ADL Uluslararası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi
  • ADL Uluslararası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi
  • 0541 678 36 19 - 0546 678 36 19 - 0553 205 39 41
  • info@adlbelge.com
adl belge belgelendirme eğitim ve danışmanlık hizmetleri
CE Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  
VEGAN Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 27001 Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 45001 Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  

Akreditasyon Nedir?

Akreditasyon akredite olmak akrediteli anlamı ne demektir? Akreditasyon denetlemek ve uygunsa yetkilendirmek ve sonrasında periyodik olarak sürekli denetlenmek demektir. Akredite olmak için tarafsız 3. bir kuruluşun gözetim ve denetimlerine gereksinim vardır. Çoğunlukla bir alanda uluslararası yeterlilik kazanmak amacıyla yaptırılır. Belgelendirme, Laboratuar gibi sektörlerde yaygın olarak aşina olacağınız kavramlardan biridir.

Akreditasyon Nedir? Akreditasyon uygunluk değerlendirme kurumları tarafından yapılan çalışmaların ve böylelikle bu çalışmalar neticesinde düzenledikleri uygunluk onay sertifikalarının (deney ve muayene analiz test raporları, kalibrasyon evrakları, yönetim sistemi sertifikaları, ürün sertifikaları, personel evrakları gibi) güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek niyetiyle oluşturulmuş kalite alt yapısıdır.

akreditasyon nedir

Uygunluk değerlendirme kurumlarının akreditasyonları alakalı uygunluk değerlendirme kuruluşları için yeterlilik kriterlerini niteleyen ülkeler arası standartlar, ilgili sektöre has zorunluluklar ve bölgesel veya ülkeler arası akreditasyon firmalarınca hazırlanmış kılavuz dokümanlarla belirlenmiş, dünyanın her yerinde kabul görmekte olan, ihtiyaç ve mecburiyetler hedef alınarak oluşturulmaktadır.

Akredite kavramı uygunluk değerlendirme kuruluşları tarafından verilmiş bir uygunluk sertifikasına haiz ürün veya hizmetler, bu ürün veya hizmetler için uygulanabilir olan gereklilikleri temin etmekte olduğuna yönelik güven vermektedirler. İşbu akıcı yapı sayesinde akreditasyon ticari sektörlerde teknik engellerin ortadan kaldırılmasına etki etmektedir. Akreditasyon, hizmetlerin global manada kabulü esnasındaysa akreditasyon hizmetlerinin kendisinin itibarlığı hakkında soru işaretlerine neden olmaktadır.

Akreditasyonlu sertifikalandırma kurumları arasındaki güven sistemiyse akreditasyon kurumlarınca oluşturulmuş olan IAF (Uluslararası Akreditasyon Forumu), ILAC (Uluslararası Laborataur Akreditasyonu Birliği), Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) gibi ülkeler arası veya belli alanlarda bulunan örgütler tarafından uygulanmakta ki çok taraflı tanınma sözleşmeleriyle mümkün kılınmaktadır.

İlk olarak 2001 yılında akreditasyon hizmeti vermeye başlamış olan Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) 2008 yılından itibaren karşılıklı bilinirlik anlaşmalarına esas teşkil eden tüm akreditasyon alanlarında Avrupa Akreditasyon Birliği ile karşılıklı tanınma sözleşmesini imzalamıştır. Böylece TURKAK, Avrupa Akreditasyon Birliğinin (EA), Uluslar arası Akreditasyon Forumunun (IAF) ve Uluslararası Laboratuar Akreditasyonu Birliğinin (ILAC) tam üyesi konumuna ulaşmıştır.

WhatsApp