ADL Uluslararası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi
 • ADL Uluslararası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi
 • 0541 678 36 19 - 0546 678 36 19 - 0553 205 39 41
 • info@adlbelge.com
ISO 9001: 2015 kalite yönetim sistemi
CE Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  
VEGAN Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 27001 Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 45001 Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  

ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemi Hakkında Derinlemesine Bir Bakış

Giriş

ISO 9001, kalite yönetim sistemleri (KYS) için uluslararası bir standarttır ve dünya genelinde milyonlarca kuruluş tarafından benimsenmiştir. Bu standart, bir kuruluşun müşteri memnuniyetini artırmak ve operasyonel verimliliği sağlamak amacıyla uygulanması gereken kalite yönetimi prensiplerini tanımlar.

ISO 9001'in temel amacı, ürün ve hizmet kalitesini sürekli olarak iyileştirmek ve müşteri beklentilerini karşılamaktır. Bu makalede, ISO 9001'in tarihçesi, prensipleri, uygulanma süreci ve faydaları hakkında ayrıntılı bilgiler sunulacaktır.

ISO 9001'in Tarihçesi

ISO 9001'in kökeni, 20. yüzyılın ortalarına kadar uzanır. İlk olarak 1987 yılında Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından yayımlanmıştır. ISO, 1947'de kurulan ve dünya genelinde standartları geliştiren bir organizasyondur.

ISO 9001, 1987'deki ilk yayınlanışından bu yana birkaç kez revize edilmiştir. En son revizyonu ise 2015 yılında yapılmıştır. Bu revizyonlar, standartların değişen iş dünyası ihtiyaçlarına uyum sağlamasını amaçlamaktadır. Daha fazlası için bakınız: https://www.adlbelge.com/iso-ne-zaman-kuruldu

ISO 9001 Prensipleri

ISO 9001, yedi temel kalite yönetim prensibine dayanmaktadır. Bu prensipler, bir kuruluşun kalite yönetim sistemini etkili bir şekilde uygulamasına ve sürdürmesine yardımcı olur.

 1. Müşteri Odaklılık: Müşteri memnuniyeti, bir kuruluşun başarısının anahtarıdır. Bu nedenle, müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamak ve karşılamak, ISO 9001'in temel prensiplerinden biridir.
 2. Liderlik: Etkili liderlik, bir kalite yönetim sisteminin başarılı bir şekilde uygulanmasında kritik bir rol oynar. Liderler, kuruluşun vizyonunu ve stratejisini belirlemeli ve tüm çalışanların bu hedeflere ulaşmak için çaba göstermesini sağlamalıdır.
 3. Çalışanların Katılımı: Tüm çalışanlar, kalite yönetim sisteminin başarısına katkıda bulunur. Çalışanların katılımı ve motivasyonu, kuruluşun hedeflerine ulaşmasında önemli bir faktördür.
 4. Süreç Yaklaşımı: ISO 9001, iş süreçlerinin sistematik bir şekilde yönetilmesini teşvik eder. Bu yaklaşım, süreçlerin verimli ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlar.
 5. İyileştirme: Sürekli iyileştirme, ISO 9001'in temel prensiplerinden biridir. Kuruluşlar, performanslarını sürekli olarak gözden geçirmeli ve iyileştirmelidir.
 6. Kanıta Dayalı Karar Verme: Kararların verilmesinde objektif verilere dayanmak, doğru ve etkili kararlar alınmasını sağlar. ISO 9001, kanıta dayalı karar vermeyi teşvik eder.
 7. İlişki Yönetimi: Tedarikçiler, müşteriler ve diğer paydaşlarla olan ilişkilerin yönetimi, kuruluşun başarısı için önemlidir. ISO 9001, bu ilişkilerin stratejik olarak yönetilmesini teşvik eder.

ISO 9001'in Uygulanma Süreci

ISO 9001'i uygulamak, sistematik bir yaklaşım gerektirir. İşte adım adım ISO 9001'in uygulanma süreci:

 1. Başlangıç Değerlendirmesi: İlk adım, mevcut kalite yönetim sisteminin değerlendirilmesidir. Bu değerlendirme, eksiklikleri ve iyileştirme alanlarını belirlemeye yardımcı olur.
 2. Eğitim ve Bilinçlendirme: Tüm çalışanların ISO 9001 hakkında bilgilendirilmesi ve eğitilmesi önemlidir. Bu, herkesin sürece katkıda bulunmasını sağlar.
 3. Dokümantasyon: ISO 9001, belirli dokümantasyon gereksinimlerine sahiptir. Politikalar, prosedürler ve kayıtlar, kalite yönetim sisteminin belgelendirilmesinde kritik rol oynar.
 4. Uygulama: Belirlenen politikalar ve prosedürler, günlük iş süreçlerine entegre edilmelidir. Bu aşamada, süreçlerin izlenmesi ve ölçülmesi önemlidir.
 5. İç Denetim: İç denetimler, kalite yönetim sisteminin etkinliğini değerlendirmek için düzenli olarak yapılmalıdır. Bu denetimler, olası iyileştirme alanlarını belirlemeye yardımcı olur.
 6. Yönetimin Gözden Geçirmesi: Üst yönetim, kalite yönetim sisteminin performansını düzenli olarak gözden geçirmelidir. Bu gözden geçirme, stratejik kararlar alınmasına yardımcı olur.
 7. Sürekli İyileştirme: ISO 9001, sürekli iyileştirmeyi teşvik eder. Kuruluşlar, performanslarını sürekli olarak gözden geçirmeli ve iyileştirme fırsatlarını değerlendirmelidir.

ISO 9001'in Faydaları

ISO 9001'in uygulanması, birçok fayda sağlar:

 1. Müşteri Memnuniyeti: ISO 9001, müşteri ihtiyaçlarının karşılanmasını ve memnuniyetin artırılmasını sağlar. Bu, müşteri sadakatini ve tekrar iş yapma olasılığını artırır.
 2. Operasyonel Verimlilik: ISO 9001, süreçlerin verimli ve etkili bir şekilde yönetilmesini sağlar. Bu, maliyetleri azaltır ve karlılığı artırır.
 3. Pazar Rekabetçiliği: ISO 9001 belgesi, bir kuruluşun kalite yönetiminde yetkin olduğunu gösterir. Bu, rekabet avantajı sağlar ve yeni pazar fırsatlarını artırır.
 4. Çalışan Motivasyonu: ISO 9001, çalışanların katılımını ve motivasyonunu artırır. Çalışanlar, kalite yönetim sistemine katkıda bulunmaktan gurur duyar.
 5. Yasal Uyumluluk: ISO 9001, yasal ve düzenleyici gereksinimlere uyumu sağlar. Bu, yasal riskleri azaltır ve kuruluşun itibarını korur.
 6. Sürekli İyileştirme: ISO 9001, sürekli iyileştirmeyi teşvik eder. Bu, kuruluşun performansını sürekli olarak artırmasını sağlar.

Sonuç

ISO 9001, kalite yönetiminde dünya çapında kabul görmüş bir standarttır. Müşteri memnuniyetini artırmak, operasyonel verimliliği sağlamak ve sürekli iyileştirmeyi teşvik etmek amacıyla uygulanır.

ISO 9001'in prensipleri ve uygulanma süreci, kuruluşların kalite yönetim sistemlerini etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur. ISO 9001'in faydaları, müşteri memnuniyetinden operasyonel verimliliğe kadar geniş bir yelpazede yer alır.

Bu nedenle, ISO 9001, her büyüklükteki ve sektördeki kuruluş için önemli bir kalite yönetim aracı olarak kabul edilir. Tüm bu aşamaları tamamlayarak ilerlediyseniz ISO 9001 belgesi nedir nasıl alınır sayfamızı incelemek isteyebilirsiniz.

WhatsApp