ADL Uluslararası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi
 • ADL Uluslararası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi
 • 0541 678 36 19 - 0546 678 36 19
 • info@adlbelge.com - 0216 390 22 32
CE Belgesi [medikal] Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 13485 Sertifikası Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 27001 Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 45001 Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  

ISO 9001 2015 Zorunlu Doküman ve Kayıtları Nelerdir?

ISO 9001:2015 revizyonuyla birlikte zorunlu doküman ve kayıt listeside değişti. ISO 9001:2015 standardı gereğince yeni revizyonla birlikte istenen zorunlu kayıtlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

ISO 9001:2015 Zorunlu Prosedürleri

 1. Pazarlama ve Satış Prosedürü (Kuruluşun Bağlamı, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin belirlenmesine ait prosedür)
 2. Müşteri Yönetimi Prosesi (müşteri için ürün ve hizmet şartlarıyla satış sonrası şartlar vb gibi)
 3. Değişiklik Yönetimi,
 4. Risk ve Fırsat Prosesi,
 5. Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler Prosesi,
 6. Doküman Yönetimi - Kurumsal Bilgi Prosesi,
 7. Tasarım ve Geliştirme Prosesi.
 8. Üretim Prosesi,
 9. Tedarikçi değerlendirme ve denetleme prosesi
 10. Uygun olmayan ürün prosedürü

ISO 9001:2015 Zorunlu Dokümanları Nelerdir?

 • ISO 9001:2015 Kalite yönetim sisteminin firmadaki kapsamını açıklayan dokümanlar (Madde 4.3),
 • ISO 9001:2015 Kalite yönetim sistemi PROSESlerinin yürütlmesini destekleyen, açıklayan, açıkça gösteren dokümante edilmiş bilgi (Madde 4.4),
 • ISO 9001:2015 Firmaya ait kalite politikası (Madde 5.2),
 • ISO 9001:2015 Firmaya ait kalite hedefleri dokümanı (Madde 6.2),
 • ISO 9001:2015 Kalite yönetim sisteminin etkin biçimde uygulanabilmesi için gereken dokümante edilmiş bilgi (Madde 7.5).

ISO 9001:2015 zorunlu doküman ve kayıtları

ISO 9001:2015 Zorunlu Kayıtları Nelerdir?

 • ISO 9001:2015 Kalite yönetim sistemi proseslerinin planlandığı şekilde uygukandığını gösteren ve kayıt altına alacak dokümante edilmiş bilgi (Madde 4.4),
 • ISO 9001:2015 İzleme ve ölçme cihazlarının periyodik bakım onarım ve kalibrasyon kayıtları (Madde 7.1.5.1),
 • ISO 9001:2015 İzleme ve ölçme cihazlarının kalibrasyonunda kullanılan temel standard veya standartlar (Madde 7.1.5.2),
 • ISO 9001:2015 Kalite yönetim sistemi gereği ürünve hizmet gerçekleştirmesi için gereken personel ve firma yetkinlik kayıtları (Madde 7.2),
 • ISO 9001:2015 Ürün ve hizmet gerçekleştirme şartlarını gözden geçirme kayıtları (Madde 8.2.3),
 • ISO 9001:2015 Ürün ve hizmet gerçekleştirmede oluşabilecek yeni şartlara ait kayıtlar (Madde 8.2.3),
 • ISO 9001:2015 Tasarım ve geliştirme ihtiyaçlarının karşılandığını gösterir kayıtlar (Madde 8.3.2),
 • ISO 9001:2015 Tasarım ve geliştirme girdilerini gösteren kayıtlar (Madde 8.3.3),
 • ISO 9001:2015 Tasarım ve geliştirme kayıtlarının kontrol edildiğini gösteren kayıtlar (Madde 8.3.4),
 • ISO 9001:2015 Tasarım ve geliştirme çıktılarının kayıtları (Madde 8.3.5),
 • ISO 9001:2015 Gözden geçirmeler, ve bunun neticesinde gerekli görülen değişikliklerin onaylandığına dair kayıtlar, gerekli faaliyetlerin uygulanmasınıda içerek şekilde tasarım ve geliştirmeye ilişkin değişikliklere ait kayıtlar (Madde 8.3.6),
 • ISO 9001:2015 Tedarikçi değerlendirme seçme performans kotrolü (denetim kayıtları) periyodik yeniden değerlendirme ve tüm tedarikçi faaliyetlerinin takibinin yapıldığını gösteren kalite kayıtları (Madde 8.4.1),
 • ISO 9001:2015 Kalite yönetim sistemi gereğince gerekli ürün ve hizmet izlenebilirlik kayıtları (Madde 8.5.2),
 • ISO 9001:2015 Uygun olmayan ürün ve hizmet takip kontrol kayıtları (Madde 8.5.3),
 • ISO 9001:2015 Ürün veya hizmet gerçekleştirme süreçlerinde oluşabilecek değişik ve revizyonlara ait kayıtlar (Madde 8.5.6),
 • ISO 9001:2015 Üretim ve hizmetlerin müşterilere sevk teslim edilmesinden önce yapılacak kalite kontrol ve uygunluk kayıtları kalite kontrol check listleri (Madde 8.6),
 • ISO 9001:2015 İşletmede verilen tüm onay ve kararların kim tarafından ne zaman nasıl ve hangi delillere dayanılarak uygulandığını gösteren kişilerin belirlenmesini sağlayacak izleme kayıtları (Madde 8.7),
 • ISO 9001:2015 Kalite yönetim sisteminin performansının izlenmesi amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin kayıtlar (Madde 9.1.1),
 • ISO 9001:2015 İç tetkik (denetim) planları, uygulama kayıtları ve rapor kayıtları (Madde 9.2.2),
 • ISO 9001:2015 YGG "yönetim gözden geçirme" kayıtları (Madde 9.3.3),
 • ISO 9001:2015 Uygunsuzluk takip ve proses yapısıyla birlikte uygunsuzlukların izlenebilir olmasını sağlayan kayıtlar (Madde 10.2.2),
 • ISO 9001:2015 Düzeltici faaliyet kayıtları ve sonuçlandırılmış düzeltici faaliyet kayıtları (Madde 10.2.2).
WhatsApp