi;
  • KKN’lerde verilene kritik sınırlar ve O-ÖGP’ler için faaliyet kriterleri nasıl belirlenir?
  • KKN’lerde ve O-ÖGP’ler için izleme sistemi;
  • Kritik sınırların veya faaliyet kriterlerinin karşılanmadığı durumlardaki faaliyetler;
  • Tehlike kontrol planının uygulanması;
 • ÖGP’leri ve tehlike kontrol planını belirten bilgilerin güncellenmesi;
  • İzlemenin ve ölçümün kontrolü;
  • ÖGP’ler ve tehlike kontrol planı ile ilgili doğrulama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi;
  • Doğrulama faaliyetleri sonuçlarının analizi nasıl yapılır?
 • Ürün ve proses uygunsuzluklarının kontrolü;
  • Düzeltmeler ve düzeltici faaliyetlerin dokümante edilmesi ve uygulanması;
  • Potansiyel olarak güvenli olmayan ürünlerin ele alınması;
  • Piyasaya uygunluk değerlendirmesi;
  • Uygun olmayan ürünün elden çıkarılması;
  • Geri çekme/geri çağırma;
 • ISO 22000 için performans değerlendirme eğitimi;
  • İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme için kriterlerin belirlenmesi?
  • ISO 22000 GGYS için neleri ölçüp, izlemeliyiz?
  • ISO 22000 izleme ve ölçme sonuçları ne zaman ve ne şekilde analiz edilmeli?
  • GGYS performansını ve etkililiğinin değerlendirilmesi ve yazılı bilgi olarak güvence altına alınması;
  • Analiz ve değerlendirme;
 • ISO 22000 iç tetkikçi eğitimi;
  • ISO 22000 iç tetkik soruları nasıl hazırlanır?
  • ISO 22000 iç tetkik planı nasıl hazırlanır?
  • ISO 22000 iç tetkikleri nasıl gerçekleştirilir ve sonuçları nasıl raporlanır?
  • ISO 22000 iç tetkik çıktıları nasıl ele alınır?
 • ISO 22000 YGG eğitimi;
  • ISO 22000 YGG (yönetim gözden geçirme toplantısı) nedir? yapılması neden zorunludur?
  • YGG nasıl planlanır?
  • YGG nasıl duyurulmalı ve toplantıda hangi başlıklar ISO 22000 standartının istediği şekilde zorunlu olarak görüşülmeli?
  • YGG toplantı çıktıları nasıl olmalı ve neler yapılmalı?
 • İyileştirme;
  • Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet nedir?
  • Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet nasıl uygulanır?
  • Sürekli iyileştirme nedir?
  • Gıda güvenliği yönetim sisteminin güncellenme ihtiyaçları için kontrol yapısı nasıl olmalı?
 • Kapanış;
  • ISO 22000 eğitimiyle ilgili soruların cevaplanması;

ISO 22000 eğitimi sonrasında iso 22000 belgesi almak istiyorsanız https://adlbelge.com/iso-22000-belgesi sayfamızdan bilgi edinebilirsiniz.

WhatsApp