ADL Uluslararası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi
  • ADL Uluslararası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi
  • 0541 678 36 19 - 0546 678 36 19
  • info@adlbelge.com - 0216 390 22 32
iso 22301
CE Belgesi [medikal] Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 13485 Sertifikası Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 27001 Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 45001 Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  

ISO 22301 Nedir Nasıl Alınır?

ISO 22301 nedir nasıl alınır; kuruluşlarda ortaya çıkan aksaklıklara karşı korunmak, meydana gelme olasılığını azaltmak, hazırlanmak, müdahale etmek ve bunlardan kurtulmak için bir yönetim sisteminin uygulanması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gereksinimleri belirten standardın adıdır.

Bu standartın gereksinimleri; kuruluşun türü, boyutu ve niteliğine bakılmaksızın tüm kuruluşlar veya kuruluşun tüm süreç ve alt süreçlerini kapsayacak şekilde geçerli olmalı ve uygulanmalıdır. Bu gereksinimlerin uygulanmasının kapsamı, kuruluşun çalışma ortamına ve karmaşıklığına bağlıdır.

Bu belgelendirme ile aşağıdaki şartları uygulamak her tür ve büyüklükteki kuruluş için geçerli olacaktır;

a) İş sürekliliği yönetim sistemini uygulamak, sürdürmek ve geliştirmek;

b) İş sürekliliği politikası oluşturmak, yayınlamak ve iş sürekliliği politikasına uyumluluğu sürdürmeye çalışmak;

c) Bir risk meydana geldiğinde, kabul edilebilir ve önceden belirlenmiş bir kapasitede ürün ve hizmetleri sunmaya devam edebilmek;

d) ISO 22301 belgesi iş sürekliliği yönetim sisteminin etkili bir şekilde uygulanması yoluyla esnekliklerini artırmaya çalışılması;

Bu belge, bir kuruluşun kendi iş sürekliliği gereksinimlerini ve yükümlülüklerini karşılama yeteneğini değerlendirmek için kullanılabilir.

Beklenen ve umulmadık yıkıcı olaylara karşı kuruluş ve üretimi korumak, meydana gelme olasılığını azaltmak, hazırlanmak, müdahale etmek ve bunlardan kurtulmak için belgelenmiş bir yönetim sistemini planlamak, oluşturmak, uygulamak, işletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve sürekli olarak iyileştirmek için gereksinimleri belirler ortaya çıkmak.

Zor zamanlardan geçtiğimiz bu dönemde, Coronavirüs’ün kişisel sağlık üzerindeki etkilerini bir tarafa koyarsak, ekonomik etkilerinin uzun süre süreceği ve pek çok olumlu ve olumsuz sonuçlar getireceği kuvvetle olası. Uygulamakta olduğumuz tüm yönetim sistemlerinde benzer salgınların düzenli bir olay haline gelebileceği düşüncesiyle en azından bundan sonrası için hazırlıklı olabilmek adına ne öğrenebileceğimizi ve geleceğe hazırlanmak için hangi adımların atılabileceğini sormamız gerekir.

İş sürekliliği sisteminin de tam olarak faydası da aslında bu türden farkında olduğumuz veya olmadığımız tüm risk ve tehditler oluştuğunda da en azından belli bir süre üretim ve satışların aksamadan sürebilmesi amacıyla gerekli yol ve yöntemlerin belirlenmesidir.

Küreselleşmiş iş dünyasının karmaşık yapısının sonucu, devletler en iyi uzmanları ile mevcut duruma karmaşıklık katmanları ekleyerek yönetim sistemlerini güncelliyorlar.

Hepsinin üzerinde ortak uzlaştıkları ana konu, ne yaparsak yapalım hiçbir zaman tam anlamıyla hazırlıklı olamayacağımızdır.

İyi haber şu ki, teknoloji ve hız sayesinde gittikçe daha ayrıntılı veriler elde ediyor olmamız, ortaya çıkan aksaklıkların nedenlerinin ve etkilerinin daha net şekilde anlaşılmasına olanak veriyor olmasıdır.

İşte tüm bu perspektiften ele aldığımızda bilgi odaklı bir yaklaşım, ISO'nun teknik komitesinin yaptığı ISO 22301:2019 güncellemesinin nedenlerini de açıklamaktadır.

WhatsApp