ADL Uluslararası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi
  • ADL Uluslararası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi
  • 0541 678 36 19 - 0546 678 36 19
  • info@adlbelge.com - 0216 390 22 32
ISO 9001:2015 Standartında Neler Değişti?
CE Belgesi [medikal] Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 13485 Sertifikası Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 27001 Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 45001 Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  

ISO 9001:2015 Standartında Neler Değişti?

ISO 9001:2015 oldukça kapsamlı neredeyse köklü bir revizyonla çok sayıda değişikliği de beraberinde getirdi.

Bu değişiklikler arasında “Kavramsal” ve “Uygulama” diye ayırabileceğimiz iki ana değişiklik grubu oluştuğunu söyleyebiliriz. Bu yazımızla daha çok ISO 9001:2015 ile gelen uygulama değişikliklerinin bazılarına göz atıyoruz.

ISO 9001:2015 Liderlik Maddesi

ISO 9001:2015 standartında en çok dikkat edilmesi gereken revizyon ise “Liderlik” maddesiyle getirildi. Önceden bildiğiniz gibi ISO 9001 sahibi herhangi bir firmada mutlaka bir “Kalite Yönetim Temsilcisi” veya “Kalite Yönetim Sorumlusu” ataması yapılarak sistem kurulum ve yönetim çalışmaları yapılıyordu.

Ancak bu durumda çoğunluklu işletmede kalite yönetim sorumlusu dışında neredeyse hiç kimsenin ISO 9001 sistemiyle doğrudan bir alakası bulunmuyordu. Doğru yürütülmeye çalışılıyor olsa dahi genellikle bu durum ciddi bir “Farkındalık Eksikliği” sorunu taşıyordu.

ISO 9001:2015 revizyonuyla gelen, bence en güzel değişiklik liderlik maddesiyle, her prosesin kendi kalite yönetim sistemini oluşturması olmuştur. Böylece her bölümün (proses) lideri (sorumlusu) artık ISO 9001 kalite yönetim sistemi içerisinde aktif olarak dahil edilmiş oldu.

Böylece aynı zamanda her bölüm bir ekip ve her ekibin lideri de kendi proses kalitesinden sorunlu “Kalite Yönetim Sorumlusu” oldu.

ISO 9001:2015 Risk Odaklı Düşünme

Daha önce ISO 9001:2008 de yer alan Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler, ISO 9001:2015 te Düzeltici Faaliyet olarak devam ederken, “Önleyici Faaliyetler” => “Risk Odaklı Yaklaşım” (Planlama) olarak revize edildi.

Bu değişimde ISO 9001:2015 ile getirilen önemli yenilikler arasında yer alıyor.

ISO 9001:2008' de Ne Yapılıyordu?

Olası bir risk gerçekleştiğinde riskin kapsamına göre Düzeltici Faaliyet (riskin sonuçlarının tamiri için yapılan çalışma) yapılır sonrasında Önleyici Faaliyet (riskin tekrar etmemesi için alınacak tedbirler) başlatılıyordu.

ISO 9001:2015' te Ne Yapılacak?

ISO 9001:2015' te Düzeltici Faaliyet devam ediyor. Çünkü hata her zaman meydana gelecek ve hatanın giderilmesi için bir süreç başlatılması kaçınılmaz olarak her işletme var olduğu sürece olacaktır.

Ancak değişim, Önleyici Faaliyet ile geldi. Önleyici faaliyetler yerine oluşturulacak risk haritaları ve çözüm listeleriyle (kayıtlar: dokümante edilmiş bilgi) olası riskler hiç oluşmadan gerekli tedbirlerin önceden planlanması ve buna göre hareket edilmesiyle gelmiş oldu.

Düzeltici faaliyet kaydı açan bir firma, tecrübe ve planlamayla (geçmiş hata tecrübeleri) oluşturulan risk odaklı yaklaşımını, her açtığı düzeltici faaliyetle güncellemek durumunda. Böylece daha az hata daha çok iş yaklaşımıyla riskleri olabildiğince planlamış ve minimize etmiş olacaktır.

WhatsApp