ADL Uluslararası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi
  • ADL Uluslararası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi
  • 0541 678 36 19 - 0546 678 36 19 - 0553 205 39 41
  • info@adlbelge.com
ISO 9001:2015 Revizyonunda Prosedürler Kalktı Mı?
CE Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  
VEGAN Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 27001 Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 45001 Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  

ISO 9001:2015 Revizyonunda Prosedürler Kalktı Mı?

ISO 9001:2015 Prosedürler Kalktı Mı?

ISO 9001:2015 revizyonuyla birlikte ilgili standartta prosedürlerde dahil olmak üzere pek çok doküman zorunlu olmaktan çıktı. Ancak doğrudan zorunlu olmasada dolaylı olarak bazı dokümanlar zorunlu.

Aslında dokümanların hiç biri zorunlu olmaktan çıkmayıp ISO 9001:2015 standartında esneklik getirildi. Proses odaklı yaklaşım halen devam ettiğinden (standartın ana amacı düşünüldüğünde vazgeçilemez) ilgili proseslerin tespit edilmesi ve bunlara adı prosedür olmasada yol ve yöntemleri açıklayan dokümanlar bulunması, özellikle ISO 9001 denetçilerinin yapacağı denetimlerde isteyecekleri ve denetime giren firmanın da bu proses yol ve yöntemlerini izah eden dokümanları denetçilere sunması zorunluluk.

Konuya biraz daha reel bir açıdan bakalım. ISO 9001:2015 ile birlikte en azından olması gereken prosesler ve bunlara ait prosedürler, “Satış ve Pazarlama Prosedürü”, “Satın Alma Prosedürü” ve “Ürün ve Hizmet Gerçekleştirme” prosedürleridir.

ISO 9001:2015 standardını dikkatlice incelediğimizde standardın bizden tam olarak bir proses yapısının aşağıdaki şekilde anlatıldığı gibi inşa edilmesini istediğini görüyoruz.

ISO 9001:2015 Proses Şeması

Bir diğer açıdan bakılırsa detaylı bir proses iç ve bağlantı yapılarını dikkate alarak yukarıdaki yapının grafikleştirilmesiyle birlikte, eski tabirle zorunlu bir prosedürü oluşturma işlemini başarıyla gerçekleştirmiş oluyoruz.

ISO 9001:2015 standardıyla birlikte zorunlu istenen proses gereklerini de bu grafik anlatımda belirgin olarak belirtmek gerekiyor.

FAALİYETLER alanında prosesi açıklayan güzel bir akış şeması, ve bu akış içerisinde yer alan dokümanların numaralarıyla birlikte grafikte gösterilmesi. Proses sahipleri, yetkililerine ait görev tanımları ve prosesin neresinde hangi sorumlunun olduğunun gösterilmesi gerekiyor.

Ayrıca GİRDİLER alanında prosesi tetikleyen ve prosesin iç süreçlerinde kullanılan kalite kayıt ve dokümanlarınında birere girdi olarak gösterilmesi şart.

Grafiği tam olarak açıklayan ve tamamlayan doküman yapısı doğru biçimde oluşturulduğunda ISO 9001:2015 için istenen prosedür yerine getirilmiş olmaktadır.

Buna ek olarak standartın bize gösterdiği şekilde hazırlanan örnek grafiğe uygun proses şemaları aynı zamanda girdi sağlayan ve çıktıları alan prosesleri de gösterdiğinden proses etkileşim şemasına hazırlanmış olacaktır.

WhatsApp