ADL Uluslararası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi
  • ADL Uluslararası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi
  • 0541 678 36 19 - 0546 678 36 19 - 0553 205 39 41
  • info@adlbelge.com
CE Belgesi [medikal] Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 13485 Sertifikası Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 27001 Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 45001 Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  

Risk Tehdit Tehlike Nedir?

Risk nedir: Belirsizlik etkisi. Belirsizlik, bir olay, olayın sonuçları veya gerçekleşme ihtimaline ilişkin, bilgi, anlayış veya bilgi birikiminin, kısmen dahi olsa, eksikliği durumudur. Risk genellikle potansiyel “olaylar” (ISO Guide 73:2009’da tanımlandığı şekilde) ve “sonuçlara” (ISO Guide 73:2009’da tanımlandığı şekilde) veya bunların bir kombinasyonuna atıfta bulunularak karakterize edilir. Risk genellikle bir olayın sonuçları (durumlardaki değişiklikler dâhil) ile ilişkili gerçekleşme “ihtimalinin” (ISO Guide 73:2009, 3.6.1.1’de tanımlandığı şekilde) bir kombinasyonu olarak ifade edilir.

risk nedir

Tehlike nedir: Olumsuz etki yapma potansiyeli olan tüm etken, durum, nesneler vb kısacası olumsuz etki gerçekleştirme potansiyeline sahip herşey. Burada “tehlike” ifadesi “risk” ifadesiyle karıştırılmamalıdır; risk, belirli bir tehlikeye maruz kalındığında olumsuz etkilerin yaşanması (örneğin hasta olma) olasılığının ve yaşanan bu olumsuz etkinin şiddetinin (ör. ölüm, hastaneye kaldırılma) bir sonucu ya da sonuçlarıdır.

tehlike ne demektir

Tehdit nedir: Henüz gerçekleşmemiş ancak gerçekleşme olasılığı taşıyan olası tehlikeler, tehlikeli durumlar.

Risk ve tehdit arasındaki fark nedir: Risk, risk olduğu bilinen, etkileri olası sonuçları öngörülen tecrübeyle olasılık, etki ve şiddeti hakkında bilgiye sahip olunan durumları ifade ederken tehdit henüz sonuçları hakkında belirsizlik bulunan kişi, durum veya süreçleri tehdit eden olasılıklardır.

Risk Tehdit Örnekleri;

"Örneğin virüsler her zaman birer risk oluşturmaktaydı. Ancak Covid-19 gibi bir virüsün aniden ortaya çıkması ve sonuçlarının kestirilemiyor olması bir tehdit durumunu ortaya çıkardı. Şu anda virüs ve salgın riski ortaya çıktı. Ancak asıl tehdit bu virüsün sonuçlarının kesitiremiyor olması. Buraya kadar olanları filmlerden, kitaplardan risk dahilinde (salgın gibi) bekleyebilirdik. Ancak bu riskin gerçekleşmesinin ardındaki tehditleri kestirmek ise zordu. Tehdit beklentilerin zıddıdır. fark edilmeye ihtiyacı vardır. Risk ise fırsatların zıddıdır. Pek çok kişi risk ve fırsatları görebilirken tehdit ve beklentiler ise "bakmayı, aramayı" gerektirir. Hani her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlar içindedir sözünün ifade ettiği şey beklenti, tehdit ilişkisini bağıntılar. Örneğin cep telefonları ortada yokken bile herkes sabit telefonların taşınabilir versiyonlarını hayal edebiliyordu. Ancak akıllı telefonlar çok az sayıda kişinin fark edebildiği, hatta kapasitif ekranlar daha az sayıda insanın görebildiği beklentilerdi."

Risk daha önceden kurumsal düzeyde olmasa bile çalışanların tecrübesi dahilinde maruz kalınmış tehlikeleri ifade etmektedir. Yani eğer bir tehlikeyi daha önce yaşamış ve tecrübe edinmiş isek, bu riskin sonuçları itibariyle neler getirip neler götüreceğini, olasılık, etki, boyut ve sonuçları nedir biliyorsak ve daha öncede yaşadıysak, işte bu tür tehlikelere risk adını vermekteyiz.

Bu tanıma göre tehdit nedir?

Risk nedir biliyorsak tehdidin ne olduğuna bakalım. Kurumsal tehlikelerinin en az iki boyutu bulunmaktadır. Bunlarda ilki risklerdir. Yani bildiğimiz bizi her an bekleyen stratejik risklerdir. Tehdid ise henüz bilmediğimiz, dışarıda içerigirmek üzere bekleyen stratejilerimizi hedef alan yolumuz üzerinde bulunan tehlikelerdir.

Risklerde ne olabileceğiniz kestirebiliriz? Örneğin deprem bir risktir. Ancak sonuçları itibariyle tehdittir. Yağış olasılığı bir risktir ancak hangi yağışın bize ne kadar problem üreteceğini bilmek tehdittir. Her risk ve her tehdit olasılıkları ile ölçülmektedir. Nedir olasılık? Tehdit veya riskin periyoda bağlı olarak gerçekleşme ihtimalidir.

Kuruluşların; kurumsal, stratejik risk ve tehditlere maruz kalmamak, bunların olasılıklarını hesap etmek ve planlamak projelendirilmeli, yapılacaklar ve görev dağılım listesi ile (acil durum ekip listeleri) gibi tanımlanarak risk analizi örnekleri önceden hazırlanmalıdır.

Stratejik tehditlerin tanımlanması ve risk ve tehditlere maruz kalındığında yapılacakler nedir, nelerdir öncedek risk aksiyon planlarında ele alınmak zorundadır.

Özellikle iso 9001 kalite yönetim sistemiyle bu kavramlar daha da öne çıkarılmış, son 2015 revizyonu ile birlikte önleyici faaliyet yaklaşımı kaldırılmış yerine risk ve fırsat planlama getirilmiştir.

Risk değerlendirmesi ve risk analizi nasıl yapılır?

Risk değerlendirmesi ve risklerin önceden analiz edilmesidir. Bu amaçla buradaki risk analiz örneğini incelemenizi tavsiye ederiz. Maruz kalınabilecek risk ve tehditler nelerdiröncelikle bunların bir listesini oluşturmak gerekmektedir.

Risk odaklı proses yaklaşımının amacı tam olarak budur; sadece tepki vermek yerine gelecekteki bir durumdan önce hareket etme yeteneğinin kazanılması yani proaktif olmayı, öngürü ve hzırlığı gerektirmektedir.

Maruz kalınabilecek risk, tehdit ve olasılıkları belirlendikten sonra, risk sınıflandırması yapabilmek amacıyla mutlaka bir risk değerlendirme formülü oluşturmak gerekir. Bu amaçla risk fırsat prosedürünü okumanızı öneririm.

Tehlike, risk ve tehditleri içerisine alan genel ifadedir. Tüm tehlikelerin analiz edilmesini gerektirir. Riskleri, tehditleri ve tehlikeleri öncelikle tanım içine almak tanımlamak ilk prosedürün bir diğer adımıdır.

ISO 9001 (quality management) kalite yönetim sistemini oluşturmaları ve proseslerin planlama aşamasında risk yönetimi nedir, tehlike nedir, risk ve tehdit ne demektir tanımlamaları işin sonraki süreçlerine kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca iso belgesi talebiniz varsa mutlaka sistemin kurulması ve risk analiz yaklaşımına olan farkındalığın artırılması önemlidir.

Risk yaklaşımı sistematik olarak değerlendirmek gerekiyor.

Risk değerlendirme ve risk analizi örnekleri için bu linke bakabilirsiniz.

WhatsApp