ADL Uluslararası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi
  • ADL Uluslararası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi
  • 0541 678 36 19 - 0546 678 36 19
  • info@adlbelge.com - 0216 390 22 32
CE Belgesi [medikal] Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 13485 Sertifikası Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 27001 Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 45001 Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  

OHSAS 18001 Nedir?

Herşeyden önce gelen konu iş güvenliğidir. Çünkü dolaylı değil dığrudan doğruya insan hayatı ile alakalıdır. OHSAS açılımı nedir? OHSAS diğer ISO standartlarından farklı olarak ISO tarafından değil de kısa adı BSI olan “British Standarts Institute” oluşturulmuş, iş sağlığı ve güvenliği yönetim standartıdır. Çalışma ortamı birlikte aynı alanlardayer alan tüm aktif çalışan personel iş güvenliğinin sağlanmasıyla istihdam edilmelidir. İş kazalarının engellenemesine yönelik önceden yapılacak planlar dahilinde OHSAS uygulanmaktadır. Hem İşyeri Güvenliği hem de Çalışan Sağlık ve Güvenlik konularını içine alır. Biri olmadan diğerinin devamı mümkün olamaz. OHSAS 18001 ile ilgili diğer bilgilere bu linkten ulaşabilirsiniz.

OHSAS 18001 standartı sadece iş kazalarını kapsayıcı değildir. Çalışan insanların da gelecekteki sağlıklarını çok yakından ele alır. Çünkü meslek hastalıkları adı verilen rahatsızlıklar çoğu zaman pek kısa vade de değilde orta ve uzun vadede ortaya çıkmaktadırlar. Bu en basit haliyle yaşam kalitesini rahatsız edici seviyelere indirirken en kötü durumuyla ölüm veya sakat kalmaya kadar varabilmektedir. Bu durumda çalışanın sadece iş gücünü kiraladığından yola çıkılırsa etkimn bir OHSAS anlayışı bulunmayan işletmelerde sağlığını da kiraladığı düşünülebilir. Bu değerli bir kıyastır. Bu nedenle devletler iş güvenliği ile alakalı yasalara ayrı önem vermektedirler. Kamu sağlığına yakın hatta bütün kompleks bir sağlık servisi burada mümkün görünmektedir. Bunun böyle olması özel şirketlerden kaynaklanacak suistimallerinde önüne geçilmesi amacıyla gereklidir.

OHSAS 18001 işte bu zorunlulukları yerine getirmede ve üzerine eklemede gayet başarılı ve kullanışlı bir iş güvenliği ve işçi sağlığını korumaya yönelik sağlıklı bir yapısal standarttır. Çalışan sağlığı ve güvenliği adına ne gerekliyse OHSAS bu konuda neler yapılması gerektiğini etraflıca sizlere aktaracaktır. İş sadece bununla da bitmeyip, iş yerinin yangın, sel, deprem gibi olağanüstü olarak adlandırabileceğimiz her duruma karşı korunmasınında yollarını göstermektedir. Bu OHSAS 18001 tekniklerinin uygulanması sonucunda işletme ve çalışanlar her türlü ani gelişmeye riske ve kazaya karşı hazırlıklı tedbirli ve planlı olarak hareket edebileceklerdir.

İş sağlığının ve işyeri güvenliğinin sağlanmasında OHSAS 18001' in yeri ve getireceği yöntemlerin tümü kesinlikle vazgeçilmezdir. Olmadan önce tedbir almak konusunda, olurken yani olası risklerin gerçekleştiği durumlarda, kısacası her durumda OHSAS tam olarak işletmelere kılavuzluk etmek üzere hazırlanmıştır. Sürekli planlama ve eğitim sistemin vazgeçilmez en temel unsurları olmakla birlikte sürekli geliştirilebilir ve uyumlu yapısıyla işlerinizi yaparken sistemin uygulanması size zaman kazandıracaktır. Buda işletme maliyetlerine etki eden önemli bir kalemi daha düzenlemek anlamı taşımaktadır.

Tüm dünyada OHSAS 18001 çalışan ve çalışılan alanlarda güvenlik şartlarının sağlanmasında öncülük etmektedir. Bu amaçla hazırlandığından işletmelere kolaylık sağlar özniteliklerin kazandırılması yönünde hareket edebilecekleri güvenlik alt yapısını açıklar. Gerçek anlamda ihtiyaçları karşılandığında sistem zorunlu olarak istenmenin dışında pek çok faydayıda beraberinde sunabilecektir. OHSAS 18001 de kök standart olmayıp KYS ile orantılı ve uyumlu ara standartlar arasında yer almaktadır.

BS OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi için bir çerçeve standarttır. Bu bir firmanın uluslararası kabul görmüş en iyi iş güvenliği tekniklerinin uygulanmasını mümkün olan en iyi çalışma koşullarını elde etmek kuruluşunuz için gerekli olan politikalar, prosedürler ve kontrolleri oluşturmakta size yardımcı olacaktır. Çalışanlarına değer vermeyen işletme olmayı hiç kimse arzu etmeyecektir. OHSAS 18001 standartı çalışana ve yatırımlara verilen değerinde sigortası hükmündedir.

WhatsApp