ADL Uluslararası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi
  • ADL Uluslararası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi
  • 0541 678 36 19 - 0546 678 36 19 - 0553 205 39 41
  • info@adlbelge.com
ISO 9001'de Tayin Temin Süreklilik ve Güvence Altına Alma
CE Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  
VEGAN Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 27001 Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 45001 Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  

ISO 9001'de Tayin Temin Süreklilik ve Güvence Altına Alma Ne Demektir?

ISO 9001 standardının pek çok yerinde tayin etmeli, temin etmeli ve sürekliliğini sağlayacak şekilde güvence altına almalı ifadelerini görmekteyiz. Standart okuma diline ait bu kavramlar ne kadar iyi anlaşılırsa o kadar farklı standartın da anlaşılması kolaylaşmış olacaktır.

ISO 9001 Standardında Tayin Etmek Ne Demek?

Tayin etmek, planlama aşamasında uygulama için gereklilikleri belirlemek demektir. Daha özetle bir ifade ile açıklamak gerekirse prosedür, talimat veya görev tanımlarının önceden hazırlanmış olması durumudur.

O proses için ihtiyaç duyulan kaynakların belirlenmesi, o kaynaklara ait yetkinlik, nitelik, nicelik ve özelliklerin yazılmasıdır. Bir nevi tayin etmek, önceden planlamaktır. Gereklerin ve ihtiyaçların tespit edilmasi işlemidir.

Bunu bir örnek ile açıklamak gerekirse tayin etme ifadesine, evden alışverişe çıkmadan önce alınacaklara ilişkin alışveriş listesinin hazırlanması gibidir.

ISO 9001'de Temin Etmek

Tayin edilenlerin temin edilmesi yani sağlanmasıdır. Yukarıdaki alışveriş örneğinde bu aşama alışverişin gerçekleştirilmesidir. Tayin etme sırasında hazırlanan plana uygun olarak gerekli makine ekipman, insan kaynağı ve bilgi gibi girdilerin temin edilmesidir.

Temin edilmesinden sonra ise sıra sürekliliğinin sağlanmasına gelmektedir. Bu amaçla bu sürekliliğin nasıl sağlanacağını güvence altına almak gerekir.

Güvence Altına Almak

Güvence altına almak yönetim sistemleri standartlarında yazılı hale getirmeyi ifade eder. Yazılı hale gelmiş yani kurumsal bilgi, dokümante edilmiş bilgiye dönüştürülmüştür. Delile dayalı karar verme özelliği bu temele dayanmaktadır.

Güvence altına alır yani prosedür, görev tanımı, planlama ve talimatlar hazırlanırken ihtiyaç ve beklentilerimize göre gereklilikleri tanımlamamız gerekir. Böylelikle sürekliliği güvence altına almış oluruz.

Bununla birlikte güvence altına almak süreklilik için yeterli değildir. Örneğin işe alınan bir personelin sürekli olarak yetkinlik, liderlik ve farkındalığının artması amacıyla ihtiyaç duyulan bilgilendirme ve eğitimlerin belirlenerek izlenmesi ve periyodik değerlendirilmesiyle sürekliliği tam manasıyla güvence altına almış oluruz.

WhatsApp