ADL Uluslararası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi
  • ADL Uluslararası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi
  • 0541 678 36 19 - 0546 678 36 19
  • info@adlbelge.com - 0216 390 22 32
CE Belgesi [medikal] Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 13485 Sertifikası Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 27001 Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 45001 Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  

CE Nedir?

Dünyada ki ülkeler arasındaki ticari üretimlerin aynı teknik standartlara uygun üretim yapılmasını sağlayabilmek için Avrupa Birliği tarafından geliştirilen sistemli standartlara CE adı verilir. CE belgesi sahibi ürünlere özel bir numarayla birlikte CE işareti eklenmektedir. Bu teknik uyum eşitliğini sağlayabilmek adına, Avrupa Birliği Standartlar Komisyonu'nda tüm CE standartları geliştirmekte ve Avrupa Birliği' ne üye devletlerin kendi ulusal standartları yerine, Avrupa Normları (EN) oluşturulmakta ve adına CE standartı denilmektedir.. Bu kurallar listesi daha sonra CE standardı kapsamları olarak gruplanarak (Makinalar, Oyuncaklar, Basınçlı Kaplar, Gaz Yakan Cihazlar, Asansörler, Lifler, Elektrikli Ekipmalar v.b. gibi) AB CE direktiflerini meydana getirmektedirler.

1995 sensiyle birlikte çoğunluğu mecburi olmamakla birlikte, AB'ye üye ülkelerden ithal edilecek ve BA'ye dahil ülkelere ihraç edilecek ürünlerde AB normlarına uygunluk ifadesi olan CE işareti serbest dolaşım amacıyla istenmeye başlamıştır. CE işareti, ilgili ürünün standart direktiflerce belirtilen şartlara uygun olarak üretilip üretilmediğini ve piu-yasaya sürüldüğünü göstermektedir. Türkiye' de üretilen ve yurtdışına satılan ürünler için de CE işareti gerekliliği bir mecburiyet olarak bulunmaktadır. AB üyesi ülkelere ithal edilen ürünlerde CE işareti olmadığındaysa oluşabilecek zararlardan ithalatçı ve üretici sorumlu olmaktadır.

CE harfleri ne anlama gelmektedir? CE Harfleri Fransızca "Conformité Européenné", İngilizce "Conformity of Europe", Türkçe "Avrupa Normlarına Uygunluk" kelimelerine karşılık gelmektedir. CE işareti, Avrupa Birliği kapsamında, standat şartlarında yer alan ürünlerin serbestçe dolaşımının mümkün olabilmesi için imalatçı firma tarafından ürün üzerinde olması gereken ve ürünün sağlık, güvenlik ve emniyet standartlarına uyduğunu belirten işarettir. AB devletleri içerisinde CE işareti bulunan ürünler bir nevi pasaport sahibi olmaktadırlar.

CE belgesi resmi bir sembol olup, bütün AB ülkelerinde geçerli durumdadır. CE sembolü imalatçı tarafından ürün üzerine eklenen bir sembol olup kalite markası veya garanti belgesi gibi bir işaret değildir. Kalitenin başladığı en temel düzeyi gösterir ve minumum kalite gereksinimlerini karşıladığını göstermektedir. CE markası, tüketicilerin kullanımından ziyade yetkililer için vurulmaktadır. Bu seviyenin altındaki mamuller güvensiz olarak değerlendirilir ve ptüketici kullanımına uygun görülmediklerinden satışa sunulamazlar demektir. Dolayısıyla kalitesiz olarak görülürler çünkü gerekli basit kalite şartları karşılanmamıştır. Eğer ürünler CE markasıyla markalanmışsa Avrupa Birliği standart şartlarına uygun imal edildiği düşüncesiyle ile bu ürünlerin AB ülkeleri arasında ithal-ihraç edilmesine ve satışına izin verilmektedir.

CE işareti ürünlere verilmekte olup aynı firmanın ürettiği her ürünü kapsamadığı gibi kişilerin AB kapsamında serbest dolaşımını sağlayacağı manasına gelmez. Avrupa’ ya gönderilen ürünlerin direktifler kapsamındaysa, CE işareti taşıması yani CE belgeli olması şartı istenmektedir.

Üzerinde CE işareti bulunan ürünler altta bulunan kalite şartlarını sağladığını taahhüt etmektedir:

• İnsan güvenliği,
• İnsan yaşamı hayatı ve sağlığı,
• Can ve mal güvenliği,
• Çevre güvenliği,
• Enerji tasarrufu sınıflandırmasına uygun olduğu...

CE işareti yalnıca sadece standartlarda işaret edilen şartlara uygun olduğu durumlarda geçerlidir. Zorunlu kapsamda bulunan ürünlerde CE işaretiyle birlikte mutlaka test kurumu numarası bulunmak zorundadır. Fakat zorunlu CE direktifleri içine dahil edilmeyen ürünlerde yani bağımsız ve akredite laboratuvar tarafından test gerektirmeyen ürünlerdeyse kendi yayınlayacağı self deklarasyonla birlikte CE işaretini ürünlerine basabilir.

WhatsApp