ADL Uluslararası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi
  • ADL Uluslararası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi
  • 0541 678 36 19 - 0546 678 36 19 - 0553 205 39 41
  • info@adlbelge.com
CE Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  
VEGAN Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 27001 Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 45001 Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  

ISO 9001 Belgesi İşe Yarıyor Mu?

ISO 9001 Belgesi Ne İşe Yarar? => ISO 9001 kavramını daha önce duymayanları bir kenara koyacak olursak işlet­me sahipleri bugünlerde ya bu sistemi şirke­tine kurdurup belgesini almış yada bu işin maliyetlerini ve faydalarım terazide tartarak karar vermeye çalışmakta.

ISO 9001:2008 belgesi ne işe yarar, Kalite Yönetim Sistemi’ni başarıyla uygulayan ve bunu ispatlayan kuruluş­lara verilen sertifika ülkemizde maalesef tam olarak anlaşılamamıştır. Kimimiz bu belgenin bir dizi bürokratik işlemden sonra 3-4 günde alınabilen bir belge olduğunu sanmakta, kimi­miz sadece yeterli miktarda para ile belgenin her türlüsünün elde edilebileceğini düşün­mekte, hatta kimileri bunu İs­tanbul Sanayi Odası’nın ver­diğini bir belge zannetmekte­dir. Bu bakımdan öncelikle konuya bir açıldık getirilmesi gerekmektedir,

ISO 9001:2015 belgesi ne işe yarar, (International Organization for Standardization) Uluslararası Stan­dartlar Organizasyonunun uzun yıllar süren çalışmalar­dan ve 50’li yıllarda ortaya çı­kan askeri standartlardan yola çıkarak ortaya koyduğu, 2015 yılında son revizyonunu ger­çekleştirerek bugünkü halini aldırdığı Kalite Yönetimi’ne ilişkin standardın adıdır. Her türlü kamu ve özel, çalışan sa­yısı faik etmeksizin her ölçek­teki kuruluşa uygulanabilecek tarzda bina edilmiş olan stan­dardın, özellikle kendine has bir yönetim sistemi oluşturamamış, tüm işlerin patronun ağzından çıkana göre yapıldığı, şirket sahiplerinin olmadığı durumlarda tüm işlerin aksadığı KOBİ’lere önemli çözümler sağladığı muhakkaktır. Peki ISO 9001 belgesi almış her işletme şu an Türkiye’de yönetimsel problemlerini çözmüş müdür? Maalesef hayır.

Bunun sebepleri arasında standardın işe yaramadığı için bu durumla karşılaşıldığım da söyleyemiyoruz. ISO 9001 belgesine sahip kuruluşların, bundan ihalelere girebilmek ve piyasada “Kali­teliyiz” imajını oluşturmak dışında bir avantaj sağlayamaması standardın işe yaramadığıyla ilgili değildir. Sistemin tamamen yanlış kurul­ması, yeterli eğitimlerin verilmemesi, bilinçlen­dirme çalışmalarının tüm çalışanlara ve yöneti­me aşılanamaması, kuruluşa uygun doküman­tasyon sistemi yerine kopyala yapıştır tarzı ile şirkete tepeden inme bir yönetim sistemi dayatılması, hatta para karşılığı matbaa çıktısı belge satılması gibi durumlardan dolayı bazı işletme­ler sistemin yönetimsel faydalarından yararlanamıyorlar.

Esas olarak işletme sahiplerinin sistem hakkın­da yeterli bilgiye sahip olmaması, bazı istismar­cıları ortaya çıkarmakta ve maalesef faydasını bile göremeyecekleri bir kağıt parçası için bir­kaç bin dolan sokağa atmalarına yol açmakta­dır. Burada sanayi, ticaret ve meslek odalarına önemli görevler düşmektedir. KOBİ’lerin toplu olarak bilinçlendirilmesini ancak bu kuruluşlar sağlayabilir.

Diyelim ki kalite yönetim sistemini profesyonel­ce kurduk veya kurdurduk ve sistemi gerçekten uygulayarak müşteri memnuniyetini artırma çabalarını, ürün/hizmet kalitesini ilk önce sabitlemeyi, daha sonra da sürekli iyileştirmeyi gerçekten sahiplendik ve belgemizi de örnek bir kuruluş olarak hak ederek elde ettik. Bize faydası ne olacak? Öncelikle uzun vadede firmanın kurumsal bir yapıya sahip olacak yönetim altyapısını oluşturmuş olu­yoruz. Müşteri memnuniyeti­ne işletmenizin her safhasında odaklanarak onlara daha iyi ürün ve hizmet sunmanın uzun vadede piyasadaki ger­çek imajı oluşturacağı ise bir gerçektir. Müşteriye her defa­sında aynı standartta ve kalite­de, istediği ürün veya hizmeti sunabilmek hatta bunu de­vamlı iyileştirerek müşteri memnuniyetini aşarak tatmin etmek mutlaka sistemli ve planlı bir yönetim düzeniyle mümkün olabilmektedir. Kali­te yönetim sisteminde ulaşıl­ması amaçlanan diğer bir avantaj ise, iş süreçlerini açık bir şekilde ortaya koyarak et­kinliği ve verimliliği artırmak, bu yolla fireyi ve hatalı üretim miktarım düşürmektir. Çalı­şanların ve müşterilerin tatminine yönelik bir­çok çalışmayı bünyesinde barındıran bu siste­min bir de kısa vadede sağladığı avantajları bu­lunmaktadır. İhracat ile dünyaya açılmaya çalı­şan KOBİ’lerin belli kalite şartlarım yerine geti­receğini teminat altına alması, kamu ve özel ihalelerde ISO 9001 belgesi ön şartım yerine getirmesi genellikle işletme sahiplerinin ISO 9001 belgesi ne işe yarar ihtiyaç duymasında ilk unsurlar olmaktadır.

Sonuç olarak, kaliteye baş koymuş her kurulu­şun göze alması gereken bir şey vardır ki, o da kalitenin uzun vadede maliyetleri düşürmesi ve kârlılığı artırması gerçeğinin yarımda kalite­ye ulaşmanın mutlaka bir maliyeti olduğudur. Günümüzde artık Kalite=Para, Para kali­tedir. Bu sebeple işletme sahiplerinin, kalite yö­netim sistemim profesyonelce işletmeye uyarla­yabilecek uzmanlarla çalışması, göze alınacak maliyetlerin boşa gitmemesinin ön şartıdır. John Ruskin’in şu sözü İşin özünü açıklıyor: “Kalite asla bir tesadüf değil, daima akıllı bir gayretin sonucudur.”  ISO 9001 belgesi ne işe yarar? detaylı bilgi için buraya tıklayınız.

ISO 9001 Belgesi Ne İşe Yarar?

ISO 9001 belgesi herkese seslenebilen mesajlar verir. Üretimde fikir faktörünü sürekli devrede tutarak akılda kalıcılığı yükseltir. Takip kontrol yeteneğini üst düzeye çıkarır. Yüksek rekabet olanaklarının düşünülmesine imkan verir. Tedirginliği azaltırken cesaret ve özgüveni artırır. ISO 9001 belgesi ne işe yarar sistem farklılaştığında kendisini anlatabilir duruma gelir. Müşteri seçiminin dikkatli yapılması sağlar.

Tedarikçi seçiminin özenle takibini mümkün kılar. ISO 9001 belgesi kuruluşun en büyük akıl hocalığı yaparak yön gösterir. Hata yapıldığında bir şeyler kaybetmeden toparlamak için planlar dahilinde hareket etmeyi mümkün kılarken takip ve denetim yapısı ile öngörülebilir riskleri kontrol altına alır ve hazırlıksız yakalanmaya engel olur. Şirketin güçlü ve zayıf yanlarını yazılı olarak açıklarken hiçbir tedbiri elden bıraktırmaz. Birlikte yürütmeyi öğretir kurumsal ortak fikir havuzu kurmaya yardımcı olur. Personelin kuruluşa destek çıkmasını sağlarken ISO 9001 belgesinin benimsenmesini sağlamaktadır. Çalışanların rekabetini ve verimliliğini yükseltirken ekarte olmaya müsade etmez. Yaşananlardan dersler alınmasını sağlayarak tehditleri fırsatlara dönüştürmek üzere bakmanızı ve görmenizi sağlar.

ISO 9001 belgesi vergi mükellefi olan şirket olarak faaliyet gösterebilen ister şahıs isterse limited veya anonim olsun fark etmeksizin her şirkete uygulanabilir.

ISO 9001 Belgesinin Faydaları Nelerdir?

ISO 9001 belgesi faydaları açısından ele alındığında nelerin yapılabileceğini gösterir nasıl yapılması gerektiğini size bırakır. Deneyimsel yönü ile çok sayıda ISO 9001 belgesinin faydalarını görmeyi sağlamaktadır. Sürekli yazarak dökümantasyon yaptığı her şeyi kayıt altında tutarak raporlama imkanı sunduğu için müthiş sezgi yeteneği kazandırır. Artı elektrik akışı sağlayarak motivasyonu güçlendirir. ISO 9001 belgesi henüz bulunmayan rakiplerini ekarte etmenizi sağlayarak öncülük etmenizi kazandırır. Müşterilerinizi memnun etmenizi edemediğinizde neden olmadığını nerede hata yapıldığını görmenizi sağlamak suretiyle iso 9001 belgesinden en fazla derecede faydalanmanızı sağlamaktadır. Tertipli düzenli disiplinli çalışmayı sağlamakla birlikte bunun kalıcı olması için çalışır. İsabetli fikirler yeni kararlar sağlarken karlı olacak yatırımların sağlıklı düşünülüp yapılmasını sağlar.

ISO 9001 belgesi ile tedarik süreçlerinden en önemlisi olan satın alma departmanınızı tümüyle yaklaşım açıdan değiştirerek doğru adımlar ile tedarikçi seviyesini yükseltir. Eski firmaların yüzleştikleri onlarca sorunun tecrübelerini sizlere aktarırken aynı problemler karşısında çaresiz kalmamak için mükemmel bir fırsattır. Aradığınız birebir ilgiyi firmanıza kazandırır. Yenilenme ve belki uzun yıllardır ertelenen taze kanın sağlanmasını sağlarken marka imajı hakkında bir çok yeni kararın uygulanmaya başlanmasını sağlar. Sürekli ertelenen kararları hızlandırır. Yeni görev dağılımları oluşturur verimliliği artırır. Iso 9001 belgesi kurumsal çözümler sunar. İş dünyanızı yüksek standartlara ulaştırır. Yeni hamleler geliştirmenizi piyasada güçlü hareket edebilen bir değişim yaşamanızı sağlar. Tecrübeleri, durumları, problemleri, yatırım ve çözümleri değerlendirirken özgür olmanızı sağlayarak özgün kararlar almaya fırsat tanımaktadır.

Iso 9001 belgesi analiz ölçüm test uygulama imkanlarını genişleterek kuruluşun önünğü hiç olmadığı kadar açarak gelişime katkıda bulunur öncülük eder.

ISO 9001 Belgesi Yararları

Iso 9001 belgesi birinci hedefi Tüketici merkezlidir. Iso 9001 belgesi ikinci hedefi Üst yönetim liderlik anlayışı. Iso 9001 belgesi üçüncü hedefi Çalışan odaklı olması grup olarak hareket edebilme yeteneği. Iso 9001 belgesi dördüncü hedefi küçük işletme parçacık modelli yönetim geliştirmeleri sağlar. Iso 9001 belgesi beşinci hedefi sistematik yaklaşım sunabilmektir. Iso 9001 belgesi altıncı hedefi ileriye bakmak sürekli geliştirmek araştırmak analiz etmek. Iso 9001 belgesi yedinci hedefi kararları hayallere değil reel verilere göre yapmak. Iso 9001 belgesi sekizinci hedefi Tüketici merkezlidir.

Iso 9001 belgesi dokuzuncu hedefi çevresin bulunan ve ürün yada hizmet satın aldığı firmalarında gelişimlerine katkıda bulunarak geliştirmektir. Iso 9001 belgesi onuncu hedefi sürekli eğitim ile çalışanlarına iç gelişim kariyer planlaması yaptırmak. Iso 9001 belgesi onbirinci hedefi şeffaf yönetim yapısı ile yüksek personel katılımı sağlamakta ve hedeflemektedir.

ISO 9001 Belgesinin Faydaları Yararları Nelerdir?

ISO 9001 belgesinin faydalarına farklı bir perspektiften bakalım. Dünya’da her şeyi yapabilecek insanlar bulabilirsiniz. Sadece şu iki şeyi yapmaktan kaçan ise pek çok insan bulunabilir;

Sadece zeki olmak yetmeyebilir. Zeka sürekli iyileştirmek gereken bana göre en önemli konudur. Üstelik sınırsız olan zeka beynin sağ lobundadır. Sol lob sadece kurallara bağlı bir Dünya sunarken sağ lob sadece ve sadece sınırsız bir düşünme gücünüz önünüze sermektedir. Hal böyle olduğu halde düşünmek yorucu bir eylem olduğundan düşünmekten zorunlu olmadıkça kaçarız. Burada anlatılmakta olan konular tüm personel için geçerlidir. Üst yönetim ve çalışan tüm personeli teşvik etme yollarını içermektedir. Temel kazanç sorumuz yani kök neden şu olmalıdır: “Daha istekli olmaya nasıl teşvik edebiliriz?” ve “İşi sadece düşünmek ve fikir üretmek olan bir personelimiz olsaydı neleri değiştirebilirdik?”.

Bu basit iki farkındalık sorusu iso 9001 belgesi gibi kalite yönetim sistemi olgusunun en farklı açılardan ele alınmasını sağlayabilecek basit ama güçlü sorulardır. Zamanımızın çoğunu sadece üretmeye ve satış yapmaya ayırmaktayız. Bu yolları nasıl genişleteceğimiz hakkında ise çalışma yapan firmalar sadece kurumsal ve büyük firmalardır. Çünkü küçük işletmelerin hiç biri düşünmesi için bir personele ücret ödemezler. Bu düşünme işi için personel bulmak şart değildir. Bu işi sizin adınıza yapan yönetim danışmanlığı alanında faaliyet gösteren çok sayıda kaliteli firma bulunmaktadır.

İnsanların çoğu aslında ne istediklerini bile bilmezler. Eğer bir insana gerçekte ne istediğini gösterebilirseniz yapamayacağı işe çözemediği problem olmadığını görebilirsiniz. Ana hedef olarak bu bakış açısı ile iş yapmadığınız üretmediğiniz sürece sıradanlıktan öteye geçemeyeceğinizi garanti edebilirim. Birkaç firma için yanılıyor olsam da genellikle bu noktada kazanan ben olacağım.

Şimdi basit bir firma yapısı ele alalım. Bu firma mesela otomobil parçaları üretiyor olsun. Üretim satış ve pazarlama çalışmalarını yapan sorumlular ve departmanlarımız var. Üretim departmanı daha iyi üretim için çalışmakla birlikte metotları belirlenmiş bir yol izliyorlar. Satış ve pazarlama ise klasik satış yöntemleri ile devam ediyor. Normal bir firmada yapılanın aksine ISO 9001 belgesi dahilinde ilgili proses ve prosedürleri içeren şöyle farklı bir yol izlesek nasıl olurdu?

İşi düşünmek geliştirmek çözüm bulmak olan ISO 9001 kalite yönetim sisteminin daha çok D.Ö.F. kısmı ile ilgili bir pozisyonumuz olduğu varsayalım. Bu personelin işi sadece düşünmek notlar almak fikirleri toplamak sektörümüz ile ilgili araştırmalar yapmak. KOSGEB nasıl çalışır nasıl üye olunur nasıl bir proje ile gitmeliyiz? Kalitemizi nasıl yükseltiriz. Maliyetlerimiz nasıl daha işlevsel duruma getirilebilir. Çalışanları nasıl daha istekli bir ortama kavuşturabilir ve tüm çalışanların fikir ve önerilerini bir havuzda nasıl toplayabiliriz?

Gibi çok farklı düşüncelerden açılardan firmaya yeni yollar açan ve arayan sadece bir kişi (elbette bu pozisyona alınacak kişinin belki de üniversitelerin felsefe gibi düşünsel bölümlerinden mezun kişilerden olması faydalı olabilir) firmamıza neler kazandırabilir. Bu personel her pazartesi sabahı bir toplantı yaparak, toplantı da haftaya en motive edici şekilde başlamamızı sağlayacak bir konuşma yapması bile oldukça itici olurdu. Firmamız içerisinde bmyle bir danışmanın olması tüm problemler üzerinde sürekli düşünen işimizi büyütmek üzere fikir üreten bir çalışanın neler kazandırabileceğini hiç düşündüğünüz oldu mu?

ISO 9001 belgesi doğru anlaşıldığında ve üretken olunabildiğinde pek çok işe yarayabilir. Fakat çoğunlukla iso 9001 belgelendirme sürecinde en bilindik yöntem olan zorunlu prosedürlerin hazırlanması ve diğer zorunlu kısımları yerine getirilir. Halbuki ISO 9001 ne işe yarar sorusunun asıl kazancı tamda burada devreye girmektedir. ISO 9001’in bir işe yaraması klasik sadece zorunlu sistemler ile mümkün olsa bile asıl soru iso 9001 belgesinin işe yaraması adına yeni hangi prosedürlerin oluşturulacağı önemlidir. Elbette sadece klasik olan prosedür ve sistemle hak ederek iso 9001 belgenizi edinebilirsiniz. Ancak bunun yeterli olmadığı tek durum iso 9001 belgesi sisteminin daha çok işe yaraması olacaktır.

Standardın yukarıda sayılan özellikleri karşılayacak şekilde hayata geçirilmesi, kuruluşa dramatik yararlar sağlayabilir. Kuruluş hazırlık aşamasında bazı potansiyel yararları kullana­bilir. ISO 9001 kalite yönetim sisteminin dokümantasyonunu şart koşmaktadır. Bu kuruluşun nasıl faaliyet gösterdiğini incelemek ve kalite yönetim sistemini geliştirmek için ideal bir fırsattır.

Bazı yararlar ise sertifika alındıktan sonra elde edilir. Pazar avantajı genişletilebilir. Geliştirilmiş kalite yönetim sistemi uygu­lamaların etkinliğini arttırır. ISO 9001 belgesi, Toplam Kalite için bir at­lama taşı olabilir.

Fakat ülkemizdeki pek çok kuruluş, maalesef, ISO 9001’ i kat­lanmaları gereken bir yük olarak görmekte ve konuya gereken önemi vermemektedirler. Bunun sonucunda sertifikayı bir an önce alabilmek için alelacele prosedürler hazırlanmakta ve kuruluşun gerçek faaliyetleri ile ilgisiz gölge sistemler oluşturulmaktadır. ISO 9001:2008 ise bu durumu değiştirmek için işletmelerimizin önün­deki çok önemli bir fırsattır. Proses yaklaşımının benimsenmesi halinde sonuçlar gerçek ve çıktı çok farklı olacaktır.

ISO 9001 belgesinin faydaları maddeler altında verilmiştir:

Etkin Bir Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001’e proses yaklaşı­mı, anahtar proseslerin belirlenmesi ile başlar. Bu prosesler, kalite sistemini oluşturacak prosedürlere temel teşkil ederler. Kalite yö­netim sisteminiz dokümante etmeden önce prosesleri, hedeflerinizi ve standardın şartlarını karşıladığından ve kuruluşunuz için uygun olduğundan emin olmak için inceleyin. Eğer uygun değillerse do­kümantasyon öncesi değiştirilmelidirler. Diğer bir ifade ile ISO 900l’den daha fazla yarar elde etmek için, yalnızca yaptıklarınızı dokümante etmeyin. Yaptıklarınızı değerlendirin, iyileştirin ve dada sonra dokümante edin. Hatta yeniden yapılanma – daha dra­matik bir analiz ve değişim gerekli olabilir.

Ayrıca bu incelemeler sırasında bölümler içerisinde, pek çok yetkisiz alt sistemler ortaya çıkabilir. Bunlar pek çok durumda işleri daha kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Bazı durumlarda ise üst yönetimin direktiflerine aykırı durumlar söz konusu olabilir. Özetle bu alt sistemler resmi sistemlerden daha iyi ya da kötü çalışabilir. Ancak her iki dunun için de ayrıntılı bir analiz yararlı olacaktır. Sonuçlar alındıktan sonra kuruluş, pratik ve yararlı uygulamaları resmi sisteme entegre edebilir. Tüm uygulamaların bu şekilde resmileştirilmesi, bölümler arasında uygulama birliği ve işletme içi tutarlılık sağlayacaktır. Ayrıca bir bölümdeki iyi bir uygulamanın tüm işletmeye yaygınlaştırılması, görev performansını arttıracaktır.

Aslında pek çok kuruluş nelerin iyileştirilmesi gerektiğini bil­mektedir. Fakat farklı nedenlerle bu değişiklikler bir türlü gerçek­leştirilemez. ISO 9001 bu değişiklikleri hayata geçirmek için iyi bir fırsattır.

Pazar Avantajı ISO 9001 sertifikalı kuruluşların sayısındaki hızlı artış şüphesiz pazar koşulları ile ilgilidir. Şirketler ISO 9001 sertifikasını, kendilerini farklı kılarak rekabetçi konum elde ede­bilmek, rakiplerinin avantajını ortadan kaldırmak, belli müşterilere mal satabilmek ve mevcut müşterilerinin bu konudaki istek ve beklentilerini karşılayabilmek için isterler. Çok sayıda büyük şirket ve devlet kuruluşu, ISO 9001’i tedarikçileri için bir şart haline getirmiştir. Örneğin Türk Silahlı Kuvvetleri pek çok alanda, ISO 9001 belgeli olmayan kuruluşlarla iş yapmamaktadır.

Bu durum, sizi standardı almaya yönelten, zorlayıcı bir etmen olsa da, sertifikanın getireceği fırsatlar bununla sınırlı değildir. Örneğin, sertifika, sizin uluslararası standartlara uygun bir kalite yönetim sistemine sahip olduğunuzun, diğer bir ifade ile uluslar arası normlarla çalıştığınızın bir göstergesidir. Ayrıca pek çok kişi için ISO 9001 belgesi, kuruluşun kalite verdiği önemi simgelemek­tedir. Eğer bu olguları, vereceğiniz reklamlarda ve müşterilerinizle olan ikili ilişkilerde yeterince işleyebilirseniz, pazar avantajınızı daha da geliştirebilirsiniz.

Günümüzde neredeyse bedava sayılabilecek ücretlerle alınabilen ISO 9001 ve diğer iso belgeleri mevcut teknoloji ve imkanlar göz önüne alındığında hali hazırda firmanızda yoksa ve bu sistemlerin hiçbiri uygulanmıyor ise müşteri tercihlerinde diğer bir ifadeyle PAZARLAMA noktasında ciddi bir eksiklik söz konusu olacaktır.

Bugün hiçbir işletme A4 boyutundaki iso belgesine para ödemeyi istememekte ISO 9001 belgesi alıyor olsalar da sadece mecburiyetten almaktadırlar. Esasen biraz daha fazla maliyete katlanarak gerçek anlamda iso KALİTE BELGESİ sistemi hakkıyla uygulanıyor olsa harcanan tüm amliyetlerin geri dönüşü ve katkıları işletme sahiplerini memnun edecektir.

Şartlara uyulmayıp mecburen alınan ISO 9001 ve benzeri tüm diğer belgeler işletme için boşa verilen PARA olmaktadır. Unutulmaması gereken asıl konu işletmenin amacı ISO 9001 belgesi almak değil kalite yönetim sistemine SAHİP OLMAKtır. Stabdardın gerekleri uygulanmayıp sadece basılı iso 9001 kalite belgesi satın alınmaya devam ettikçe bu faydaları görmek reklam ve prestij dışında olanaksızdır.

“Kalite Yönetim Sistemi danışmanlık ve denetim uygulamalarında ISO 9001’in sadece zorunlu dokümanları üzerinde durulurken asıl fayda sağlayan gelişmiş uygulamaları üzerinde durulmuyor.” Bugün ISO 9001 belgelendirme süresince verilen eğitimler, yapılmakta olan uygulamalar, hazırlanan dokümanlar gibi tüm danışmanlık hizmetlerinin tamamı gerçekte ISO 9001 zorunlu standartları üzerinden yürütülmektedir.

Buraya kadar kesinlikle gerekli olmakla birlikte ISO 9001 kalite yönetim belgesinin asıl faydası sistemin zorunlu altyapısı oluşturulduktan sonra devam edecek olan süreçteki GELİŞTİRMELER, YENİLİKLERDİR..! ISO 9001 standardı sadece zorunlu standart gereklerinden ibaret değildir. Müşteriyi memnun etmeyi kapsayan tüm çalışmaları içerisine alır, iso 9001 sistemi’nin asıl amacı müşteri memnuniyetini sağlamak üzere çalışmalar yapmaktır. Fakat ne bu ne de diğer yararlı faaliyetlerin hiçbiri sistem kurulurken gerçekleştirilmez.

Sadece zorunlu basmakalıp sistem ve evraklarla iş giderek daha da sıkıcı olmaya başlar ve bir yerden sonra da neredeyse tamamen kilitlenir. Büyük firmalarda bu kilitlenmenin önüne geçebilmek adına sürekli düzenli eğitimler, denetimler ve partiler düzenlenerek motivasyon yüksek tutulmaya çalışılır. Giderek monotonlaşan eğitimleri devam ettirirken arada gerçekten kaliteli insan psikolojisini algılatmaya yönelik çok kaliteli eğitimler de bu sürece dahil edilir. Artık “Üniversite” gibi çalışanlarını geliştirmeyen işletmeler MARKA olamıyorlar. Yarış iyice güçlendi rekabet yükseldi. Zorunlu prosedürleri yerine getirdikten sonra AR-GE, beyin fırtınası çalışmaları yapılmak zorundadır. Sürekli “Nasıl daha iyi yaparız?” sorusunun cevabı aranıyor olmalıdır. Mevcut ile yetinilmemelidir.

Gerçek son kullanıcılarımız tespit edilip çalışmalar buraya yönlendirilmelidir. İşin güzel tarafıysa ISO 9001 sisteminin açtığı bu kazanç kapısını doğru anlamak yönetmek ve faydalanmak için çok küçük bir bütçenin yeterli olduğudur? AdlBelge sadece standart danışmanlık süreçlerinde değil işlerinizi geliştirme noktasında da eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Müşteri odaklı bakamayan işletmelerin gerçeği görmeleri ve dümeni doğru tutmaları tamamen küresel ve ulusal ekonomilere bağlı seyretmekten kendilerini alıkoyamaz! Aslında bilineni bulunmayan yöntemleri aramadan gerçekten iso 9001 kalite yönetim sistemi faydalarını anlamaksa pekde mümkün olmayacaktır.

ISO 9001 Ne İşe Yarar?

ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi temel hedef olarak Müşteri Memnuniyetine odaklanır. Böylece işletmelerde müşteriyi memnun edebilecek yönetim mantığının geliştirilmesi, kalitenin aynı düzeyde tutulması, geliştirilmesi ve korunması gibi çok yönlü kesinlikle pasif değil AKTİF bir yönetim yapılanmasıdır.

ISO 9001 standardının esas mantık yapısı anlaşıldığında gerçek anlamda çok sayıda faydası görülmektedir. Ancak ISO 9001’in işe yaraması standartın firma içindeki etkinliği ile doğru orantılı olacağından mutlaka iso 9001 kalite yönetim sisteminin doğru ve sürekli uygulanması gerekli görülmektedir.

ISO 9001 böylece fayda sağlacaktır.

ISO 9001 kavramını daha önce duymayanları bir kenara koyacak olursak işletme sahipleri bugünlerde ya bu sistemi şirketine kurdurup belgesini almış yada bu işin maliyetlerini ve faydalarım terazide tartarak karar vermeye çalışmakta.

ISO 9001:2008 belgesi ne işe yarar, Kalite Yönetim Sistemi’ni başarıyla uygulayan ve bunu ispatlayan kuruluşlara verilen sertifika ülkemizde maalesef tam olarak anlaşılamamıştır. Kimimiz bu belgenin bir dizi bürokratik işlemden sonra 3-4 günde alınabilen bir belge olduğunu sanmakta, kimimiz sadece yeterli miktarda para ile belgenin her türlüsünün elde edilebileceğini düşünmekte, hatta kimileri bunu İstanbul Sanayi Odası’nın verdiğini bir belge zannetmektedir. Bu bakımdan öncelikle konuya bir açıldık getirilmesi gerekmektedir,

ISO 9001:2008 belgesi ne işe yarar, (International Organization for Standardization) Uluslararası Standartlar Organizasyonunun uzun yıllar süren çalışmalardan ve 50’li yıllarda ortaya çıkan askeri standartlardan yola çıkarak ortaya koyduğu, 2008 yılında son revizyonunu gerçekleştirerek bugünkü halini aldırdığı Kalite Yönetimi’ne ilişkin standardın adıdır. Her türlü kamu ve özel, çalışan sayısı faik etmeksizin her ölçekteki kuruluşa uygulanabilecek tarzda bina edilmiş olan standardın, özellikle kendine has bir yönetim sistemi oluşturamamış, tüm işlerin patronun ağzından çıkana göre yapıldığı, şirket sahiplerinin olmadığı durumlarda tüm işlerin aksadığı KOBİ’lere önemli çözümler sağladığı muhakkaktır. Peki ISO 9001 belgesi almış her işletme şu an Türkiye’de yönetimsel problemlerini çözmüş müdür? Maalesef hayır. Fakat bunun sebepleri arasında standardın işe yaramadığı için bu durumla karşılaşıldığım da söyleyemiyoruz. ISO 9001 belgesine sahip kuruluşların, bundan ihalelere girebilmek ve piyasada “Kaliteliyiz” imajını oluşturmak dışında bir avantaj sağlayamaması standardın işe yaramadığıyla ilgili değildir. Sistemin tamamen yanlış kurulması, yeterli eğitimlerin verilmemesi, bilinçlendirme çalışmalarının tüm çalışanlara ve yönetime aşılanamaması, kuruluşa uygun dokümantasyon sistemi yerine kopyala yapıştır tarzı ile şirkete tepeden inme bir yönetim sistemi dayatılması, hatta para karşılığı matbaa çıktısı belge satılması gibi durumlardan dolayı bazı işletmeler sistemin yönetimsel faydalarından yararlanamıyorlar.

Esas olarak işletme sahiplerinin sistem hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması, bazı istismarcıları ortaya çıkarmakta ve maalesef faydasını bile göremeyecekleri bir kağıt parçası için birkaç bin dolan sokağa atmalarına yol açmaktadır. Burada sanayi, ticaret ve meslek odalarına önemli görevler düşmektedir. KOBİ’lerin toplu olarak bilinçlendirilmesini ancak bu kuruluşlar sağlayabilir.

Diyelim ki kalite yönetim sistemini profesyonelce kurduk veya kurdurduk ve sistemi gerçekten uygulayarak müşteri memnuniyetini artırma çabalarını, ürün/hizmet kalitesini ilk önce sabitlemeyi, daha sonra da sürekli iyileştirmeyi gerçekten sahiplendik ve belgemizi de örnek bir kuruluş olarak hak ederek elde ettik. Bize faydası ne olacak? Öncelikle uzun vadede firmanın kurumsal bir yapıya sahip olacak yönetim altyapısını oluşturmuş oluyoruz. Müşteri memnuniyetine işletmenizin her safhasında odaklanarak onlara daha iyi ürün ve hizmet sunmanın uzun vadede piyasadaki gerçek imajı oluşturacağı ise bir gerçektir. Müşteriye her defasında aynı standartta ve kalitede, istediği ürün veya hizmeti sunabilmek hatta bunu devamlı iyileştirerek müşteri memnuniyetini aşarak tatmin etmek mutlaka sistemli ve planlı bir yönetim düzeniyle mümkün olabilmektedir. Kalite yönetim sisteminde ulaşılması amaçlanan diğer bir avantaj ise, iş süreçlerini açık bir şekilde ortaya koyarak etkinliği ve verimliliği artırmak, bu yolla fireyi ve hatalı üretim miktarım düşürmektir. Çalışanların ve müşterilerin tatminine yönelik birçok çalışmayı bünyesinde barındıran bu sistemin bir de kısa vadede sağladığı avantajları bulunmaktadır. İhracat ile dünyaya açılmaya çalışan KOBİ’lerin belli kalite şartlarım yerine getireceğini teminat altına alması, kamu ve özel ihalelerde ISO 9001 belgesi ön şartım yerine getirmesi genellikle işletme sahiplerinin ISO 9001 belgesi ne işe yarar ihtiyaç duymasında ilk unsurlar olmaktadır.

Sonuç olarak, kaliteye baş koymuş her kuruluşun göze alması gereken bir şey vardır ki, o da kalitenin uzun vadede maliyetleri düşürmesi ve kârlılığı artırması gerçeğinin yarımda kaliteye ulaşmanın mutlaka bir maliyeti olduğudur. Günümüzde artık Kalite=Para, Para kalitedir. Bu sebeple işletme sahiplerinin, kalite yönetim sistemim profesyonelce işletmeye uyarlayabilecek uzmanlarla çalışması, göze alınacak maliyetlerin boşa gitmemesinin ön şartıdır. John Ruskin’in şu sözü İşin özünü açıklıyor: “Kalite asla bir tesadüf değil, daima akıllı bir gayretin sonucudur.” ISO 9001 belgesi ne işe yarar? detaylı bilgi için buraya tıklayınız.

ISO Belgeleri Ne İşe Yararlar? ISO 9001 Almak Ne Kazandırır?

ISO 9001 belgesi kalite yönetim sisteminin şartlarını karşılayan bir kalite yönetim sistemini etkin bir şekilde işinizi yönetmenize yardımcı olmak en iyi uygulama metodlarını işletmenize kazandırmak için üretilmiştir.

ISO 9001 KYS (Kalite yönetim sistemi) işletmenize daha üst düzey müşteri memnuniyeti kazandırmak, çalışanların motivasyonu ve neleri daha iyi yaparak işletmenizi ileri taşımak amacıyla sağlam bir kalite yönetim sistemi oluşturmanız için yapmanız gerekenleri verir.

Sistem olarak iso 9001 belgesi size neleri yapmanız gerektiğini, ihtiyacınız olan ana yolları gösterir ancak nasıl yapacağınıza karışmaz, sadece yapmanız gerekenleri ilgilenir. Örneklemek gerekirse müşteri memnuniyetinin ölçülmesi konusunda bunu yapmanızı yani düzenli olarak müşteri memnuniyetini takip etmenizi söyler, ama nasıl yapacağınıza yöntem ve kendi işletme fikirlerinize müdahale etmez.

ISO 9001 sertifikası, tüm boyuttaki kuruluş tipleri için uygundur. İster 1 ister binlerce çalışanınız olsa da ISO 9001 sistemini uygulayabilir ve belge alabilirsiniz.

ISO 9001 belgesi, paha biçilmez bir Kalite Yönetim Sistemi standardı olarak tüm dünyada kuruldu. Tüm sanayi sektörlerinde faaliyet göstermekte olan kuruluşlar için uygundur ve yerel veya küresel rekabet yönetim süreçlerini iyileştirmek için 9001 size yardımcı olacaktır.

ISO 9001’e sahip olduğunuzda bu durumdan en çok memnun olacak kişiler müşterileriniz olacaktır. Böylece kalitenizi kayıt altına alarak güven vermeye başlayacak ve müşterileriniz açısından daha prestijli bir marka olmaya doğru en ciddi yatırımı yapmış olacaksınız.

ISO 9001 sürekli ve sağlam bir kalite kontrol altyapısı oluşturmak için en mükemmel yönetim sistemi standardıdır ve bu yönüyle tüm dünyada kabul görmektedir.

WhatsApp