ADL Uluslararası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi
  • ADL Uluslararası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi
  • 0541 678 36 19 - 0546 678 36 19 - 0553 205 39 41
  • info@adlbelge.com
CE belgesi
CE Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  
VEGAN Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 27001 Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  
ISO 45001 Belgesi Nedir Nasıl Alınır?  

CE Belgesi

CE Belgesi Nedir?

CE Fransızca bir kısaltma olup açılımı “Avrupaya Uygunluk” olarak çevrilmektedir. "Avrupa Birliği Serbest Ticaret Alanı" çerçevesinde ürünlerin güvenli taşınmasını sağlamak amacıyla hazırlanmış bir dizi uygunluk şartlarına uygun ürünlere verilen sertifikaya CE belgesi denilmektedir.

Bunun anlamı ise bir ürün CE belgesine olduğunda kısaca, kullanım ömrü boyunca insana, diğer canlılara ve çevreye zarar vermez anlamı taşımaktadır. Daha doğrusu potansiyel zararları kabul edilebilir sınırlar arasında ve kontrol edilebilir demektir. Elbette ürün kullanım talimatlarında belirtilen şartlara uygulduğu sürece.

Bu durumu örneklersek, 6 kişi ve 600 kg kapasiteye sahip CE işareti bulunan ve tüm düzenli bakım ve kontrolleri yapılmış yeşil etikete sahip bir asansöre 10 kişi binmek gibi diyebiliriz. Bu gibi durumlar da CE işareti size güvenli kullanım vaad edemez.

Tüm bu açılardan ele alındığında CE işareti taşıması zorunlu ürünlerin bu işarete sahip olmadan Avrupa Birliği ticari alanında serbest dolaşım hakkı yoktur ve bu nedenle ürünlerde CE işareti bulunması kesinlikle zorunludur.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE belgesi almak istediğiniz ürünün bir resmi ve teknik özelliklerini gösteren bir e-maili info@adlbelge.com adresine göndermeniz gerekir. Uzmanlarımız tarafından incelenen ürüne uygun CE direktifi belirlenerek hangi test ve şartlara uygun olması gerektiği değerlendirilerek tarafınıza fiyat teklifiyle birlikte dönüş yapılmaktadır.

Size iletilen fiyat teklifiyle sözleşme onaylandığında ürüne ait testlerin yapılabilmesi için akredite test merkezlerinde ürünlerinin direktifine uygun CE testlerine tabi tutulmaktadır.

CE belgesi için ürüne ait teknik çizimler, teknik veriler, tüm özellikleri, kullanım amaçları ve kapasitesi ve ürün resimlerinin bulunduğu bir numune gönderilmesi gerekmektedir. Numune doğrudan akredite laboratuvara gönderilmektedir.

Ürün analizleri ve testleri başarıyla tamamlandığında e-mail adresinize CE logosu ve bu logoyu nasıl kullanacağınızı gösteren bir onay maili iletilmektedir.
Testler sırasında ortaya bir uygunsuzluk çıkar veya tespit edilirse bu durum firmanıza bildirilmektedir. Potansiyel uygunsuzluk nedeni tespit edilip giderildikten sonra ürün tekrar test ücreti ödenmek şartıyla analize girecektir.

Başarıyla sonuçlanan test sonrasında verilen raporlara istinaden bir teknik dosya ve CE uygunluk Deklerasyonu yayınlanarak talep edilen ürünlere CE onaylı ürünler denir. Bu ürünlere artık standarta uygun şekilde CE logosu iliştirilerek Avrupa Pazarına sunulabilmektedir.

Buradan anlaşılacağı üzere CE belgeleri sadece ürüne verilmekte olup birden çok ürün varsa her birisi için ayrı ayrı belge başvurusu yapmak gerekmektedir.

Teknik dosya CE direktifindeki şartlara uygun şekilde hazırlanmalı, uygunsuzluklar giderilmeli ve uygun olduğunda "Teknik Dosya" hazırlanmalıdır. Teknik dosya, ürünün ilgili CE direktifine uygunluğunu kanıtlayan ve ürüne ait teknik dokümanları içeren yazılı beyandır.

Ancak ürünlerinizi örneğin bir makineyse ve tüm bileşenleri ayrı ayrı CE sertifikasına sahipse bu durumda ortaya gelen ürüne ayrıca CE sertifikası almak gerekmez. Sadece uygunluk deklerasyonu sağlanarak serbest dolaşım hakkı kazanılmış olmaktadır.

CE Belgesi Nereden Alınır?

CE belgeleri belgelendirme kuruluşlarının desteğiyle verilmektedir. Bu işaretin nereden alındığını öğrenmeden önce, CE işaretinin esasında bir güvenlik taaahhüdü olduğu ve ürünün kılavuzda yazılan yaşam döngüsü süresince güvenli olduğunu beyan etmişsiniz demektir. Bu süre içerisinde kılavuzu uygun kullanıma rağmen oluşabilecek tüm risklerden sorumlu olduğunuzu unutmamanız gerekir.

CE işareti alabilmek için öncelikle CE belgesi veren firmalar ile birlikte hareket etmek gerekir veya CE belgesi vermeye yetkili kuruluşlar üzerinde başvuru yapılması gerekir.

Bu aşamadan sonra bir uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından CE belgenizi alabilirsiniz.

ADLBelge firmanız ve ürünlerinize CE belgesi veren firmalardan biri olarak Türkiye’nin her şehrinden hizmet vermektedir. Bunun için teklif talep formunu doldurabilir veya iletişim sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

CE Belgesi Logosu

ce logosu

CE logosunun ürüne nasıl yerleştirileceği, ilgili talimatlarda belirtilir. Bu ürünlerin CE logolu bir şekilde piyasaya sunulması üreticinin sorumluluğundadır. Ancak üretici veya üreticinin temsilcisi "Avrupa Birliği" ticaret alanı içerisinde değilse bu sorumluluk ithalatçı firma tarafından yerine getirilmelidir.

Üreticinin CE logosunu ürüne yerleştirilebilmesi için farklı alternatifleri vardır. Düşük riskli ürünlerin güvenli uygun olup olmadığı üreticinin kendisi tarafından test edilebilirken, yüksek riskli ürünlerin güvenliğe uygun olup olmadığı, adı Avrupa Birliği’nin resmi gazetelerinde yayınlanmış yetkili kuruluşlar tarafından test edilmektedir.

CE Belgesi Neden Önemlidir?

Avrupa Birliğinin “Yeni Yaklaşım Politikası” kapsamında teknik mevzuata uyum çerçevesinde 1987 yılında yayınlanan “Yeni Yaklaşım Direktifleri” ürünleri için geçerli olan önemli bir işarettir.

CE belgesi sahibi bir ürün, ilgili Avrupa Birliği direktiflerinin temel güvenlik ve sağlık gereksinimlerini yeterli düzeyde karşıladığı kabul edilmektedir. Her talimatta bulunan temel güvenlik ve temel sağlık gereksinimleriyle alakalı zorunlu koşullar bu çerçeveye giren bütün ürünler tarafından karşılanması zorunludur. Özetlemek gerekirse CE belgesini sadece bir kalite işareti olarak görmemek gerekmektedir.

CE işareti ürünün çevreye, insana ve doğaya karşı minimum güvenlik şartlarında olduğunun bir güvencesidir. Bu güvence sayesinde ürün ticari olarak Avrupa’da bir kimlik sahibi olur. Yayınlanan bu talimatlarda ürünün tanımı, olması gerekli minimum güvenlik şartları, taşıdığı mevcut riskler ile değerlendirmeye uygunluk prosedürleri yer almaktadır.

CE belgesi herhangi bir hizmet ya da ürünün, Avrupa birliği standartlarına ve mevzuatına uygun olduğunu belirten bir işarettir. Bu nedenle CE işareti ticari yönüyle oldukça önemli bir belgedir.

Ürünlerinizde CE Belgesi Olmazsa Ne Olur?

Bu işarete sahip olmayan ürünler Avrupa Birliği sınırları içerisine giremez. Gerekli mevzuat uyumu tamamlandıktan sonra bile bu işarete sahip olmayan ürünlerin iç piyasaya da sunulması mümkün değildir.

Hatta Avrupa Birliği dışında olduğu halde pek çok farklı kıtadaki ülkelerde bu yaklaşımı benimsemişlerdir.

Hangi Ürünlerde CE Belgesi Zorunludur?

Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında yer alan bütün ürünlerde CE belgesi bulunmalıdır. Aşağıdaki listede CE işareti taşıması zorunlu ürünler sınıf listesi belirtilmiştir. Avrupa birliği ülkelerine yapılan ürün ihracatlarında 23 adet CE uygunluk işareti bulundurması zorunlu olan ürün kategorileri bulunmaktadır. Bu uygunluk işaretlerinin ne olduğu ve hangi sorumlu kuruluşlardan alındığı ise şöyledir:

1.    Açık havada kullanılan ekipmandan çevreye yayılan gürültü: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
2.    Alçak gerilim cihazları: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
3.    Asansörler: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
4.    Basınçlı kaplar: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
5.    Basit basınçlı kaplar: Sanayi ve Ticaret  Bakanlığı
6.    Dondurucular: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
7.    Elektromanyetik uyumluluk: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
8.    Florsan lambalarda enerji etkinliği: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
9.    Gaz yakan aletler: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
10.    Makineler: Sanayi ve Ticaret  Bakanlığı
11.    Otomatik olmayan tartı aletleri: Sanayi ve Ticaret  Bakanlığı
12.    Patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar: Sanayi ve  Ticaret Bakanlığı
13.    Sıcak su kazanları: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
14.    Sivil kullanım için patlayıcılar: Sanayi ve Ticaret  Bakanlığı
15.    Yolcu taşıma amaçlı kablo üzerinde hareket eden araçlar: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
16.    IN vitro tıbbi tanı cihazları: Sağlık  Bakanlığı
17.    Oyuncaklar: Sağlık Bakanlığı
18.    Tıbbi ve medikal cihazlar: Sağlık Bakanlığı
19.    Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar: Sağlık Bakanlığı
20.    Gezi amaçlı tekneler: Denizcilik Müsteşarlığı
21.    İnşaat malzemeleri: Bayındırlık  ve İskan Bakanlığı
22.    Kişisel korunma donanımları: Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Bakanlığı
23.    Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazları: Telekomünikasyon Kurumu

 CE Belgesi Yönetmelikleri

•    89/106/EEC CE BELGESİ Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
•    98/37/EC CE BELGESİ Makine Emniyeti Yönetmeliği
•    73/23/EEC CE BELGESİ Alçak Gerilim Cihazları Yönetmeliği
•    89/336/EEC CE BELGESİ Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
•    (2004/22/EC) CE BELGESİ Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği
•    93/42/EEC CE BELGESİ Tıbbi Cihaz Yönetmeliği
•    (98/79/EC) CE BELGESİ Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği
•    (90/385/EEC) CE BELGESİ Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği
•    2000/14/EC CE BELGESİ Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik
•    88/378/EEC CE BELGESİ Oyuncaklar Yönetmeliği
•    87/404/EEC CE BELGESİ Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
•    89/686/EEC CE Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
•    90/396/EEC CE Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik
•    92/42/EEC CE Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik
•    97/23/EC CE Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
•    95/16/EC CE Asansör Yönetmeliği
•    99/36/EC CE Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yön.
•    2000/9/EC CE Kablolu Taşıma Tes. Yön.
•    (90/384/EEC) CE Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği
•    (94/9/EC) CE Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik
•    (93/15/EEC) CE Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddeler Yönetmeliği
•    (94/25/EC) CE Gezi Tekneleri Yönetmeliği

WhatsApp