ADL Uluslararası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi
  • ADL Uluslararası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi
  • 0541 678 36 19 - 0546 678 36 19 - 0553 205 39 41
  • info@adlbelge.com
CE Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  
VEGAN Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 27001 Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 45001 Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  

ISO 22000 Nedir?

ISO 22000 Nedir?

Dünyada kullanan firma sayısı 700 bini aşmış bir başka ISO standartıdır. Daha yoğun olarak gıda üreticileri tarafınca benimsenmiştir. HACCP sistemi ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemine dahildir. Güvenli gıda üretebilmeyi mümkün kılan yönetim takip alt yapısını organize eden ISO 22000 standartı, daha geç yayınlanmış standart olmasına rağmen kısa sürede en hızlı yayınlan gıda yönetim sistemi olmuştur. Sağlıklı gıda tüketimi her insanın en temel hakkıdır. Bunun en ideal şekilde sağlanması gıda güvenliği kavramının, gıda üretim ve sunumu yapan firmalarca değişmez kalite parametreleri arasında yer alması kaçınılmazdır.

Dolayısıyla firma yönetimi sürekli kontrol ile üretilen sağlıklı ve güvenilir gıdalar üretebilen kalite seviyesine ulaşmayı istiyorsa mutlaka ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemini işletmede kurmak ve yönetmek zorundadır. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi; 1 Eylül 2005' te yürürlüğe giren tüm dünyada güvenli gıda üretim yapısını sağlamak amacıyla üretilmiş uluslar arası bir gıda yönetim sistemi standartıdır. Gıda tedarikçileri, üreticiler, dağıtımcılar, tüketiciler ve alakalı tüm gıda birimleri (zincirleri) arasında iletişimi ve bu sayede güvenilir gıda üretim ve dağıtımı her adımda takip edilebilirliğinin sağlanması hedef alınmaktadır.

ISO 22000 standartının firmada uygulanıyor olmasıyla beraber, tedarikçilerin, sektörce  sıklıkla talep gören ürün ve hizmetlerin üretim ve servis aşamalarını güçlendirerek insan sağlığı için güvenilir, firmalar açısından ise daha kazançlı bir şekle dönüşmesini sağlamaktadır. Gıda da kritik noktaları izlenmesi, kontrolü ve denetimi olarak bilinen HACCP sistemine ait gereklilikleri ve gerçekleştirme aşamalarını tamamlayarak, yönetimin sorumluluklarının eğitimi ve sürekli iyileştirme  geliştirme çalışmalarını tanımlaması nedeniyle de ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemiyle de uyum sağlamaktadır.

ISO 22000 gıda zincirindeki (satın alma, üretim, dağıtım ve satış) sürecinde mevcut ve potansiyel risklerin, risk analizleriyle tespiti, kontrol önlemlerinin (kritik kontrol noktaları), uygulanmasını, takibini ve elde edilecek sonuçlarının değerlendirilmesini, değerlendirilerek iyileştirilmesini ve içeride ve dışarıda oluşan şartlardaki farklılıklar doğrultusunda güncellenmesini takip eden HACCP ve ISO 22000 sistemi tamamen entegrasyon sağlamışlardır.

ISO 22000 özellikle vurgulamak gerekirse gıda firmaları için zorluklar değil daha fazla kendini ifade edebilme adına büyük bir değer taşımaktadır. Bu güvenli gıda süreci zamana yayılarak doğru takip edildiğinde çok sayıda avantajı da beraberinde getirecektir. Bu nedenle ISO 22000 kendisinden beklenen yakın alakayı yakalamış bir standarttır. Gıda işletmelerinin HACCP gereklilikleriyle beraber ISO 22000 şartlarına da eğilmeleri çok sayıda menfaati de yanında hazır olarak sunmaktadır.

WhatsApp