ADL Uluslararası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi
  • ADL Uluslararası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi
  • 0541 678 36 19 - 0546 678 36 19 - 0553 205 39 41
  • info@adlbelge.com
ISO 9001:2008 ile ISO 9001:2015 Farklar Değişiklikler Listesi
CE Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  
VEGAN Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 27001 Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 45001 Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  

ISO 9001:2008 ile ISO 9001:2015 Farklar Değişiklikler Listesi

ISO 9001:2008 ile ISO 9001:2015 standardı arasındaki farklar nelerdir? ISO 9001:2015 ile hangi değişiklikler yapıldı?

ISO 9001:2015 revizyonuyla nelerin değiştiğine aşağıdaki maddelere bakarak hızlıca göz atabilirsiniz.

ISO 9001:2008 ve ISO 9001:2015 Araındaki Farklar Değişiklikler ve Yenilikler

Standard Maddeleri

Standardın yapısı yeni maddelerde eklenerek büyük ölçüde değişti. ISO 9001:20018 de 4. maddeden 8. maddeye kadar yer alan standard yapısına karşın ISO 9001:2015 te eklenen 2 yeni maddeyle 4. maddeden 10. maddeye kadar genişletildi.

Kuruluşun Bağlamı

ISO 9001:2015 te bundan sonra kalite yönetim sistemini uygulayacak firmaların ilk adımda kendi firmalarını tanımaları, anlamaları gerekiyor. İşin en başında biz kimiz, sektörde neredeyiz, hangi yönlerden güçlü hangi yönlerden zayıfız gibi içsel sorulara etraflıca cevap verilmesi gerekiyor.

Dokümante Edilmiş Bilgi

Dokümante edilmiş bilgi nedir? ISO 9001:2008 de yer alan tüm prosedür, talimat, plan, liste ne kadar kalite kaydı, dokümanı varsa adı ISO 9001:2015 ile birlikte “Dokümante Edilmiş Bilgi” olarak değiştirildi.

Peki neden böyle bir değişiklik yapıldı?

Çünkü ISO 9001:2015 ile eski kalıplaşmış Prosedür, Talimat vb doküman yapısı tümüyle değiştirildi. Zorunlu dokümanların yapısı değiştirildi.

Aslında uygulamada pek fazla bir değişim olmasa da artık yeni sistemde Whats App, toplantı odasında yer alan elektronik beyaz tahta, e-mailller, sms mesajları, sesli ve görüntülü kayıtlar  gibi pek çok sanal dokümanda kalite kaydı olarak numara verilerek (izlenebilirlik) kayıt altına alınabilecek.

Hariç Tutulan Standard Maddeleri

ISO 9001:2008 de hariç tutmalar vardı. Eğer uygulamadığınız bir standard maddesi bulunuyorsa bu hariç tutularak kurulan sistemde dışarıda bırakılabiliyordu. Yeni ISO 9001:2015 te ise standart gereği hiç bir maddeyi bir cümle ile hariç tutamazsınız.

Burada amaç hangi maddeyi neden hariç tuttuğunuzu detaylıca anlatmaya dayanıyor. Çünkü standardı geliştirenler bu hariç tutmaların aslında işletmelerde var olduğunu ama işletme sahiplerinin veya yöneticilerinin bunun farkında olmadığını iyi biliyorlar.

Eğer bir kuruluş neden hariç tuttuğunu derinlemesine analiz edecek olursa mutlaka her maddenin işletme içinde bir biçimde mutlaka uygulanmakta olduğunu görecektir.

Ancak her şeye rağmen eğer gerçekten uygulanmayan bir madde varsa, yukarıdaki çabalar sonucunda bu madde kesinlikle hiç bir şekilde kuruluşunuz da uygulanmıyorsa bunu detaylı gerekçeleriyle açıklamak zorundasınız.

Ürün ve Hizmetler

ISO 9001:2008 de hizmetler ve ürünler ayrı tutuluyordu. Hizmet ve üretim proseslerinde bu durumun uygulamada hatalı anlaşılmadan kaynaklı bazı sorunlara yol açtığı görüldü. Bunun üzerine bu iki kavram ISO 9001.2015 ile birlikte “ürün ve hizmetler” olarak birleştirildi. En basit ifadeyle ürün üretimi yapmakta olan firmaların satış sonrası hizmetleri kapsamın farklı algılanmasına neden olabiliyordu.

Sürekli İyileştirme Performans Ölçümü

ISO 9001:2008 de bulunan sürekli iyileştirme belli bir dönem sonunda dönemsel olarak ele alınıp gerekli iyileştirmeler gerçekleştirilirken ISO 9001:2015 anlık performans analizine geçildi. Güncel ve sürekli olarak planlanan performans analizleri zaten doğal olarak sürekli geliştirmeyi beraberinde sağladığından daha esnek bir model getirilmiş oluyor.

Kurumsal Bilgi

ISO 9001:2015 standardı kurumsal bilginin korunmasını, üretim ve hizmet kalitesinin çalışanların bilgilerine ve yeteneklerine bağımlı olmamasını istemektedir. Kurumsal yaklaşım bunu zorunlu kılmaktadır. Kurumsal tecrübe ve bilgi birikiminin kaybolmaması adına gerekli tedbirler alınmalıdır.

Ürün Gerçekleştirme

Ürün gerçekleştirme değiştirilerek “Operasyonlar” maddesi altında toplanmıştır. Bu madde uzun zamandır dahil edilmesi gereken ancak yeni gelişen küçük firmalarda bilinmeyen bir durum olduğundan 2015 revizyonuna kadar bekletildi.

Yönetim Temsilcisi

Önceki standartta kalite yönetim sistemi sorumlulukları yönetim temsilcisi atanarak bir kişiye veriliyordu. Şimdi aynı görevi her proses kendi liderlik kavramı dahilinde yerine getirmekten sorumlu tutuluyor.

Önleyici Faaliyetten Risk Odaklı Yaklaşıma

ISO 9001:2008 ile ISO 9001:2015 arasında son değineceğimiz farklardan birisi de, şu yazıda anlatıldığı gibi önleyici faaliyet yerine getirilen risk odaklı yaklaşımdır. Kısaca; riskin olduktan sonra önlenmesi yerine olmadan önce tahmin edilmesi gereken tedbirlerin alınmasına dayalı risk odaklı yaklaşım ISO 9001:2015 yenilikleri arasındaki yerini almıştır.

WhatsApp