ADL Uluslararası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi
  • ADL Uluslararası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi
  • 0541 678 36 19 - 0546 678 36 19 - 0553 205 39 41
  • info@adlbelge.com
standard ne demektir
CE Belgesi [medikal] Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 13485 Sertifikası Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 27001 Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 45001 Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  

Standard Standardizasyon Ne Demek?

Standard sözlük anlamıyla belirli ölçü, boyut, soyut ve fiziksel özelliklerin bilgilerinin eşitlenebilmesi amacıyla sınırlarının çizilmesi demektir.

Kalite yönetim sistemleri açısından ise standard; bir üretim veya hizmeti gerçekleştirmek için izlenen yol ve yöntemler bütünüdür.

Standard oluşturmak için kullanılan bilgi nedir?

Uzun dönemler içerisinde test edilerek elde edilen en temel basic manada kullanımın benimsenmesi için elde toplanıp sınırları üzerinde ortak standardizayon konusunda uzlaşılmış bilgidir. Bu standardın ne olduğunu anlayabilmek adına en mühim bilgidir. Çünkü standard oluşturulabilmesi amacıyla elde edilecek bulguların uzun yılların birikimine veya çok sayıda kişinin ortak görüşüne ihtiyaç duyulmaktadır.

Standard Bilgi Nedir?

Bilginin standard haline getirilemsiyle iso standardları oluşturulmuştur. Tüm dünya ticaretinde enable ihtiyaç seviyesinde ortak bilgiye özellikle endüstri (sanayi) devrimiyle birlikte duyulan şiddetli ihtiyaç bugün ulaştığımız standardizasyon mantığının da temelini meydana getirmektedir.

Ticari anlamda ise ister hizmet sektörü olsun isterse üretilen ürün seviyesinde olsun her türlü hizmet ve ürünler için belirlenmiş standardlar bulunmaktadır.

Örneğin CE bir standarttır. TSE standardları hem hizmet hemde ürünlerin üretim ve/veya sunum bilgilerini tanımlayan standardlar mevcut bulunmaktadır. Bu standardların sayısı kısaca 2500 üzerinde demektir. 2500 üzerinde standard ne demek? Tüm Dünya da ise 90 bini üzerinde standart olduğu bilinmektedir. Uluslararası bağlamda information demek bilgi demektir.

Standardizasyon Nedir?

Standardizasyon demek grupların sınıflandırılması demektir. Temel standardların hazırlanma mantığıda buna dayanmaktadır. Bugün gelişen mobilite ile birlikte teknoloji gelişmiş ve standard sayıları ile birlikte standardizayon ihtiyacı zorunlu duruma gelmiştir.

Küresel Standard Ne Demek?

Tüm dünya da geçerli uluslararası standardlara küresel standard denir. Küresel nedir, tüm dünyada kabul gören aynı ölçütlere sahip kuralların uygulanabilir yazılı bilgi versiyonlarıdır. Bugün kalite (quality) küresel bir kavramdır ve dünyanın her köşesinde ağırlık, uzunluk gibi ölçülerin birimleri ortak kabul gören kısıtlarla güvence altına alınmıştır.

Verim sağlamak amacıyla geliştirilen küresel standartların gereği olarak ölçüm cihazları bu neden ile kalibrasyona tabi tutulmaktadırlar. İşyerlerinde hazırlanan iş tanımı da bir standard demektir.

Standardların güncel tutulabilmesi amacıyla ne kadar demek istedikleri var ise tümü standard olarak yazılı hale getirilmiş demektir.

WhatsApp