ADL Uluslararası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi
 • ADL Uluslararası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi
 • 0541 678 36 19 - 0546 678 36 19
 • info@adlbelge.com - 0216 390 22 32
CE Belgesi [medikal] Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 13485 Sertifikası Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 27001 Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 45001 Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  

ISO 9001:2015 İç Tetkikçi Eğitimi Değerlendirme Sınav Soruları

Örnek PDF Dokümanı (Türkçe): 

  ISO 9001:2015 İç Denetçi Sınav Soruları

Soru-1) Aşağıdakilerden hangisi “ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin” yararlarından biridir?

 1. Liderlik katılımı, yapılandırılmış bir biçimde organizasyonel riskler ve fırsatlara değinmesi,
 2. Tedarik zincirinin daha etkin kullanımına yönelik uygulamaların olması,
 3. Çevre, iş sağlığı ve güvenliği veya iş sürekliliği gibi özellikle çoklu yönetim sistemleri kullanan kuruluşlar için yararlı olacak sadeleştirilmiş bir dil, alışılmış bir üst seviye yapı ve terimleri kullanması,
 4. Hepsi

Soru-2) Mevcut ISO 9001:2008 belgesi, en son hangi tarihe kadar ISO 9001:2015 versiyonuna yenilenmelidir?

 1. Eylül 2020 ye kadar geçilmesi gerekir,
 2. Eylül 2019 a kadar geçilmesi gerekir,
 3. Eylül 2018 e kadar geçilmesi gerekir,
 4. Ocak 2019 a kadar geçilmesi gerekir.

Soru-3) ISO 9001:2015 versiyona geçişte neyi anlamak gerekir?

 1. Terminolojiyi anlamak
 2. Yapılacak değişiklikleri belirlemek
 3. Geçiş periyodunu anlamak
 4. Hepsi

Soru-4) ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem belgesi nereden alınır?

 1. TÜRKAK
 2. Sadece TSE
 3. Yetkilendirilmiş Tüm Kuruluşlardan
 4. KOSGEB

Soru-5) ISO 9001 Standardının revizyon ihtiyacı hangi nedenlerden kaynaklanmaktadır?

 1. Müşterilerin ve ilgili tüm tarafların beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda kullanışlı hale getirilmesi
 2. Yıllar içinde kuruluşların karşılaştığı zorluklar, iş yapma metotlarının zamanla değişmesi
 3. Teknolojik gelişmelerin ihtiyaç ve beklentileri farklılaştırması
 4. Hepsi

Soru-6) Aşağıdakilerden hangisi ISO 9001:2008 ile ISO 9001:2015 arasındaki temel farklardan biri değildir?

 1. Gelecekte yayınlanacak standartlarla uyumun daha rahat sağlanabilmesi için sistem geliştirilmiştir
 2. Tedarikçilerle yakın ilişkiler yerine “Rakiplerle Rekabet Etme” anlayışı getirilmiştir
 3. Daha az kuralla belirlenmiş şartların olması ve dokümanlar üzerinde daha az vurgu yapılmıştır
 4. Kalite yönetim sisteminin sınırlarını tanımlama için bir şart içermesi gerekmektedir

Soru-7) ISO 9001:2008 ile ISO 9001:2015 arasındaki fark veya farklar nelerdir?

 1. Kurumsal yapıya vurgu yapılarak, ÜST seviyeli yapının benimsenmesi
 2. Risk değerlendirme temeline dayanan bir yaklaşımın getirilmesi
 3. Liderlik ve hizmetler üzerine arttırılmış vurgu yapılması
 4. Hepsi

Soru-8) Neden ISO 9001:2015 versiyonuna geçilmeli?

 1. Standartların bir ömrü vardır ve yeni gelişen durumlara karşı güncellenmesi gerektiği için geçilmelidir
 2. Devlet ve kamu kurumları zorladığı için geçilmelidir
 3. Yenilikleri yakından takip edebilmek için geçilmelidir
 4. Pazarlama ve satış baskısını azaltmak için yeni standarda geçilmelidir

Soru-9) ISO 9001: 2015 versiyonunda söz edilen “Risk Temelli Düşünmenin” temel hedefi nedir?

 1. Riskleri daha gerçekleşmeden planlama aşamasında belirleyerek önlem almak
 2. Farkındalığı artırmak
 3. Riskleri erken görerek olası zararları önlemek
 4. Hepsi

Soru-10) ISO 9001: 2015 versiyonu ISO tarafından ne zaman yayınlandı?

 1. Ocak 2016
 2. Eylül 2015
 3. Eylül 2016
 4. Eylül 2017

Soru-11) Mevcut ISO 9001:2008 belgemizin süresi doldu, ISO 9001:2015 versiyonuna geçmek için, ilk önce ne yapılmalıdır?

 1. Hemen yetkili kuruluşa başvuru yapılmalıdır
 2. Mevcut standart revize edilerek yeni standarda uygun hale getirmelidir
 3. Mevcut standartta bir şey yapmaya gerek yoktur
 4. Danışmanlık şirketlerinden acilen yardım istenmelidir

Soru-12) ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemini kurmak için hangi eğitimin alınmasına gerek yoktur?

 1. ISO 9000:2015 Eğitimi
 2. İç Tetkikçi eğitimi
 3. Baş Tetkikçi eğitimi
 4. Dokümantasyon eğitimi

Soru-13) ISO 9001:2015 “Liderlik” maddesi, 2008 versiyonunda hangi başlığa denk gelmektedir?

 1. Yönetimin Sorumluluğu
 2. Yönetim Temsilcisi
 3. Kaynak Yönetimi
 4. İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme

Soru-14) Aşağıdakilerden hangisi ISO 9001:2015 standardının ana maddelerinden biri değildir?

 1. Kaynaklar
 2. Kuruluşun Bağlamı
 3. Planlama
 4. Destek

Soru-15) Aşağıdakilerden hangisi, ISO 9001:2015 standardında yer alan “Performans Değerlendirme” ana maddesinin alt maddelerinden biri değildir?

 1. Müşteri Memnuniyeti
 2. İç Tetkik ve YGG
 3. İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme
 4. İzleme ve Ölçme Kaynakları

Soru-16) ISO 9001:2008 “Ürün Gerçekleştirme”, 2015 versiyonunda hangi başlığa denk gelmektedir?

 1. Destek
 2. Liderlik
 3. Planlama
 4. Operasyon

Soru-17) ISO 9001:2008 “Kaynak Yönetimi”, 2015 versiyonunda hangi başlığa denk gelmektedir?

 1. Kuruluşun Bağlamı
 2. Planlama
 3. Destek
 4. Operasyon

Soru-18) Aşağıdakilerden hangisi 2015 revizyonuyla gelmiştir?

 1. Müşteri Memnuniyeti
 2. Stratejik Planlama
 3. Düzeltici Faaliyet
 4. Önleyici Faaliyet

Soru-19) Aşağıdakilerden hangisinin, “Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler” ile doğrudan ya da dolaylı ilişkili bulunmamaktadır?

 1. Uygunsuzluğun belirlenmesi
 2. Liderlik ve Taahhüt
 3. Hatalı mamul tespiti
 4. Müşteri şikayetleri

Soru-20) “Müşteri ile İletişim” ISO 9001:2015 standardının hangi ana maddesinin altında yer almaktadır?

 1. Destek
 2. Operasyon
 3. Kuruluşun Bağlamı
 4. İyileştirme

Soru-21) Aşağıdakilerden hangisi ISO 9001:2015 standardının ana maddelerinden birisidir?

 1. İç Tetkik
 2. İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme
 3. Performans Değerlendirme
 4. Yönetimin Gözden Geçirmesi

Soru-22) ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardında, 2008 versiyonunda yer alan, “Yönetim Temsilcisi” maddesi nerede yer almaktadır?

 1. Destek maddesi içinde yer almaktadır
 2. Kalite Yönetim sistemi içinde yer almaktadır
 3. Kurulun bağlamı maddesi altında yer almaktadır
 4. Standardın hiçbir yerinde yer almamaktadır

Soru-23) “ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi” uygulanan bir işletmede, “Müşteri Memnuniyeti” sağlanmasında aşağıdakilerden hangisinin bir önemi yoktur?

 1. Müşteri siparişlerinin doğru ve açık bir şekilde alınması
 2. Her sözleşmeden önce değişen sözleşme şartlarının kontrol edilmesi
 3. Her siparişten önce siparişin ikinci bir iletişimle teyit edilmesi
 4. Muhasebe-Finans personelinin satış faturalarını dikkatli arşivlemesi

Soru-24) Aşağıdakilerden hangisi prosesi tanımlar?

 1. Girdilerin çıktıya dönüşmesi
 2. Girdilerin işlem görmeden çıktıya dönüşmesi
 3. Girdilerin işlem görerek çıktıya dönüşmesi
 4. Girdilerin kayıt altına alınarak çıktıya dönüşmesi

Soru-25) ISO 9001:2015 Standardının 5. Maddesi olan “LİDERLİK” işletmede hangi personeli kapsamaktadır?

 1. Tüm personeli
 2. Sadece yönetici personeli
 3. Beyaz yakalı tüm personeli
 4. Proses sorumluları ve yardımcılarını

Soru-26) İç Tetkikçi Eğitimine de temel teşkil eden, “Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu” standardı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. ISO 9001:2015 Standardı
 2. ISO 27001:2013 Standardı
 3. ISO 19011 Standardı
 4. ISO 45001:2018 Standardı

Soru-27) ISO 9001:2015 Standardı nereden satın alınabilir?

 1. TURKAK (Türk Akreditasyon Kurumunun Web Sitesi üzerinden)
 2. Belgelendirme Kuruluşlarından
 3. TSE standard arama sayfasından üye olarak online
 4. Sadece izin verilen ve TURKAK web sitesinden duyurulan yayın evlerinden

Soru-28) Aşağıdakilerden hangisi ISO 9001:2008 ile 2015 revizyonu arasında yapılan değişikliklerden biridir?

 1. Hariç Tutma/Kapsam Dışı Bırakma
 2. Yönetim Temsilcisi/Kalite Lideri
 3. Dokümantasyon/Dokümante edilmiş bilgi
 4. Yönetimin Sorumluluğu/Kalite Ekibi

Soru-29) Aşağıdakilerden hangisi ISO 9001:2008 ile 2015 revizyonu arasında yapılan değişikliklerden biri değildir?

 1. Ürün ve Hizmet Gerçekleştirme/Operasyon
 2. Kuruluş Yapısı/Müşteri Yapısı
 3. Çalışma Ortamı/Proseslerin İşletimi İçin Çevre
 4. Hariç tutma/Kullanılmamaktadır.

Soru-30) Aşağıdakilerden hangisi ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin istediği dokümante edilmiş bilgi kapsamında hazırlanması gereken zorunlu prosedürlerden biri değildir?

 1. İç Tetkik Prosedürü
 2. Uygun Olmayan Ürün Prosedürü
 3. Önleyici Faaliyetler Prosedürü
 4. Düzeltici Faaliyetler Prosedürü

Soru-31) Aşağıdakilerden hangisi “4. Kuruluşun Bağlamı” maddesinin alt maddelerinden biri değildir?

 1. İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerinin Anlaşılması
 2. Kalite Yönetim Sisteminin Kapsamının Belirlenmesi
 3. Kalite Yönetim Sistemi ve Proseslerinin Belirlenmesi
 4. Üst Yönetimin Kalite Yönetim Sistemi İçin Liderlik Etmesi

Soru-32) ISO 9001:2015 Standardında geçen “Güvence Altına Almak” ile ne ifade edilmek istenmektedir?

 1. Dokümanların saklanması ve istenmeyen değişikliklere karşı korunması
 2. Doküman kayıplarının önlenmesi
 3. Kurumsal bilginin kayıt altına alınarak dokümante edilmiş bilgiye çevrilmesi
 4. Hepsi

Soru-33) Aşağıdakilerden hangisi kaliteyi etkilemeyen ve ISO 9001:2015 standardına göre, analiz edilmesi zorunlu olmayan iç veya dış taraflardan biri sayılabilir?

 1. Üst Yönetim
 2. SGK Müdürlüğü
 3. Müşteriler
 4. Dış Tedarikçiler

Cevap Anahtarı:

1- D, 2- C, 3- D, 4-C, 5- D, 6-B, 7- D, 8- A, 9- D, 10- B, 11- B, 12- C, 13- A, 14- A, 15- C, 16- D, 17- C, 18- B, 19- B, 20- B, 21- C, 22- D, 23- D, 24- C, 25- A, 26- C, 27- C, 28- C, 29- B, 30- C, 31- D, 32- D, 33- B

WhatsApp