ADL Uluslararası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi
  • ADL Uluslararası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi
  • 0541 678 36 19 - 0546 678 36 19
  • info@adlbelge.com - 0216 390 22 32
iso 45001 ile ohsas 18001 arasındaki farklar
CE Belgesi [medikal] Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 13485 Sertifikası Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 27001 Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 45001 Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  

ISO 45001 ile OHSAS 18001 Arasındaki Fark Nedir?

Yeni ISO 45001 standardı yayınlandı ve OHSAS 18001'in yerini aldı. ISO tarafından yayınlanan ve bundan ötürü birçok ülke kabul edeceği için gerçekten uluslararası bir standarttır.

Not : OHSAS 18001 sertifikasına sahip şirketlerin yeni standarda göre sertifikalandırılmaları 3 yıl sürecektir.

Yeni İSG standartı, ISO üst seviye yapıyı esas alır ve ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 ile uyumludur, bu nedenle bu yönetim sistemlerine kolayca entegre edilebilir ve kuruluşlara daha fazla değer katar.

ISO 45001 ve OHSAS 18001 Arasındaki Farklar Nelerdir?

Şirketler, kuruluşun bağlamını tanımlayacaklar, yani faaliyet gösterdikleri ortamdaki iç ve dış bağlamları belirleyecek ve analiz edeceklerdir. Kuruluşun bağlamının analiz edilmesi sistematik olarak belirlenmeli ve izlenmelidir.

Kuruluş, yönetmelikler, ilgili taraflar ve yönetim gibi operasyonları etkileyen koşullara bakmak zorundadır. Kuruluş bu yöntemle kendi varlığına etki eden ihtiyaç ve beklentilerin etki ve sonuçlarını anlamak zorundadırlar.

Çalışanların İhtiyaçları ve Beklentileri

Çalışanlar, ortaklar, müşteriler ve tedarikçiler gibi diğer ilgili tarafların ihtiyaçları ve beklentileri tanımlanmalıdır. Bu adımdan sonra yönetim sisteminin gereklilikleri bilindiğinde amaçlanan çıktıların kontrolü daha da geliştirilecektir.

Riskler ve Fırsatlar

Kuruluşlardan, faaliyetleri sırasında çalışanların sağlık ve güvenliğinin artırılmasını da içeren planlı sonuçlar sunma yeteneğini etkileyebilecek riskleri ve fırsatları belirlemeleri istenecektir. Yasal ve diğer gereklilikler de tanımlanmalı ve dikkate alınmalıdır.

Liderlik

Şirketin liderliğinin devreye girmesi ve yönetim sisteminin daha etkili olmasından sorumlu olması üzerinde artan belirgin bir vurgu vardır.

Amaçlar ve Performans İncelemeleri

Kuruluş tarafından iyileştirme itici güçleri olarak belirlenen Hedeflere daha fazla odaklanılmakta ve başarıları Performans İncelemesi sırasında değerlendirilecektir. Hedefler Politikayı desteklemeli ve mevcut kaynaklar içinde değerlendirilmelidir. Hedeflere ulaşma sorumluluğu, zaman çerçevesi ve ilerleme tesis etmeye yönelik tedbirler kararlaştırılmalı ve Hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendirmelidir. Hedeflere ve bunlara ulaşma planlarına ilişkin belgelenmiş bilgiler saklanmalıdır.

İletişim Gereksinimleri

İletişimin gerekliliği ve iletişimin kim, ne ve ne zaman gerçekleşmesi gerektiğine ek olarak etkili olup olmadığı açısından iletişim gereklilikleri geliştirilmiştir.

Önleyici Faaliyetin Kaldırılması

Önleyici faaliyet, diğer yeni standartlarda olduğu gibi düzeltici ve önleyici faaliyetlerden kaldırılmıştır. Riskleri ve fırsatları, riskleri azaltma veya ortadan kaldırma ve fırsatları üstlenme yollarını belirlerken, risk yönetimi süreçlerinde önleyici faaliyetleri proseslerin planlama aşamasında belirlenmektedir.

Sağlık ve Güvenlik

Ayrıca, işçilerin "Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemine" daha üst düzeyde katılımı ve danışmanlığı sağlar.

Yeni standardın, yüklenici kuruluşlarında ve dış kaynaklı süreçlerde ve tedarik süreçlerinde çalışanların sağlık ve güvenliğinin bakımı ve izlenmesi için gereksinimleri vardır.

Risklerin Kontrolü

İSG risklerinin azaltılması ve Tehlikelerin ortadan kaldırılması için yeni standart, risk yönetimine atıfla tercihlerin sırasına göre kontrol hiyerarşisini belirtir. Tehlikeler ve risk kontrollerinin operasyonel kontrollerde planlanması gerekmektedir. Standart, çalışma koşulları, işgücü, ekipman gibi operasyonlarda planlanan değişikliklerin yanı sıra risklerdeki değişiklikler ve bilinen tehlikelerin yönetimi için gereklilikleri getirmektedir.

Yeni ISO 45001 2018 standardının uygulanmasıyla, genel olarak daha iyi "İşçi Sağlığı ve Güvenliği" yönetmine ek olarak iş kazalarının azaltılması hedeflenmektedir.

WhatsApp