ADL Uluslararası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi
  • ADL Uluslararası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi
  • 0541 678 36 19 - 0546 678 36 19
  • info@adlbelge.com - 0216 390 22 32
CE Belgesi [medikal] Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 13485 Sertifikası Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 27001 Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 45001 Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  

ISO 9001 Kalite Terimleri Sözlüğü

Belgelendirme

Kuruluşta yapılan iş ve işlemlerin ISO 9001 standartlarının gereklerine uygun olarak sürdürüldüğünü belirten ve yetkili bir kuruluş tarafından yapılan deklarasyon

Belgelendirme Denetimi

Belgelendirme Kuruluşunun yetkilileri tarafından belgelendirme amacıyla yapılan Kalite Denetimi

Belgelendirme Kuruluşu

Yönetim Sisteminin Kalite Standartlarına uygunluğunu tescil etmeye ve belge vermeye yetkili kuruluş

Denetçi

Kalite denetimlerini yapma konusunda eğitimli ve  yetkili kişi

Doğrulama

İşlem, ürün veya hizmetlerin belirlenen şartlarına uygunluğunun, kontrolu, denetlenmesi, gözden geçirilmesi veya test edilmesi

İzlenebilirlik

Bir iş veya işlemin, geçmişi, uygulaması veya yerinin kayıtlı olarak biliniyor olması

Kabul edilebilirlik

Bir ürün veya hizmetin belirlenen şartlara uygun olmadığı halde müşteri tarafından kabul edilebilir olmasının koşulları

Kalite

Bir mal veya hizmetin, önceden belirlenmiş ihtiyaç ve beklentileri karşılayacak özelliklerinin bütünü

Kalite Denetimi

Kalite faaliyetlerinin ve sonuçlarının daha önce planlanan sisteme uygun olarak yapılıp yapılmadığının sistematik olarak ve bağımsız kişiler tarafından kontrol edilmesi. Kalite denetimleri aynı zamanda planlanan sistemin amaçlara uygunluğunun da kontrol edilmesini sağlar.

Kalite El Kitabı

Kalite Sistemini tanımlayan çerçeve doküman

Kalite Güvencesi

Bir mal veya hizmetin, belirlenen ihtiyaçları düzenli olarak karşılaması için planlanan ve gerçekleştirilen düzenli olarak yapılan faaliyetlerin tamamı

Kalite Kayıtları

Prosedürlerin ISO 9000 koşullarına uygunluğunu gösteren kayıtlar ki, bu kayıtlar, okunaklı, tanımlı, hassas, düzenli dosyalanır, kolaylıkla erişilebilir olmalı ve belirli bir süre saklanmalıdır.

Kalite Kontrol

Kalitenin planlanan koşullarının sağlanması için yapılan iş ve işlemlerin tamamına kalite kontrol denir.

Kalite Planı

Belirli bir ürün, hizmet, sözleşme veya projenin gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü kaynak ve aktivitelerin ve özel kalite şartlarının belirlendiği doküman

Kalite Politikası

Yönetimin tarafından müşterilere taahhüt edilen, kuruluşun Kalite ile ilgili genel anlayış ve prensiplerini belirten yazılı ifade

Kalite Sistemi

Kalite Yönetiminin uygulanması için gerekli organizasyonel yapı, yetki ve sorumluluklar, prosedürler, işlemler ve kullanılan kaynakların tamamı

Kalite Yönetimi

Kalite Politikasını belirleyen ve uygulayan Yönetim süreçlerinin tamamı

Özel İşlem

Üretilen ürünün kalite şartlarına uygunluğunun, test edilmedikçe ürün tahrip edilmedikçe doğrulanmasının mümkün olmadığı iş süreci

Sistem

Birbirleriyle etkileşim içinde olan, ilişkili ve birbirine bağımlı ve bir bütün oluşturan nitel veya nicel değerlerin tamamı

Sorumluluk

Bir kimsenin yaptığı bir iş için bir yetkiliye cevap verme zorunluluğu

Standart

Kıyaslamaya esas nitel veya nicel değerlerin tümü

Şartname

Üretilen mal veya hizmetin uygun olmak zorunda olduğu şartların tümü

WhatsApp